Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 100/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zatwierdzenie wyboru ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2010 - 2011

 

Zarządzenie Nr 100 /10
Burmistrza Brzostku
z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  w latach  2010 - 2011. 

              Na podstawie art.18 ust 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), i art.11 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXV/ 242 /09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zmienionego Uchwałą Nr XLV/ 331 /10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok i § 8 Uchwały Nr XLVII/ 338/10 Rady Miejskiej w Brzostku  z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Po dokonaniu oceny ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2010 - 2011 zatwierdzam do realizacji następującą ofertę:

 Prowadzenie ponad gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku w latach 2010 – 2011”

 - dotacja w wysokości 17.500 zł, na realizację zadania w 2010 roku,

 - dotacja w wysokości 420.000 zł, na realizację zadania w 2011 roku

dla STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „NIEŚĆ NADZIEJĘ” w BRZOSTKU. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz