Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 89/10 z dnia 22 listopada 2010 r. - powołanie członków komisji konkursowej

 

Zarządzenie  Nr  89/10
Burmistrza Brzostku
z  dnia 22 listopada 2010 roku

w sprawie powołania członków komisji przetargowej.

 

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 i  Nr 161, poz. 1078).  z a r z ą d za m, co następuje:

§ 1. powołuję komisję przetargową w składzie: 

1.      Jan Król    przewodniczący komisji,  kierownik referatu RGiMK

2.      Marta Czech– sekretarz komisji, podinspektor ds. promocji Gminy i zamówień publicznych,

3.      Grzegorz Kudłacz – członek komisji, informatyk w Urzędzie Miejskim w Brzostku,

4.      Witold Olszewski  - członek komisji, podinspektor ds. inwestycji i remontów

 § 2. 1. Zadaniem komisji przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Adaptacja i wyposażenie obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy w Brzostku”.

2. Organizację, skład, tryb pracy, zakres obowiązków Komisji Przetargowej i odpowiedzialność jej członków określa Regulamin Pracy komisji stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego   Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Brzostku

mgr inż. Leszek Bieniek

drukuj pobierz pdf    

wstecz