Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XXI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzostku - 10 lipca 2020

 

 

Zawiadomienie

o XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzostku – 10 lipca 2020r. godz.1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 10 lipca 2020 roku o godz. 1000 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy       M. N. Mysłowskiego 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku,

b) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie",

c) w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/195/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Brzostek,

d) w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/198/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie oceny ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 06.07.2020 r.

 Przewodniczący Rady

Marcin Sas

 

 

W związku z epidemią zapraszam do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej na żywo w Internecie.

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/f2a54bc9-17b0-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz