Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XVII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 5 marca 2020 r.

Zawiadomienie

o XVII sesji Rady Miejskiej w Brzostku –  5 marca 2020 r. godz. 1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 5 marca 2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Czytelnictwa przy     ul. 20-tego Czerwca 4 w Brzostku.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały określającej inkasentów podatków gminnych i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

b) w sprawie zmiany uchwały określającej inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

c) w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Siedliska - Bogusz

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku

e) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grudnej Górnej

f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Brzostek

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, wg załącznika graficznego nr 1

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Bukowa, wg załącznika graficznego nr 1

i) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016 roku o likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli” i utworzeniu samorządowej jednostki „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku” oraz nadaniu jej statutu

j) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzostek na rok 2020”

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 26.02.2020r.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem:

http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/345080e6-37da-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz