Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2010: Nr 108/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 108/10
Burmistrza  Brzostku
z dnia 31 grudnia 2010 roku 

 Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675 i Nr 143, poz. 963) w związku z uchwałą  Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek

 z a r z ą d z a m

§ 1. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  położonych w Głobikówce, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim, stanowiących własność Gminy Brzostek, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej i ustalam cenę  wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego poniższych działek oraz wadium. 

Lp

Nr działki

 

Tytuł prawny

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości

(położenie)

Przeznaczenie w planie zag.przestrzennego

Forma

zbycia

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

netto ( zł )

Wadium

(zł)

1

 

141

 

KW Nr 

29 151

0,76

 

PsV-0,63

Br/PsV-0,13

Głobikówka

 

rolna

Brak planu

dzierżawa w trybie przetargowym

 

 

120,-

 

12,-

2

287/1

 

KW Nr

 38 567

0,11

 

RIVb- 0,11

 

Kamienica Dolna

 

rolna

Brak planu

dzierżawa w trybie przetargowym

 

 

55,-

 

6,-

3

475/3 , 475/4

 

KW Nr

 27 795

0,71

 

RIVb- 0,40

ŁV-0,31

Nawsie Brzosteckie

 

rolna

Brak planu

dzierżawa w trybie przetargowym

 

120,-

 

12,-

4

246/2 (część)

 

KW Nr 

27 795

0,16

 

RIVb-0,05

PsV-0,11

Kamienica Górna

 

rolna

Brak planu

dzierżawa w trybie przetargowym

 

55,-

6.-

 Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji doliczony zostanie 23 % podatek VAT.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz