Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Brzostek

N/z:MKOŚ.6845.6.2019.20                                                                                                                                                               Brzostek, dnia 06 marca 2020r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI )  na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Dolnej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Siedliskach-Bogusz i Woli Brzosteckiej, stanowiących własność Gminy Brzostek

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 28 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku ,

     w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Dolnej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Siedliskach-Bogusz                      i Woli Brzosteckiej, stanowiących własność Gminy Brzostek według poniższej tabeli:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Opis

Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

brutto  ( zł)

Zasady

nabycia

nieruchomości

Wadium

( zł )

Nr KW

1. Nr działki ewid.

 

Położenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

RZ1D/00073057/3

 

1372

 

Brzostek

 

 

0,0799

 

 

RIVa - 0,0799

 

rolna

 

60,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

2.

 

RZ1D/00015601/8

 

535

 

Brzostek

 

0,0606

 

RIIIa - 0,0606

 

rolna

 

60,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

3.

 

RZ1D/00015601/8

 

537

 

Brzostek

 

0,0599

 

RIIIa - 0,0599

 

rolna

 

60,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

4.

RZ1D/00053415/5

dz. 48/4

dz. 48/5

dz. 48/6

Gorzejowa

 

 

1,73

RIVb – 0.10 ;PsVI – 0.06

RIVa– 0.08; RIVb – 0.55

PsVI – 0.13; RIIIb – 0.08

RIVb– 0.07; RV –    0.17

PsVI – 0.49

 

rolna

360,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

40,-

 

5.

RZ1D/00053415/5

41/2

Gorzejowa 

 

0,27

RIVa- 0,25

PsIV – 0,02

 

rolna

100,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

6.

RZ1D/00045257/0

 88/12

Grudna Dolna

 

0,0631

 

 

PsIII - 0,0631

 

rolna

60,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

7.

RZ1D/00045257/0

 88/15

Grudna Dolna

 

0,2483

 

 

RIIb – 0,2483

 

 

rolna

100,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

8.

RZ1D/00016074/1

cz. dz.759

Januszkowice

 

0,22

 

 

RIVb – 0,22

 

 

rolna

100,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

9.

RZ1D/00019166/4

cz. dz. 925

Kamienica Górna

 

0,83

 

RIVa – 0,69

PsIV – 0,08

PsV  – 0,06

 

rolna

 

240,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

30,-

 

10.

RZ1D/00026654/4

dz. 612/2

Siedliska-Bogusz

 

0,3055

 

RIVb - 0,3055

 

 

rolna

 

150,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

11.

RZ1D/00048274/6

cz. dz.  406

Wola Brzostecka

 

0,38

 

RIVa- 0,19;  RIVb - 0,10

RV- 0,03;  PsV- 0,04

PsVI -  0,02

 

rolna

 

150,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

12.

RZ1D/00048274/6

cz. dz. 450/8

Wola Brzostecka

 

0,6135

RV-  0,5827

PsV- 0,0308

 

rolna

240,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

30,-

 

 

3. Do przetargu na dzierżawę działki:

 

 ozn. nr  ewid. 41/2 o pow. 0,27 ha,  położonej w Gorzejowej  przystąpił 1 uczestnik, który wpłacił  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i został  dopuszczony do przetargu.

Dzierżawcą  działka nr 41/2 o pow. 0,27 ha,   położonej w Gorzejowej   został Pan  Marcin Dobosz, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny w kwocie 102,00 zł  (brutto)

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym:

 

-  dla części działki ozn.nr ewid. 759 położonej w Januszkowicach i  działki ozn.nr ewid. 88/15 położonej w Grudnej  -  z uwagi na brak uczestnika  przetargu,

-  dla działek ozn. nr ewid. 1372, 535 i 537  położonych w Brzostku, ozn.nr ewid. dz. 48/4, 48/5, 46/6, 41/2 położonych w Gorzejowej ozn.nr ewid. 88/12  położonej w Grudnej Dolnej,    

   części dz. 925 położonej w Kamienicy Górnej,   ozn.nr ewid. 612/2 położonej  w Siedliskach-Bogusz, i ozn. nr ewid. 4069 i 450/8    położonych w Woli Brzosteckiej  -  z uwagi na brak   

   wpłaty wadium.

 

Informacja  zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na 7 dni.                                                                                                          

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 


 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 8/20

z dnia 09 stycznia 2020 roku Burmistrza Brzostku

BURMISTRZ  BRZOSTKU

ogłasza

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)

na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. , poz. 2204 z póź. zm.), na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 80/19 Burmistrza Brzostku z dnia 21.08.2019 roku   w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność  Gminy Brzostek – Burmistrz Brzostku ogłasza do dzierżawy  w trybie przetargowym niżej podane działki :

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Opis

Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

brutto  ( zł)

Zasady

nabycia

nieruchomości

Wadium

( zł )

Nr KW

1. Nr działki ewid.

 

Położenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

RZ1D/00073057/3

 

1372

 

Brzostek

 

 

0,0799

 

 

RIVa - 0,0799

 

rolna

 

60,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

2.

 

RZ1D/00015601/8

 

535

 

Brzostek

 

0,0606

 

RIIIa - 0,0606

 

rolna

 

60,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

3.

 

RZ1D/00015601/8

 

537

 

Brzostek

 

0,0599

 

RIIIa - 0,0599

 

rolna

 

60,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

4.

RZ1D/00053415/5

dz. 48/4

dz. 48/5

dz. 48/6

Gorzejowa

 

 

1,73

RIVb – 0.10 ;PsVI – 0.06

RIVa– 0.08; RIVb – 0.55

PsVI – 0.13; RIIIb – 0.08

RIVb– 0.07; RV –    0.17

PsVI – 0.49

 

rolna

360,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

40,-

 

5.

RZ1D/00053415/5

41/2

Gorzejowa 

 

0,27

RIVa- 0,25

PsIV – 0,02

 

rolna

100,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

6.

RZ1D/00045257/0

 88/12

Grudna Dolna

 

0,0631

 

 

PsIII - 0,0631

 

rolna

60,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

7.

RZ1D/00045257/0

 88/15

Grudna Dolna

 

0,2483

 

 

RIIb – 0,2483

 

 

rolna

100,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

8.

RZ1D/00016074/1

cz. dz.759

Januszkowice

 

0,22

 

 

RIVb – 0,22

 

 

rolna

100,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

9.

RZ1D/00019166/4

cz. dz. 925

Kamienica Górna

 

0,83

 

RIVa – 0,69

PsIV – 0,08

PsV  – 0,06

 

rolna

 

240,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

30,-

 

10.

RZ1D/00026654/4

dz. 612/2

Siedliska-Bogusz

 

0,3055

 

RIVb - 0,3055

 

 

rolna

 

150,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

11.

RZ1D/00048274/6

cz. dz.  406

Wola Brzostecka

 

0,38

 

RIVa- 0,19;  RIVb - 0,10

RV- 0,03;  PsV- 0,04

PsVI -  0,02

 

rolna

 

150,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

12.

RZ1D/00048274/6

cz. dz. 450/8

Wola Brzostecka

 

0,6135

RV-  0,5827

PsV- 0,0308

 

rolna

240,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

30,-

 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W  BRZOSTKU

W SALI  KONFERENCYJNEJW  DNIU 28 LUTEGO 2020 r. OD GODZ. 1130 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Uczestnicy przetargu, którzy wpłacą wadium  z poz. nr 1 - 6 przetarg odbędzie się od godz. 1130   do 1200 ; z poz. nr 7- 12 przetarg odbędzie się od godz. 1200   

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium  na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej wysokości  w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 24 lutego 2020 r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu.                                                                                                                                                                    

Uwaga! przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Umowa może być zawarta na okres trzech lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września  na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok) .Oprócz opłat związanych z rocznym czynszem, Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. 

I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów rolnych  ozn. nr ewid. 1372 , ozn. nr ewid 535 , ozn. nr ewid 537, położonych w Brzostku, ozn. nr ewid.   48/4, 48/5, 48/6 o łącznej pow. 1,73  ha i ozn. nr ewid.  41/2, położonych w Gorzejowej; ozn. nr ewid. 88/12 i ozn.nr ewid. 88/15 położonych w Grudnej Dolnej, na część działki ozn. nr ewid 925 o pow. 0,83 ha,  położonej w Kamienicy Górnej,  na część działki ozn. nr ewid 759 o pow. 0,22 ha,  położonej w Januszkowicach,  ozn. nr ewid 612/2  położonej w Siedliskach-Bogusz

na część działki ozn. nr ewid 406 o pow. 0,38 ha  i  na część działki ozn. nr ewid 450/8 o pow. 0,6135 ha  położonych w obrębie Wola Brzostecka   wyznaczony na dzień 29.10.2019r. od godz. 9 00, zakończył się wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej  http://bipbrzostek.mserwer.pl/  .

 

 

Brzostek, dnia 09.01.2020r.

 Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz