Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 23 kwietnia 2020 r.

 

Zawiadomienie

o XVIII sesji Rady Miejskiej w Brzostku –  23 kwietnia 2020 r. godz. 1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 23 kwietnia 2020 roku o godz. 1000 na Hali Widowiskowo – Sportowej w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego 11.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części tej opłaty

b) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek

c) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

d) w sprawie zmiany uchwały nr XX/138/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

e) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

f) w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi wewnętrznej

g) w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Gorzejowej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi wewnętrznej

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Brzostek i Zawadka Brzostecka, wg załącznika graficznego nr 1

i) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy 2021 roku

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 16.04.2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

Materiały na sesję: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/d6fbfe01-4e4c-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz