Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XI Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 25 września 2019 roku

 

Zawiadomienie

o XI sesji Rady Miejskiej w Brzostku – 25 września 2019r. godz. 1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 25 września 2019 r. / środa / o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-tego Czerwca 4.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku.

b) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek

c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 – 0+745”

d) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu”

e) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzostek

f) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej stanowiącej własność Gminy Brzostek

g) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek

h) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej stanowiącej własność Gminy Brzostek

i)  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzostek

j)  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzostek

4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Brzostek, 17.09.2019 r.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Sas

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/a1a544a2-8c0b-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz