Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Sesje Rady Miejskiej w Brzostku: XXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzostku - 15 grudnia 2020 rok

 

Zawiadomienie

o XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzostku – 15 grudnia 2020r. godz.1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) zwołuję XXVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 15 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego 11.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku,

b) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek,

c) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

d) w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzostek,

e) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzostek,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 11.12.2020 rok

 

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/9696820c-6146-4

drukuj pobierz pdf    

wstecz