Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłsza przetarg na wynajem lokali użytkowych położonych w Brzostku

 

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  I PUBLICZNEGO PRZETARGU

NA   WYNAJEM   LOKALI   UŻYTKOWYCH

POŁOŻONYCH  W BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWYM

W BRZOSTKU

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014.1490) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku  – stanowiących własność Gminy Brzostek

 

1. I Publiczny Przetarg Ustny  odbył się w dniu 24 maja 2019 r. o godz.1000 

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2. Przedmiotem przetargu był wynajem lokali użytkowych  położonych w budynku

   warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1

    - lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 105,98 m2

      - lokalu nr 2 o powierzchni użytkowej 47,45 m 2

3. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła 4,27 zł +23% VAT-u miesięcznie

    za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej ,

4.Wadium dla lokali wynosiło 100,00 zł (sto złotych ) i było płatne do  

    21.05.2019 r.

5. Do przetargu został dopuszczony jeden oferent  na lokal nr 1 i jeden oferent na lokal

     nr 2, brak było osób niedopuszczonych  do przetargu.

6. Przetarg na lokal nr 1 wygrał Pan Grzegorz Synowiecki , który zaoferował czynsz

     najmu w wysokości 4,37 zł za 1 m 2    powierzchni użytkowej  + 23 % VAT-u

      miesięcznie .

7. Przetarg na lokal nr 2 wygrał Pan Marek Przewoźnik właściciel firmy RUBICELLO,

     który zaoferował czynsz najmu w wysokości 4,37 zł za 1 m 2  powierzchni użytkowej

     + 23 % VAT-u  miesięcznie .

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

                                                                                  Burmistrz Brzostku

                                                                                Wojciech Staniszewski

 

Brzostek, dnia 03.06.2019 r.

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokali użytkowych położonych w Brzostku  –stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe położone w budynku magazynowo - warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1  stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6 - przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6. Budynek jest w średnim stanie technicznym ( stropodach w złym stanie technicznym) . Najemca ma prawo korzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku .

Do najmu  przeznacza się dwa odrębne lokale:

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 105,98 m2

- lokal nr 2 o  powierzchni użytkowej 47,45 m 2

Lokale wyposażone są w energię elektryczną, rozliczaną na podstawie odczytów z  podliczników.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla każdego lokalu wynosi 4,27 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI   KONFERENCYJNEJ  W  DNIU 24 MAJA  2019 r. O GODZ. 1000  i 10 30

 

Wadium dla każdego lokalu wynosi 100,00 zł (słownie :sto złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 21 maja 2019r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.  Najemca obowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia wraz z przystosowaniem lokalu do prowadzonej działalności oraz ubezpieczyć lokal na koszt własny. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Brzostek, dnia 23.04.2019 r                                                          

drukuj pobierz pdf    

wstecz