Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2009
A A A

Uchwały 2009:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XXIX/198/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Dolnej, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:08:20
Nr XXIX/199/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej, przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej Grudna Górna - Podkonie
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:07:37
Nr XXIX/200/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:03:55
Nr XXIX/201/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przekazania dyrektorom szkół w Gminie Brzostek zadań dotyczących pozyskiwania środków z priorytetu 9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:03:20
Nr XXX/202/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2008 rok
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 07:52:21
Nr XXX/203/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium za 2008 rok dla Burmistrza Brzostku
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:01:23
Nr XXX/204/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2008 rok
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:00:46
Nr XXX/205/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku.
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 07:50:44
Nr XXX/206/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 09:08:44
Nr XXX/207/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka 306, położonej w Brzostku
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:55:33
Nr XXX/208/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:53:50
Nr XXX/209/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Brzostku na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków sanitarnych
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:54:55
Nr XXXI/210/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2008 rok
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:52:19
Nr XXXI/211/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:51:33
Nr XXXI/212/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-03 07:48:35
Nr XXXII/222/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:41:53
Nr XXXII/227/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010 i 2011, na zadanie inwestycyjne pn. "budowa kanalizacji w miejscowości janusz
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:31:33
Nr XXXII/226/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 572/2 położonej w Nawsiu Brzosteckim
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:30:43
Nr XXXII/225/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej na rzecz Gminy Brzostek w celu regulacji gruntu zajętego pod istniejącą drogę dojazdową i boisko sportowe
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:29:54
Nr XXXII/224/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek polozonych w Przeczycy na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej
wytworzono: 2 Lipca 2009 | zmodyfikowano: 2009-07-02 08:22:27

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »