Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr X/56/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu

 

Uchwała Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Brzostku
 dnia 27 lipca  2011 roku 

w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu. 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Brzostek udziela Powiatowi Dębickiemu pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu dotyczącego współfinansowania "modernizacji systemu monitoringu powodziowego na rzece Wisłoce i jej dopływach ".

        2. Na realizację zadania przeznacza się w budżecie 2011 roku, środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych  00/100). 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Dębickim, a Gminą Brzostek.

      2.  Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Brzostku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz