Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ubip/WWW/BIP/b/bipbrzostek.mserwer.pl/cms_config/admin_config.php:368) in /home/ubip/WWW/BIP/b/bipbrzostek.mserwer.pl/statystyka.php on line 40
Bip
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna7,38%.180646
.Redakcja0,13%.3191
.Rejestr zmian11,71%.286772
.Statystyka0,27%.6687
.Dane adresowe0,00%.15
.GMINA BRZOSTEK0,06%.1359
.Urząd Miejski0,00%.62
.Dokumenty0,21%.5262
.Gmina Brzostek0,00%.11
.Rada Miejska w Brzostku0,00%.64
.Burmistrz Brzostku0,00%.30
.Jednostki Organizacyjne Gminy0,00%.11
.Jednostki Pomocnicze0,00%.10
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza6,61%.161939
.Sekretarz Gminy0,00%.45
.Skarbnik Gminy0,00%.60
.Dane0,24%.5901
.Godziny urzędowania0,15%.3578
.Zastępca Burmistrza0,15%.3677
.Regulamin organizacyjny0,15%.3616
.Referaty0,22%.5413
.Statut0,13%.3152
.Skład Rady Miejskiej0,15%.3578
.Komisje Rady Miejskiej0,12%.2948
.Sesje0,18%.4302
.Sołectwa0,13%.3272
.Informacje o środowisku0,05%.1161
.Sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.23
.Sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.18
.Informacje o środowisku0,09%.2085
.Uchwała Nr XXXI/218/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 08 czerwca 2009 roku, w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kleciach na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod rozbudowę drogi gmi0,04%.1085
.Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Brzostku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych w gminie Brzostek w 2009 roku.0,07%.1653
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa mostu stałego przez rzekę Kamienica w miejscowości Kamienica Dolna wraz z dojazdami, przebudową urządze0,04%.1079
.Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.19
.Nr XXXI/218/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kleciach na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej0,05%.1145
.Nr XXXI/213/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłetę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów0,02%.603
.Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku0,25%.6212
.Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku0,29%.7066
.Szkoły Podstawowe i Gimnazja0,21%.5034
.Wyszukiwarka0,10%.2559
.Nr XXXI/219/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Skurowej na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej0,07%.1720
.Nr XXXI/216/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny i dokonania zamiany działek położonych w Brzostku0,02%.563
.Nr XXXI/217/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczań w domu ludowym w Sziedliskach - Bogusz na okres powyżej trzech lat0,02%.533
.Nr XXXI/218/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kleciach na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej0,02%.554
.Nr XXXI/215/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej proponowanych na terenie Gminy Brzostek obszarów Natura 20000,03%.641
.Oświadczenia majątkowe radnych0,18%.4297
.WNIOSEK o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego0,06%.1396
.WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego0,00%.100
.WNIOSEK o wpis do ewidencji działalności gospodarczej0,00%.21
.Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN–1)0,01%.287
.Deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 10,01%.351
.Deklaracja na podatek leśny0,00%.52
.Informacje w sprawie podatku leśnego0,00%.18
.Informacja w sprawie podatku rolnego0,02%.493
.Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci0,00%.19
.Deklaracja na podatek rolny0,00%.17
.ZGŁOSZENIE do ewidencji innych obiektów - agroturystyka0,00%.77
.WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie0,00%.23
.Urząd Stanu Cywilnego - Druk o wydanie odpisu0,01%.194
.Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność gminy Brzostek0,00%.55
.Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.15
.Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów0,02%.471
.Nr XXXII/227/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010 i 2011, na zadanie inwestycy0,02%.489
.Nr XXXII/226/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 572/2 położonej w Nawsiu Brzosteckim0,02%.561
.Nr XXXII/224/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek polozonych w Przeczycy na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej0,02%.561
.Nr XXXII/221/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice0,03%.650
.Nr XXXII/222/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,03%.773
.1.10,00%.7
.Nr XXIX/190/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku0,02%.564
.Nr 53/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. odwołanie alarmu powodziowego na terenie Gminy Brzostek0,02%.403
.Nr 46/09 z dnia 29 maja 2009 r. podanie do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.0,02%.382
.Nr 49/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.424
.Nr 37/09 z dnia 21 maja 2009 r. ustalenia terminy składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu \0,02%.405
.Nr 42/09 z dnia 25 maja 2009 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim0,02%.475
.Nr 43/09 z dnia 25 maja 2009 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz0,01%.307
.Nr 57/09 z dnia 01 lipca 2009 r. zmiana Zarządzenia Nr 37/09 Burmistrza Brzostku z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach pro0,02%.514
.Nr 36/09 z dnia 21 maja 2009 r. przetarg na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Brzostek0,01%.266
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU z dnia 7 lipca 2009r.0,00%.21
.Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brzostek z wykorzystaniem komunikacji publicznej0,00%.31
.Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.14
.Nr 55/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmiany w układzie wykonawczym budżetu w 2009 r.0,02%.462
.Nr 35/09 z dnia 14 maja 2009 r. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.0,02%.534
.Nr 32/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009 r.0,02%.486
.Nr 38/09 z dnia 22 maja 2009 r. zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.430
.Nr 34/09 z dnia 14 maja 2009 r. zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009 r.0,02%.462
.Nr 33/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalenie wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek za udział w działaniu rato0,02%.419
.Nr 45/09 z dnia 29 maja 2009 r. zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.494
.Nr 52/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. wprowadzenie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXII/222/09 RM w Brozstku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,02%.478
.Nr 56/09 z dnia 01 lipca 2009 r. powołanie członków komisji przetargowej0,00%.97
.Nr 51/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. ogłoszenie alarmu powodziowego na terenie Gminy Brzostek0,02%.384
.Nr 48/09 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmiany w układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.417
.Nr 47/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. wprowadzenie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/212/09 RM w Brzostku z dnia 8 czerwca 2009 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,02%.532
.Nr 50/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. wydania opinii przez RIO w Rzaszowie o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i k0,01%.358
.Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Brzostku z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej.0,02%.481
.Nr 57/2009 Burmistrza Brzostku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2009 Burmistrza Brzostku z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w0,00%.7
.Nr 58/2009 Burmistrza Brzostku z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej0,02%.498
.Nr XXVI/176/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2009 rok0,03%.728
.Nr XXVIII/187/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmainy uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku0,02%.558
.Nr XXX/202/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2008 rok0,02%.473
.Nr XXIX/194/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze0,03%.805
.Nr XXVI/179/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia inkasentów podatków gminnych i ustalenia wynagrodzenia za inkaso0,03%.672
.Nr XXXI/212/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,03%.724
.Nr XXVI/177/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek0,02%.571
.Nr XXVI/180/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizacje projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki0,02%.488
.Nr XXVI/181/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej0,02%.548
.Nr XXX/205/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku.0,04%.995
.Nr XXVI/178/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - Miasta Brzostek0,03%.647
.Nr XXVI/184/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku0,03%.640
.Nr XXVIII/189/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie podpisania umowy partnerskiej0,03%.662
.Nr XXVIII/188/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania0,03%.678
.Nr XXVIII/186/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.575
.Nr XXVIII/185/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,03%.622
.Nr XXIX/191/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skurowa0,03%.651
.Nr XXVI/182/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej i Smarżowej na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej0,02%.558
.Nr XXVI/183/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu g0,02%.557
.Nr XXIX/199/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej, przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej Grudna Górna - Podkonie0,03%.721
.Nr XXX/206/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia0,03%.780
.Nr XXIX/198/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Dolnej, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej0,03%.615
.Nr XXIX/197/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Nawsiu Brzosteckim na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej Nawsie Brzosteckie -0,02%.507
.Nr XXIX/192/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice0,03%.624
.Nr XXIX/195/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/08 RG z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkanio0,03%.638
.Nr XXIX/193/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli0,03%.744
.Nr XXIX/196/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie nabycia działek położonych w Nawsiu Brzosteckim na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej0,03%.647
.Nr XXIX/200/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej0,03%.614
.Nr XXX/207/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka 306, położonej w Brzostku0,02%.532
.Nr XXIX/201/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przekazania dyrektorom szkół w Gminie Brzostek zadań dotyczących pozyskiwania środków z priorytetu 9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki0,03%.680
.Nr XXX/209/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Brzostku na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków sanitarnych0,03%.688
.Nr XXX/204/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2008 rok0,03%.668
.Nr XXX/203/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium za 2008 rok dla Burmistrza Brzostku0,03%.693
.Nr XXXI/211/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,03%.750
.Nr XXX/208/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej0,02%.515
.Nr XXXI/210/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2008 rok0,03%.778
.Nr XXXII/225/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej na rzecz Gminy Brzostek w celu regulacji gruntu zajętego pod istniejącą drogę dojazdową i bo0,02%.498
.Nr XXXII/223/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. "zaspo0,02%.579
.Nr XXXII/220/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skurowa0,03%.695
.OBWIESZCZENIE z dnia 16 lipca 2009 roku0,00%.20
.I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-Bogusz – stanowiącego własność Gminy Brzostek0,00%.22
.I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokali użytkowych (kiosków) położonych w Brzostku – stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.23
.Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.17
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU z dnia 29 lipca 2009 roku0,00%.20
.II Publiczny Przetarg (ustny) na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Brzostek 20,00%.18
.V Publiczny Przetarg (ustny) na sprzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz0,00%.27
.Remont- odbudowa nawierzchni żwirowych dróg w Gminie Brzostek zniszczonych w wyniku powodzi0,00%.36
.Nr 61/09 z dnia 03 sierpnia 2009 r. - ogłoszenie V Publicznego Przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz0,02%.436
.Wykaz danych zawierajacych informacje o środowiski i jego ochronie w 2009 r.0,00%.41
.Nr 59/09 z dnia 03 sierpnia 2009 r - ogłoszenie II Publicznego Przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w obrębie Brzostek 20,02%.408
.V Publiczny Ptrzetarg (ustny) na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sziedliskach - Bogusz0,00%.15
.Nr 60/09 z dnia 03 sierpnia 2009 r. - ogloszenie V Publicznego Przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Siedlisakch - Bogusz0,02%.424
.Obwieszczenie Burmistrza0,00%.37
.Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie0,00%.15
.Obwieszczenie z dnia 02 września 2009 roku0,00%.15
.Nr XXXIII/234/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu0,03%.687
.Nr XXXIII/232/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń w domu ludowym w Siedliskach - Bogusz, stanowiącego własność Gminy brzostek na okres powyżej trzech lat0,02%.567
.Nr XXXIII/231/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie slużebności gruntowej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 297 i 298 położonych w Brzostku st0,03%.643
.Nr XXXIII/233/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2010 roku0,03%.627
.Obwieszczenie z dnia 03 września 2009 r.0,00%.15
.Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środkowisku i jego ochronie0,00%.36
.Nr XXXIII/228/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,02%.564
.Nr XXXIII/229/09 z dnia 25 sierpnia 2009r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy Brzostek w 2009 roku0,03%.678
.Nr XXXIII/230/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 927/11 położonej w Brzostku0,02%.527
.Obwieszczenie z dnia 17 września 2009 roku.0,00%.15
.Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetu Gminy0,00%.79
.Nr XXXIV/236/09 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/05 Rady gminy Brzostek z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal0,02%.544
.Nr XXXIV/235/09 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku0,02%.477
.Remont – odbudowa nawierzchni dróg w gminie Brzostek zniszczonych w wyniku powodzi0,00%.49
.Obwieszczenie z dnia 25 września 2009 r.0,00%.17
.Aktualizacja - Plan Gospodarki Odpadami0,19%.4619
.Aktualizacja - Program Ochrony Środowiska0,18%.4329
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wiejskich w latach 2009/2011 w Gminie Brzostek0,00%.29
.Remont drogi transportu rolnego Skurowa „na Trucinę” w gminie Brzostek0,00%.52
.Nr 62/09 z dnia 31 lipca 2009 r.- zmian w układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.398
.Nr 65/09 z dznia 31 sierpnia 2009 roku - zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.459
.Nr 63/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. - przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku0,02%.400
.Nr 68/09 z dnia 17 września 2009r.- umorzenia należności z tytułu nie uiszczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych0,00%.21
.Nr 67/09 z dnia 03 września 2009r. -0,00%.21
.Obwieszczenie z dnia 30 września 2009 r.0,00%.16
.Nr 69/09 z dnia 17 września 2009r.- powołania członków komisji przetargowej0,00%.20
.Nr 66/09 z dnia 03 września 2009 r. - wydania opinii przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na "finansowanie d0,00%.20
.Sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach - Bogusz0,12%.2994
.Sprzedaż nieruchomości połozonych w obrębie Brzostek 20,00%.13
.Sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach - Bogusz0,00%.12
.Nr 64/09 z dnia 25 sierpnia 2009r - wprowadzenia ukladu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/228/09 z 25.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,00%.19
.Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie0,00%.76
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - Starosta Dębicki0,00%.14
.Obwieszczenie z dnia 6 października 2009 r.0,00%.20
.Nr 64/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. - wprowadzenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIII/228/09 RM w Brzostku z dnia 25.08.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,02%.468
.Nr 67/09 z dnia 03 września 2009 r. - przyjęcia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów w Urzędzie Miejskim w Brzostku0,01%.290
.Nr 66/09 z dnia 03 września 2009 r. - wydania opinii RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu gminy w 2009 rok0,01%.320
.Obwieszczenie z dnia 6 października 2009r.0,00%.18
.Nr 74/09 z dnia 30 września 2009 r. - ogłoszenie VI Publicznego przetargu (Licytacji) na sprzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz0,02%.401
.Nr 69/09 z dnia 17 września 2009 r. - powołania członków komisji przetargowej0,02%.453
.Nr 73/09 z dnia 30 września 2009 r.- ogłoszenie V Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz0,02%.386
.Nr 71/09 z dnia 30 września 2009r.0,02%.389
.Nr 72/09 z dnia 30 września 2009 r. - ogłoszenia III Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działek budowlanych położonych w Obrębie Brzostek 20,02%.397
.Ogłoszenie Burmistrza z dnia 05 października 2009 r.0,00%.19
.Ogłoszenie Burmistrza z dnia 5 października 2009 r.0,00%.25
.Nr 75/09 z dnia 05 października 2009 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.0,02%.401
.Nr 76/09 z dnia 05 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciażania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.0,02%.458
.Ogłoszenie Burmistrza z dnia 05 października 2009 r.0,00%.18
.Obwieszczenie - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych0,00%.15
.Obwieszczenie z dnia 20 pażdziernika 2009 roku.0,00%.12
.Nr 80/09 z dnia 20 października 2009r. powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowań0,02%.451
.79/09 z dnia 20 października 2009r. ogłoszenie przetargu na wyciecie i sprzedaż dzrzewa na dziełce Nr 370/2 położonej w Smarżowej0,01%.327
.Nr 78/09 z dnia 20 października 2009 r. ogłoszenie przetargu na sprzedaż i wycięcie drzewa na działce Nr 623 połozonej w Smarżowej0,02%.394
.Nr 75/09 z dnia 30 września 2009 r. zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,01%.337
.Ogłoszenie z dnia 20 października 2009 r.0,00%.9
.Ogłoszenie z dnia 20 pażdziernika 2009 r.0,00%.10
.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi poprzez remont Domu ludowego w Skurowej i Januszkowicach”.0,01%.167
.Obwieszczenie z dnia 22 pażdziernika 2009 r.0,00%.8
.Obwieszczenie z dnia 22 pażdziernika 2009 r.0,00%.9
.Obwieszczenie z dnia 22 pażdziernika 2009 r.0,00%.10
.Nr XXXV/237/09 z dnai 20 października 2009r. w sprawie zmainy uchwały budżetowej na 2009 rok0,03%.631
.Nr XXXV/238/09 z dnai 20 października 2009 r. w sprawie upoważnbienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010 i 2011, na zadanie inwe0,02%.549
.Nr XXXV/239/09 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/99 z dnia 15 marca 1999 roku dotyczącej założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Januszkowiach i określenia jego obw0,03%.633
.Nr XXXV/240/09 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, oznaczoną numerem ewidencyjnym 732 położoną w Brzos0,02%.558
.Nr XXXV/241/09 z dnia 20 października 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek rolnej i lesnej polozonych w Opacionce, stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.617
.Nr XXXV/242/09 z dnia 20 października 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi0,02%.555
.Nr XXXV/243/09 z dnia 20 października 2009r. w sprawie nabycia działki położonej w Bączałce na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod budowę drogi wewnętrznej0,02%.604
.Nr 81/09 z dnia 20 października 2009r - wprowadzenie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/237/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 20090,02%.370
.Obwieszczenie z dnia 22 pażdziernika 2009 r.0,00%.8
.I publiczny przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu ludowym w Bukowej - stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.28
.I publiczny przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu ludowym w Siedliskach - Bogusz - Stanowiącego własność Gminy Brzostek0,00%.43
.I publiczny przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.10
.I publiczny przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu użytkowego (garażu) położonego w obrębie byłej szkoły w Bukowej - stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.29
.Opinia oceny oddziaływania na środowisko0,00%.25
.Obwieszczenie z dnia 27 pażdziernika 2009 r.0,00%.10
.Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym0,00%.13
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,00%.11
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sprządzeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu0,00%.12
.Nr 89/09 z dnia 5 listopada 2009 r sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do II Przetargu nieograniczonego ofertowego na wycięcie i sprzedaż 16 szt. drzew „ na pniu”0,02%.430
.Nr 88/09 z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej0,02%.394
.Nr 90/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do II Przetargu nieograniczonego ofertowego na wycięcie i sprzedaż 7 szt. drzew „ na pniu”0,02%.386
.Ogłoszenie z dnia 04 listopada 2009 r.0,00%.42
.Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2009 r.0,00%.10
.Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2009 r.0,00%.10
.Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2009 r.0,00%.28
.Nr 87/09 z dnia 30 paździenika zmiany w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.368
.Nr 92/09 z dnia 9 listopada 2009 r. powołanie Komisji Weryfikacyjnej w celu przyznawania nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy0,02%.398
.Nr 85/09 z dnia 29 października 2009 r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Brzostku0,01%.336
.Nr 83/09 z dnia 29 października 2009 r. wykaz do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Nawsiu Brzosteckim0,02%.440
.Nr 91/09 z dnia 9 listopada 2009 r. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Brzostek0,01%.343
.Nr 93/09 z dnia 12 listopada 2009r., opracowania projektu budżetu gminy Brzostek na 2010 rok0,01%.361
.Nr 84/09 z dnia 29 października 2009 r. - sporządzenie wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Opacionce0,02%.385
.Nr 86/09 z dnia 30 października 2009 r. powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,02%.451
.Nr 95/09 z dnia 23 listopada 2009 r.- powołanie Komisji Egzaminacyjnej0,02%.508
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim0,00%.10
.Nr 97/09 z dnia 23 listopada 2009 r. - przekazanie pozostałych środków trwałych0,02%.492
.Nr 96/09 z dnia 23 listopada 2009 r.- obniżenie cecy do III Prztargu ofertowego na wycięcie drzew na dz. 623 w Smarżowej0,02%.457
.Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2009 roku0,00%.14
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku0,00%.9
.I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokali uzytkowych położonych w Kamienicy Dolnej - stanowiących własność Gminy Brzostek0,01%.291
.Nr XXXVI/244/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,02%.587
.Nr XXXVI/246/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2009 roku0,02%.552
.Nr XXXVI/257/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2010 rok0,02%.531
.Nr XXXVI/256/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok0,02%.496
.Nr XXXVI/247/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2010 roku0,02%.441
.Nr XXXVI/255/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.0,02%.547
.Nr XXXVI/254/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości0,03%.741
.Nr XXXVI/248/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości0,02%.552
.Nr XXXVI/245/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu0,03%.628
.Nr XXXVI/249/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Brzostek0,02%.584
.Nr XXXVI/250/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz w0,02%.536
.Nr XXXVI/251/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat0,02%.511
.Nr XXXVI/252/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszka0,02%.523
.Nr XXXVI/253/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach0,02%.580
.Nr 82/09 z dnia 29 października 2009 r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Brzostku0,02%.380
.Nr 99/09 z dnia 30 listopada 2009r.- zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.383
.Wymiana dowodu osobistego0,00%.7
.Swswsws0,00%.7
.Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych0,02%.471
.Nr 102/09 z dnia 4 grudnia 2009r.- ogłoszenie VII Publicznego Przetargu (Licytacji) na sporzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz0,02%.426
.Nr 101/09 z dnia 4 grudnia 2009r. - ogłoszenie IV Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Siedlisakch - Bogusz0,02%.436
.VII publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż niruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.19
.VII publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.12
.IV publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.51
.Zameldowanie noworodka urodzonego za granicą0,02%.502
.Wymeldowanie z pobytu stałego - decyzją administracyjną0,02%.486
.Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres ponad 3 miesiące0,02%.387
.Wymeldowanie z pobytu stałego trwajacego ponad 3 miesiące0,00%.83
.Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące0,02%.417
.Zameldowanie na pobyt stały0,02%.523
.Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące0,02%.465
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 grudnia 2009 r.0,00%.12
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 grudnia 2009 r.0,00%.9
.Zameldowanie na pobyt czasowy trwająy ponad 3 m-ce cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin0,02%.516
.Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności0,02%.373
.Wpisanie wyborcy obywatela państw członkowskich Uni Europejskiej do rejestru wyborców w części B0,00%.9
.I Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.29
.I Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.26
.I Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opacionce0,01%.127
.Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A - dla obywateli polskich0,02%.435
.Wpisanie wyborcy obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej do rejestru wyborców w części B0,02%.439
.Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej0,02%.390
.Pozwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej0,02%.506
.Zorganizowanie imprezy masowej0,02%.499
.Wydanie dowodu osobistego0,04%.996
.Sporządzenie aktu zgonu0,03%.719
.Zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)0,02%.582
.Wydanie skróconych odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów0,02%.599
.Wydanie zupełnych odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów0,02%.430
.Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnejj do zawarcia małżeństwa za granicą.0,02%.426
.Zmiana imienia lub nazwiska0,02%.438
.Wydanie zaświadczenia stwierdzajacego brak okoliczności wyłanczających zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy)0,02%.466
.Sporzadzenie aktu urodzenia0,02%.448
.Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2009 roku.0,00%.16
.Burmistrz Brzostku ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.0,00%.36
.Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do ksiąg polskich (transkrypcja)0,02%.522
.Uzupełnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego0,02%.387
.Nr 104/09 z dnia 7 grudnia 2009 r.0,02%.503
.Nr 105/09 z dnia 8 grudnia 2009 r.- zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.441
.Nr 106/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.- powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy0,02%.452
.Nr 107/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. - zasad przyznawania Nagfród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek0,02%.441
.Nr 100/09 z dnia 4 grudnia 2009r. - ogłoszenie IV Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Brzostek 20,02%.414
.Nr 103/09 z dnia 7 grudnia 2009r. - projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Brzostku na 2010rok0,02%.398
.Wydanie decyzji o warunkach zabudowy0,05%.1211
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,03%.706
.Wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy0,02%.464
.Wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy0,02%.599
.Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy0,02%.453
.Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy0,00%.17
.Nr 94/09 z dnia 12 listopada 2009 r. - powołanie komisji do likwidacji składników majątku trwałego Gminy Brzostek0,01%.341
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia0,01%.175
.Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów0,02%.385
.Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków0,01%.156
.Wykonanie dokumentacji projektowej - Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika z istniejacym budynkiem szkoły wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym przy Gimnazjum w Brzostku...0,04%.943
.Roztrzyganie spraw dotyczących zakłuceń stosunków wodnych0,01%.149
.Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną0,01%.137
.Nr 98/09 z dnia 24 listopada 2009 r. wprowadzenie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/244/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,02%.445
.Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego0,01%.191
.Przydział komunalnego lokalu mieszkalnego0,01%.145
.Działalność gospodarcza0,01%.188
.Wpis, zmiana, wznowienie, zawieszenie, zaprzestanie działalności gospodarczej0,00%.9
.Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu0,01%.198
.Nr XXXVII/258/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009rok Nr XXVI/176/09 RMw Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku0,00%.10
.Nr XXXVII/265/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2010 rok0,02%.585
.Nr XXXVII/259/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.585
.Nr XXXVII/260/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010, 2011 i 2012, na zadania inw0,03%.626
.Nr XXXVII/261/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2010 rok0,00%.11
.Nr XXXVII/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Brzostku0,03%.663
.Nr XXXVII/264/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dziannych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wyn0,02%.588
.Nr XXXVII/263/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska w Brzostku0,02%.520
.Obwieszczenie Burmistrza z dnia 31 grudnia 2009 roku.0,00%.15
.Nr 109/09 z dnia 16 grudnia 2009r.- zmiany w budżecie i ukladzie wykonawczym budżetu w 2009 roku0,02%.513
.Nr 111/09 z dnia 29 grudnia 2009r.- zmiany Zarządzenia Nr 36/04 WG Brzostek z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostk0,02%.497
.Zawieranie umów (najmu lokalu/dzierżawy gruntu)0,01%.179
.Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych0,02%.558
.Zgłoszenie powstania obowiazku podatkowego od środków transportowych0,02%.491
.Umorzenie zaległości podatku od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne0,02%.427
.Umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych0,02%.467
.1. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2009 r.0,00%.16
.9. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.7
.9. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.15
.8. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.12
.7. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.13
.13. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.16
.4. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.13
.10. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.12
.5. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.13
.12. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.14
.11. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.12
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 stycznia 2010 r.0,00%.20
.Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi (ulicy) gminnej0,02%.612
.3. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.11
.Nr XXXVII/261/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2010 rok0,03%.652
.Nr XXXVII/258/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXVI/176/09 RM w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku0,03%.657
.Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego0,02%.512
.Uzgadnianie dokumentacji technicznych0,01%.152
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 08 stycznia 2010 r.0,00%.12
.Wydanie zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogowym0,01%.167
.2. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.13
.6. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2010 r.0,00%.11
.Nr 110/09 z dnia 28 grudnia 2009r. - wprowadzenie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/258/09 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok0,02%.471
.Obwieszczenie Burmistza Brzostku z dnia 08 stycznia 2010 r.0,00%.13
.Numeracja porządkowa nieruchomości0,01%.276
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 stycznia 2010 roku0,00%.21
.Rozgraniczenie nieruchomości0,01%.230
.Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych0,02%.509
.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego0,02%.586
.Brak wpisów0,00%.14
.Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę z tytułu podatków - łącznego zobowiazania pieniężnego, od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych.0,02%.426
.Podział nieruchomości0,02%.551
.Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej, dochodowości z gospodarstwa rolnego, powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych, wielkości uzytków rolnych0,01%.326
.Ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu0,02%.423
.Ulga inwestycyjna w podatku rolnym0,02%.386
.Podatek rolny od osób fizycznych. Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku0,02%.442
.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku0,02%.506
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 stycznia 2010 r0,00%.22
.Nr 113/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. - przekazania środków trwałych0,02%.476
.Oferta pracy: "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012"0,00%.38
.Nr 112/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.- zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009 r.0,02%.489
.Informacja o środowisku z 2009 r.0,00%.7
.Informacja o środowisku z 2010 r.0,00%.7
.Karta typu - A -0,00%.103
.Karta typu - B -0,01%.125
.Karta typu - C -0,00%.67
.Nr 3/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. - dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2010 roku0,01%.333
.Nr 1/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. - przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Brzostku na 2010 rok0,01%.292
.Zarządzenie Nr 1K/2010 Burmistrza Brzostku0,00%.19
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku0,01%.179
.Ogłoszenie II Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku0,00%.59
.Ogłoszenie III Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku0,00%.22
.Ogłoszenie IV Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku0,00%.28
.Obwieszczenie Burmistrza z dnia 5 lutego 2010 r.0,00%.81
.Nr 2/10 z dnia 14 stycznia 2010 r.0,02%.372
.Zarządzenie Nr 2 K/2010 Burmistrza Brzostku0,00%.15
.Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem o nadróg gminnych i wiejskich o nawierzchniach żwirowych - transport i transport wraz z materiałem0,02%.408
.Nr XXXVIII/269/10 z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji \0,02%.588
.Nr XXXVIII/267/10 z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu0,02%.493
.Nr XXXVIII/266/10 z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2011 roku z przeznaczeniem na pomoc fi0,02%.533
.Nr XXXVIII/268/10 z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzoste0,03%.621
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lutego 2010 roku0,00%.24
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lutego 2010 roku0,00%.8
.Nr 7/10 z dnia 9 lutego 2010 r.- zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok0,01%.348
.II publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.22
.II publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.51
.Nr 9/10 z dnia 15 lutego 2010 r. - ogłoszenie II Publicznego Przetargu na sprzedaż działki zabudowanej Nr 732 położonej w Brzostku0,01%.306
.Nr 8/10 z dnia 15 lutego 2010 r. - ogłoszenie II Publicznego Przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Brzostku0,01%.317
.Nr 5/10 z dnia 3 lutego 2010r. sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych Nr 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 11520,01%.356
.WYKONANIE USŁUG PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG I ROWÓW PRZY DROGACH GMINNYCH I WIEJSKICH.0,02%.480
.Remont - odbudowa nawierzchni dróg w gminie Brzostek zniszczonych w wyniku powodzi0,02%.593
.Nr 9/10 z dnia 9 lutego 2010 r.- upoważnienia kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień wydatków w rocznych planach finansowych0,01%.333
.II Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,00%.47
.Unieważnienie - II Publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiacej własność Gminy Brzostek0,00%.85
.Nr 12/10 z dnia 02 marca 2010r.- unieważnienie II Publicznego Nieograniczonego Przetargu Ustnego na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek0,01%.251
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 marca 2010 roku0,00%.22
.Nr 8/10 z dnia 09 lutego 2010 r.- Plan OC0,02%.414
.Dscd0,00%.7
.Zaproszenie Nr 1 do składania ofert na usługi integracji społecznej0,00%.74
.Zaproszenie nr 2 do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia oraz wizyty studyjne0,01%.189
.Nr 6/10 z dnia 1 lutego 2010 r.- opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.0,01%.319
.Nr 13/10 z dnia 2 marca 2010 r. -0,01%.315
.Nr 18/10 z dnia 18 marca 2010 r.- ogłoszenie I Publicznego przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Siedliskach - Bogusz0,01%.342
.Nr 17/10 z dnia 18 marca 2010r. - ogłoszenie I Publiczego przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz0,02%.433
.Nr 16/10 z dnia 18 marca 2010 r.- ogłoszenie I Publicznego przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Brzostek 20,02%.418
.Nr 14/10 z dnia 8 marca 2010 r.- przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok0,01%.366
.I publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek0,01%.169
.I publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.50
.I publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.633
.Rejestr Informacji o Środowisku0,19%.4538
.Nr 4/10 z dnia 3 lutego 2010 r. - sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych Nr 897/4, 897/5, 897/6 położonych w obrębie B0,01%.273
.Nr 15/10 z dnia 8 marca 2010 r.- określenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego0,02%.374
.Nr XXXIX/278/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiaiu0,02%.565
.Nr XXXIX/273/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok0,02%.555
.Nr XXXIX/274/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku0,02%.496
.Nr XXXIX/277/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela0,02%.540
.Nr XXXIX/276/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek0,03%.751
.Nr XXXIX/271/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Burmistrza Brzostku0,02%.442
.Nr XXXIX/270/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok0,02%.497
.Nr XXXIX/272/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2009 rok0,02%.541
.Nr XXXIX/275/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniątych pożyczek i kredytów0,02%.444
.Nr 20/10 z dnia 30 marca 2010 r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.0,02%.429
.Nr 19/10 z dnia 18 marca 2010 r. - zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok0,01%.334
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. podatków i opłat0,01%.345
.Ogłoszenie o wynikach Konkursu na Usługi Integracji Społecznej0,00%.68
.Brzostek: Remont - odbudowa nawierzchni dróg w gminie Brzostek zniszczonych w wyniku powodzi0,03%.828
.Nr 24/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. - wydania opinii RIO w Rzaesowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na "Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kre0,01%.344
.Nr 22/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej0,01%.365
.Nr 21/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r - zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,01%.287
.Nr 23/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. - zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,01%.291
.Ogłoszenie - Nagroda Burmistrza Brzostku0,01%.166
.Nr 25/10 z dnia 29 kwietnia w sprawie sprzedaży samochodu pozarniczego marki IVECO, nr rejestracyjny RDE 8F440,01%.320
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,00%.74
.Zawiadomienie0,01%.193
.III PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.454
.III PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.493
.Nr 30/10 z dnia 06 maja 2010 r. -0,02%.414
.Nr 32/10 z dnia 10 maja 2010 r.-0,02%.378
.Nr 31/10 z dnia 07 maja 2010 r. - zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,00%.9
.Nr 29/10 z dnia 05 maja 2010 r. -0,02%.412
.Nr 28/10 z dnia 04 maja 2010 r. -0,01%.331
.Nr 27/10 z dnia 04 maja 2010 r.0,02%.372
.Nr 26/10 z dnia 30 kwitnia 2010 r. - zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,02%.472
.Nr 31/10 z dnia 07 maja 2010 r.- zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,01%.352
.Przetarg - na realizacje zadania pn: \0,03%.842
.II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.564
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,01%.147
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 maja 2010 roku0,01%.171
.Brzostek: Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.0,03%.795
.Informacja o wuniku naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. podatków i opłat0,01%.164
.Nr 33/10 z dnia 10 maja 2010 r.- powołanie członków komisji przetargowej0,02%.408
.Oświadczenia majątkowe radnych0,18%.4443
.I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż środka trwałego - stanowiącego własność Gminy Brzostek0,04%.897
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 maja 2010 roku0,00%.79
.Nr XL/280/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2009 rok.0,02%.535
.Nr 35/10 z dnia 18 maja 2010 r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok0,02%.371
.Nr XL/284/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/263/05 RG w Brzostku z dnia 29 grudnia 2005 r. ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usług0,02%.510
.XL/283/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań j0,02%.485
.Nr XL/279/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmainy uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 r.0,02%.541
.Nr 34/10 z dnia 16 maja 2010 r. - ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzostek0,01%.322
.Nr XL/281/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie okreslenia zakresu i formy infromacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury0,02%.551
.Nr XL/282/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunaln0,03%.652
.Nr XL/285/10 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej oznaczonej Nr 227/6 położonej w Brzostku0,02%.520
.Nr 38/10 z dnia 18 maja 2010r. - podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,02%.384
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 maja 2010 roku0,00%.90
.Nr 37/10 z dnia 21 maja 2010r. - zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.380
.Nr 36/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzostek0,01%.355
.Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim-Gmina Brzostek0,03%.696
.I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzosteckiej - stanowiącej własność Gminy Brzostek0,03%.770
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 maja 2010 roku0,00%.88
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 czerwca 2010 roku0,01%.199
.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bukowa, Januszkowice gm. Brzostek0,04%.1072
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 czerwca 2010 roku0,01%.202
.Nr 39/10 z dnia 01 czerwca 2010 r.- powolania Gminnej Komisji ds szacowania szkód poniesionych w gospodarstwach rolnych.0,02%.537
.Nr XLI/286/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.517
.Nr XLI/287/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 r.0,02%.525
.Nr XLI/288/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości materiałów infromacyjnych towarzyszących projektowi budżetu0,02%.494
.Nr 47/10 z dnia 17 czerwca 2010r.- ustalenai terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2010/20110,01%.296
.Oświadczenia majątkowe Kierowników / Pracowników Jednostek Podległych0,19%.4626
.Nr 44/10 z dnia 03 czerwca 2010 r. - ogłoszenie alarmu powodziowego0,00%.46
.Nr 49/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. - powołania Komisji Egzaminacyjnej0,02%.408
.Nr 52/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.- powołania Komisji Egzaminacyjnej0,02%.443
.Nr 41/10 z dnia 01 czerwca 2010 r. - powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP0,01%.331
.Nr 43/10 z dnia 03 czerwca 2010 r. - odwołanie alarmu przeciwpowodziowego0,02%.452
.Nr 44/10 z dnia 03 czerwca 2010r. - ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego0,02%.374
.Nr 48/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. - zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.398
.Nr 45/10 z dnia 07 czerwca 2010 r. - odwołanie alarmu przeciwpowodziowego0,02%.413
.Nr 46/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.0,01%.344
.Nr 51/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. - powołania Komisji Egzaminacyjnej0,02%.379
.Nr 50/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. - powołania Komisji Egzaminacyjnej0,02%.390
.Nr 42/10 z dnia 02 czerwca 2010 r. - ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego0,02%.391
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 czerwca 2010 roku0,01%.366
.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół0,18%.4360
.Opinia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko0,00%.112
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego0,01%.163
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 6 lipca 2010 roku0,01%.316
.Remont - odbudowa nawierzchni dróg w gminie Brzostek zniszczonych w wyniku powodzi0,00%.9
.Remont - odbudowa nawierzchni dróg w gminie Brzostek zniszczonych w wyniku powodzi0,03%.721
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lipca 2010 roku0,01%.259
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego0,01%.210
.Opinia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko0,00%.82
.Nr 53/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.399
.Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brzostek z wykorzystaniem komunikacji publicznej0,03%.821
.Usuwanie skutków powodzi - zaprojektowanie i wykonanie odbudowy mostu na rzece Kamienica0,03%.830
.Nr XLII/291/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gmina Brzostek, a Województwem Podkarpackim w sprawie okreslenia szczegółowych zasad współpracy przy realiza0,02%.406
.Nr XLII/290/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów - Krosno w0,02%.604
.Nr XLII/289/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek0,02%.500
.Utworzenie szkolnych placów zabaw0,04%.922
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 20 lipca 2010 r.0,01%.181
.Nr XLII/293/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady miejskiej w brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku0,02%.529
.Nr XLII/292/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2011 i 2012 roku z przeznaczeniem na finans0,02%.401
.Nr XLII/294/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kult0,02%.457
.Nr XLII/295/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gmini0,02%.512
.Nr XLII/296/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Bączałka0,01%.360
.Nr XLII?297/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Bukowa0,02%.473
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 lipca 2010 roku0,01%.166
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 lipca 2010 roku0,00%.7
.Nr XLII/298/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Januszkowice0,02%.468
.Nr XLII/299/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Kamienica Górna0,02%.591
.Nr XLII/300/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gmiony Brzostek - sołectwa Klecie0,02%.438
.Nr XLII/301/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Opacionka0,02%.553
.Nr XLII/302/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Siedliska - Bogusz0,02%.550
.Nr XLII/303/10 z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Wola Brzostecka0,02%.542
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 lipca 2010 roku0,01%.241
.IV PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)0,03%.640
.I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)0,03%.805
.III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)0,02%.599
.IV PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)0,03%.662
.Nr XLIII/305/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka0,02%.494
.Nr XLIII/304/10 z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzostek0,02%.419
.Nr XLIII/306/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedliska- Bogusz0,02%.561
.Nr XLIII/307/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku p0,03%.616
.Nr XLIII/308/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek połozonych w Przeczycy, na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę0,02%.549
.Obwieszczenie Burmistrza z dnia 28 lipca 2010 roku0,01%.191
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 sierpnia 2010 roku0,01%.184
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 sierpnia 2010 roku0,01%.241
.Usuwanie skutków powodzi - zaprojektowanie i wykonanie odbudowy mostu na rzece Kamienica w km 0+050÷0+100 koło Domu Ludowego w miejscowości Gorzejowa0,02%.600
.Utworzenie szkolnych placów zabaw.0,03%.745
.WYKONANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI ORAZ WYKONANIE NAPRAWY PRZEŁOMÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W GMINIE BRZOSTEK0,03%.654
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 09 sierpnia 2010 roku0,01%.279
.WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKOWA - NAZWA LOKALNA BUDY-GÓRY W GMINIE BRZOSTEK.0,03%.704
.Zaproszenie Nr 3 Do składania ofert na \0,01%.174
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 sierpnia 2010 roku0,00%.116
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 sierpnia 2010 roku0,00%.66
.Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2010 roku0,00%.47
.Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji z dnia 17 sierpnia 2010 roku0,00%.48
.Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2010 roku0,01%.134
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 sierpnia 2010 roku0,00%.40
.Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji0,00%.79
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 sierpnia 2010 roku0,01%.162
.Starosta Dębicki - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia0,01%.139
.Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Grudnej Dolnej0,03%.730
.Przebudowa podestu estradowego w Nawsiu Brzosteckim0,03%.770
.Nr 55/10 z dnia 14 lipca 2010 r. powołanie członków komisji przetargowej0,02%.455
.Nr 62/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmiany w budzecie gminy na 2010 rok0,01%.328
.Nr 60/10 z dnia 30 lipca 2010 r. zmian w budzecie gminy na 2010 rok0,01%.268
.Nr 57/10 z dnia 21 lipca 2010 r. ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Brzostku0,02%.368
.Nr 61/10 z dnia 23 sierpnia 2010r. informacji z przebiegu wykonania budu gminy za I procze 2010 roku0,01%.336
.Nr 58/10 z 21 lipca 2010 r. ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Brzostku0,02%.388
.Nr 59/10 z dnia 21 lipca 2010 r. ogoszenie przetargu na sprzedaz dziaki budowlanej w Brzostku0,02%.387
.Nr 56/10 z dnia 21 lipca 2010 r. ogloszenie przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Brzostku0,01%.279
.Nr 54/10 z dnia 14 lipca 2010 r. zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok0,02%.388
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 września 2010 r.0,01%.322
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 września 2010 r.0,01%.227
.Nr 66/10 z dnia 01 września 2010 roku wynajem lokalu użytkowego w budynku domu ludowego w Kamienicy Górnej0,01%.361
.Nr XLIV/309/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku0,02%.495
.Nr XLIV/312/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie oprzystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek w miejscowościach Kamienica Dolna i Gorzejowa0,02%.495
.Nr XLIV/311/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego uchwała Rady gminy Brzostek Nr XX0,02%.524
.Nr XLIV/310/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2. Działanie 9.1 Priorytet IX PO KL0,02%.565
.Nr XLIV/313/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 79/4 położonej w Grudnej Górnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę par0,02%.538
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 września 2010 roku0,00%.55
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 września 2010 roku0,01%.181
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 06 września 2010 roku0,01%.164
.Obwieszczenie Burmistrxa Brzostku z dnia 06-09-2010 roku0,01%.230
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0,00%.54
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 września 2010 roku0,00%.99
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0,00%.90
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 września 2010 roku0,00%.108
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 września 2010 roku0,01%.194
.Nr 114/09 z dnia 31 grudnia 2009r. - powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej0,02%.434
.Kjlkj0,00%.7
.Budowa sali gimnastycznej, łącznika z zapleczem socjalno-szatniowym, jako rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Brzostku, budowa boiska sportowego, budowa i rozbudowa placów manewrowych i parking0,05%.1172
.Nr 65/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. - określenie minimalnych stawem czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.436
.Nr 68/10 z dnia 01 września 2010 r. - powierzenia autobusu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz celem zabezpieczenia dowozu młodzieży szkolnej0,02%.478
.Nr 63/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok0,02%.419
.Nr 64/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.429
.I Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu ludowym w Kamienicy Górnej0,02%.449
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku0,00%.37
.Kalendarz wyborczy0,01%.333
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku0,02%.450
.Nr XLV/314/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku0,02%.450
.Nr XLV/316/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągniecia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy w 2011 roku, na zadanie inwestycyjne pod na0,02%.430
.Nr XLV/317/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy w 2010 roku0,02%.482
.Nr XLV/318/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej Gminy Brzostek0,02%.525
.Nr XLV/315/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.479
.Nr XLV/319/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Gorzejowa0,02%.565
.Nr XLV/320/10 z dnia 28 września 2010 r. w sporawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - solectwa Głobikówka0,02%.458
.Nr XLV/321/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Grudna Dolna0,02%.453
.Nr XLV/322/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Grudna Górna0,02%.548
.Nr XLV/323/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Kamienica Dolna0,02%.507
.Nr XLV/324/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Nawsie Brzosteckie0,02%.487
.Nr XLV/325/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Przeczyca0,02%.583
.Nr XLV/326/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Skurowa0,02%.560
.Nr XLV/327/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Smarżowa0,02%.509
.I Publiczny Przetarg Ustny (licytacja) na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.556
.II Publiczny Przetarg Ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.613
.V Publiczny Nieograniczony Przetarg Ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości budowlanej połozonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,04%.892
.II Publiczny Przetarg Ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stanowiacej własność Gminy Brzostek0,03%.760
.Nr XLV/328/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Zawadka Brzostecka0,02%.516
.Nr XLV/329/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek polozonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej Grudna Dolna - Bączałka0,02%.440
.Nr XLV/330/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy w 2011 roku, na zadanie pod nazwą - "Napraw0,02%.544
.Nr XLV/331/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,03%.660
.Nr 76/10 z dnia 30 września 2010 r. - ogłoszenie II Publicznego Przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz0,02%.385
.Nr 70/10 z dnia 28 września 2010 r. -zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok0,02%.415
.Nr 74/10 z dnia 30 września 2010 r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu na finansowanie deficytu budżetu Gminy w 2010 roku.0,02%.555
.Nr 67/10 z dnia 01 września 2010 r.0,01%.365
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku0,01%.302
.Nr 69/10 z dnia 14 września 2010 r. - zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.378
.Nr 75/10 z dnia 30 września 2010 r. ogłoszenie II Publicnzego Przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Brzostku0,02%.384
.Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku0,01%.345
.Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku0,01%.357
.Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetu Gminy w 2010 roku0,03%.705
.Nr 71/10 z dnia 30 września 2010 r.- zmian w budżecie gminy na 2010 rok.0,01%.360
.Nr 77/10 z dnia 30 września 2010 r. - opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.0,01%.333
.Komunikat w sprawie składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz planu dyżurów0,01%.340
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 października 2010 roku0,01%.185
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 października 2010 roku0,01%.339
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 października 2010 roku0,01%.219
.Nr 78/10 z dnia 12 października 2010 r. - powołanie komisji przetargowej0,01%.354
.Nr 72/10 z dnia 30 września 2010 r. ogłoszenia V Publicznego ptrzetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Brzostku0,01%.359
.Nr 80/10 z dnia 27 października 2010 r. - podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi d0,01%.363
.Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku0,02%.395
.Nr XLVI/334/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2011, 2012, i 2013, na zada0,02%.553
.Nr XLVI/332/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku0,02%.509
.Nr XLVI/333/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2011 roku0,02%.536
.Nr XLVI/335/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi0,02%.548
.Nr XLVI/336/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania prze0,03%.692
.Skład Obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.479
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku0,01%.361
.Nr XLVII/337/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku0,02%.510
.Nr XLVII/340/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszk0,02%.507
.Nr XLVII/339/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat0,02%.556
.Nr XLVII/338/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public0,03%.613
.Otwarty konkurs na prowadzenie ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku0,02%.516
.Zarządzenie Nr 86/10 Burmistrza Brzostku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2010 - 20110,01%.321
.Nr XLVII/341/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Górnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz0,02%.553
.Nr XLVII/342/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastapiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.0,02%.484
.II publiczny przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu użytkowego połozonego w domu ludowym w Kamienicy Górnej - stanowiącego własność Gminy Brzostek0,03%.694
.Adaptacja i wyposażenie obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy w Brzostku0,05%.1282
.Nr 83/10 z dnia 29 października 2010 r.- zmiana Zarządzenia Nr 39/10 dotyczącego powolania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód poniesionych w gospodarstwach rolnych0,01%.355
.Nr 85/10 z dnia 12 listopada 2010 r. - opracowania projektu budżetu gminy Brzostek na 2011 rok0,02%.376
.Nr 87/10 z dnia 12 listopada 2010 r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.0,02%.504
.Nr 82/10 z dnia 29 pażdziernika 2010 r. - zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.383
.Nr 79/10 z dnia 18 października 2010 r. - zmiany w budżecie gminy na 2010 rok0,01%.366
.Nr 84/10 z dnia 12 listopada 2010 r. - przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,01%.327
.Nr 88/10 z dnia 19 listopada 2010 r. - zmian w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.390
.Nr 73/10 z dnia 30 września 2010 r. - ogłoszenie I Publicznego Prztargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim.0,01%.278
.Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego0,01%.350
.Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzostku0,02%.507
.VI KADENCJA SAMORZĄDU0,02%.599
.Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku0,02%.547
.Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek0,04%.1033
.Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.758
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r0,03%.803
.Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne0,06%.1415
. Nr 96/10 Burmistrza Brzostku z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2010 - 200,02%.422
.Nr 98/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktycznej działalności informacyjnej i eduka0,02%.407
.Nr 95/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. - przeznaczenie do dziarżawy działki położonej w Opacionce zabudowanej budynkiem mieszkalnym0,02%.484
.Nr 100/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zatwierdzenie wyboru ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2010 - 20110,02%.429
.Nr 89/10 z dnia 22 listopada 2010 r. - powołanie członków komisji konkursowej0,02%.397
.Nr III/3/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej0,02%.533
.Nr III/4/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brzostku0,02%.569
.Nr III/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok0,02%.587
.Nr 101/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku0,02%.389
.Zarządzenie Nr 103/10 Burmistrza Brzostku w sprawie wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzostek0,02%.379
.Nr 104/10 Burmistrza Brzostku z dnia 22 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach: Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołe0,02%.413
.Nr 91/10 z dnia 30 listopada 2010 r. - zmiany w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.525
.Nr 99/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok0,02%.441
.Kanalizacja sanitarna fragmentu Rynku w Brzostku0,02%.425
.Kanalizacja sanitarna przy ul. Przedmieście w Brzostku0,02%.443
.Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku0,01%.336
.Informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie0,02%.501
.Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji0,02%.371
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 28 grudnia 2010 roku0,01%.157
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego0,01%.363
.Nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2011 rok0,00%.45
.Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok0,02%.521
.Nr IV/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2011 rok0,02%.579
.Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zminy Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku0,02%.604
.Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek0,02%.590
.Nr IV/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie pryzjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2011 rok0,02%.490
.Nr 106/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. -zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok0,02%.417
.Nr 102/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. - zmiany w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.445
.Nr IV/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok0,03%.620
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 grudnia 2010 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,02%.423
.Nr 2/11 z dnia 5 stycznia 2011 r. - sprzedaż dwóch autobusów marki AUTOSAN S.A0,02%.415
.Nr 107/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. - przeznaczenie do dziarżawy gruntu położonego w obrębie byłej szkoły w Skurowej0,02%.417
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 05 stycznia 2011 roku o sporządzeniu wykazu środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu - stanowiącego własność Gminy Brzostek0,03%.616
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 05 stycznia 2010 roku o sporządzeniu wykazu środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu - stanowiącego własność Gminy Brzostek0,03%.641
.Nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2011 rok0,03%.651
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,01%.175
.Nr 5/11 z dnia 10 stycznia 2011 r. - zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszeczniania kultury fizycznej i profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w0,02%.529
.Nr 81/10 z dnia 28 października 2010 r. - zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 r.0,02%.427
.Nr 110/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. - przekazanie środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu0,02%.455
.Nr 109/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. - zmiany w budżecie gminy na 2010 rok0,02%.464
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.569
.1. Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własnośc Gminy Brzostek0,02%.573
.Nr 6/11 z dnia 10 stycznia 2011r. przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w domu strażaka w Januszkowicach i w domu ludowym w Kleciach0,02%.611
.1. Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 stycznia 2011 roku0,01%.283
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie przedłuzenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej w Kamienicy Górnej0,02%.415
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej w Siedliskach-Bogusz0,01%.346
.Obwieszczenia Burmistrza Brzostku o zarejestrowanych kandydatach na Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzostek0,01%.328
.Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie określenia obszaru zagrozonego wścieklizną zwierząt0,00%.28
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 stycznia 2011 roku0,01%.326
.Nr 8/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku - powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzostek0,03%.646
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 stycznia 2011 roku o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Kamienica Górna0,01%.341
.Nr 111/10 z dnnia 31 grudnia 2010 r. - przyjęcia środków trwałych0,02%.553
.WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH I WIEJSKICH O NAWIERZCHNIACH ŻWIROWYCH -TRANSPORT I TRANSPORT WRAZ Z MATERIAŁEM NA 2011 ROK0,03%.652
.WYKONANIE USŁUG PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG I ROWÓW PRZY DROGACH GMINNYCH I WIEJSKICH W ROKU 20110,09%.2216
.Nr V/14/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn."Wiedza Kluczem sprawnego działania OSP w Gminie Brzostek" w ramach Działania 9.5 Priorytet Nr IX,PO KL.0,03%.639
.Nr V/13/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/304/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzostek0,02%.597
.Nr V/15/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizacje projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek0,02%.606
.I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu strażaka w Januszkowicach – stanowiącego własność Gminy Brzostek0,02%.558
.I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu ludowym w Kleciach –stanowiącego własność Gminy Brzostek0,03%.671
.Nr 11/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. -Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Brzostek0,02%.399
.I Publiczny Przetarg na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.816
.Sprzedaż środka trwałego - autobus marki AUTOSAN S.A0,04%.977
.Sprzedaż środka trwałego - autobus marki AUTOSAN S.A0,03%.800
.Nr 108/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.402
.Nr 112/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. - przekazanie pozostałych środków trwałych w używaniu0,02%.469
.WYKONANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W GMINIE BRZOSTEK0,03%.730
.WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MASĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ Z OTACZARKI, ORAZ WYKONANIE NAPRAWY PRZEŁOMÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W GMINIE BRZOSTEK0,03%.848
.Nr 14/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. przeznaczenie do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego w domu ludowym w Kamienicy Górnej0,02%.415
.Wynajem lokalu użytkowego w domu ludowym w Kamienicy Górnej0,03%.799
.Remont drogi Zawadka Brzostecka - Gorzejowa, Gmina Brzostek0,04%.995
.Nr 13/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. - dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011 roku0,02%.428
.Nr 12/2011 z dnia 7 lutego 2011r. - upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzostek do udzielania zwolnień z całości lub części opłat wnoszonych za korzystanie przez uczn0,02%.531
.Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika jako rozbudowę istniejącego budynku szkoły wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Gimnazjum w Brzostku (...)0,13%.3157
.Nr 105/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. - przekazanie środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu0,02%.434
.Nr VI/16/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 r.0,03%.640
.Nr VI/17/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.476
.Nr VI/18/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów zeralizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rze0,02%.507
.Nr VI/19/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie pryzstąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek0,03%.641
.Nr VI/20/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dębica zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi0,02%.532
.Nr VI/21/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek0,02%.456
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego- stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.472
.Nr 15/2011 z dnia 15 lutego 2011r. - powołanie Komisji Weryfikacyjnej w celu dokonania wyboru wykonawców do przeprowadzenia kursu \0,02%.408
.Nr 17/11 z dnia 1 marca 2011r. przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego w Domu Strażaka w Januszkowicach0,02%.373
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „obszaru Kamienica Górna­ –cmentarz”0,02%.576
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek0,03%.630
.BURMISTRZ BRZOSTKU ogłasza - "zakup wyrobów betonowych wraz z załadunkiem związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wiejskich w gminie brzostek w roku 2011"0,03%.845
.Nr 19/11 z dnia 18 marca 2011 r. - określenie stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Brzostek0,02%.460
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w związku z obowiązkiem opracowania - Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzostek.0,03%.659
.Nr 21/11 z dnia 24 marca 2011 r. - ogłoszenie wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy0,02%.446
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - stanowiących własność Gminy brzostek0,03%.632
.Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu strażaka w Januszkowicach0,02%.600
.Brzostek: Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika jako rozbudowę istniejącego budynku szkoły wr0,03%.808
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.487
.Nr VII/22/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 r.0,02%.473
.Nr VII/25/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminami Jodlowa i Pilzno w sprawie powierzenia Gminie Brzostek zadania zleconego z zakresu administarcji rząd0,02%.530
.Nr VII/23/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku, na zadanie inwestycyjne pod nazwą- "Budowa sali gimnastycznej przy Gim0,02%.418
.Nr VII/24/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażebnia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku0,02%.490
.Nr VII/26/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie udzielenia banifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za przekazane nieruchomości stanowiące własność gminy Brzostek, Zakładowi Gospodarki Kom0,02%.373
.Nr VII/27/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku0,02%.518
.Nr VII/29/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzostek0,02%.407
.Nr 24/11 z dnia 30 marca 2011 r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok0,01%.344
.Nr 26/11 a dnia 1 kwietnia 2011r. - powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na plakat o tematyce ekologicznej przeprowadzonego wśród szkół podstaowych z terenu gminy Brzostek0,02%.519
.Nr 22/11 z dnia 30 marca 2011 r. - ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własnośc Gminy Brzostek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy0,01%.335
.Nr VII/28/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Brzostek na lata 2011 -20150,02%.502
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na: Przebudowa samochodu pożarniczego typu IVECO UNIC dla OSP Siedliska - Bogusz0,03%.749
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na:Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek0,03%.722
.Nr 20/11 z dnia 22 marca 2011 r.- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok0,02%.387
.Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim - Gmina Brzostek0,04%.1047
.Nr 28/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r.- powołania członków komisji przetargowej0,01%.333
.Nr 25/11 z dnia 31 marca 2011r.- zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,01%.356
.Nr 18/11 z dnia 7 marca 2011r.-zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,01%.320
.Nr 16/11 z dnia 24 lutego 2011r.- zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok0,02%.377
.Nr 9/11 z dnia 21 stycznia 2011r.- oparcowania zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok0,01%.291
.Nr 26/11 z dnia 31 marca 2011 r.- upoważnienia kierowników podległych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień wydatków w rocznych planach finansowych na 2011 rok0,01%.329
.Nr 23/11 z dnia 30 marca 2011 r.- wyrażenie zgody na wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku0,02%.405
.Nr 29/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r. - zarządzenia wyborów Rady sołeckiej wsi Kamienica Górna0,01%.297
.Jjj0,00%.8
.Nr 113/10 z dnia 31 grudnia 2010r. - wycofania zadań inwestycyjnych0,01%.340
.Nr 30/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r. - ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach Rady Sołeckiej0,02%.378
.Nr 31/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r. - powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie0,03%.674
.Nr 7/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. - rejestracji kandydatów na przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad sołeckich na terenie Gminy Brzostek0,04%.1020
.Nr 4/11 z dnia 10 stycznia 2011r.- powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,02%.467
.Nr 32/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.- sprzedaż autobusu marki AUTOSAN S.A, Nr rej. TNC 51580,01%.359
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego - stanowiącego własność Gminy Brzostek0,04%.1049
.Nr 10/11 z dnia 20 stycznia 2011r.- zmieniające Zarządzenie Nr 92/09 z 9.11.09 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej w celu przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dl0,01%.327
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg: Naprawa drogi Januszkowice do Działów, Nawsie Brzosteckie Pola - Gmina Brzostek0,04%.881
.Nr 34/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej0,01%.320
.Nr 33/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. - zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,02%.400
.Nr 35/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.- rejestracja kandydatów do Rady Sołeckiej wsi Kamienica Górna0,01%.342
..0,03%.736
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sprządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.428
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 maja 2011 roku0,02%.511
.Nr 36/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.- zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,02%.439
.Nr 37/11 z dnia 09 maja 2011 r.- przeznaczenie do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu położonego w Brzostku0,02%.368
.Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego0,02%.501
.Nr VIII/32/11 z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzostek na 2011 rok0,04%.1056
.Nr VIII/30/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. \0,02%.510
.Nr VIII/35/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów0,02%.493
.Nr VIII/36/11 z dnia 11 maja 2011 r. w soprawie przyjęcia darowizny działki polozonej w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem na utworzenie drogi wewnętrznej na Osiedlu Gryglewskiego.0,02%.568
.Nr VIII/34/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku, na "wykonanie projektu zmiany stud0,02%.433
.Nr VIII/37/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nabycia działki połozonej w Grudnej Górnej na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod drogę dojazdową do stadionu0,02%.505
.Nr VIII/31/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.480
.Nr VIII/33/11 z dnia 11 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku, na zadanie inwestycyjne pod nazwą "0,02%.444
.Nr 38/11 z dnia 11 maja 2011 r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok0,01%.305
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek w miejscowościach Kamienica Dolna i Gorzejowa0,03%.614
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek0,04%.877
.Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Nagrody Burmistrza Brzostku0,04%.896
.Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym w Brzostku –stanowiącego własność Gminy Brzostek0,04%.871
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.519
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,01%.237
.Nr 42/11 z dnia 27 maja 2011 r.- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,01%.347
.Nr 41/11 z dnia 27 maja 2011r. - wydania opiniii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na "spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i k0,01%.361
.Nr 40/11 z dnia 23 maja 2011r.- podania do publicznej wiadomości informacji wynikajacej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,02%.432
.Nr 43/11 z dnia 30 maja 2011 r. - zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,01%.366
.Nr 44/11 z dnia 31 maja 2011r. - przeznaczenie do dzierżwy w drodze przetargu nieruchomości położonych w Brzostku0,02%.397
.Nr 39/11 z dnia 19 maja 2011 r. - zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,01%.336
.Burmistrz Brzostku ogłasz przetarg na: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów0,03%.672
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 czerwca 2011 roku ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.0,02%.518
.Oświadczenia majatkowe radnych0,16%.3827
.Nr IX/47/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek oraz przebiegu0,02%.478
.Nr IX/44/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok0,02%.445
.Nr IX/40/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 20100,02%.428
.Nr IX/41/11 z dnia 8 czerwca 2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2010 rok0,02%.462
.Nr IX/42/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2010 rok0,02%.429
.Nr IX/43/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku0,02%.442
.Nr IX/49/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę0,02%.474
.Nr IX/45/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku i 2013 roku, na zadanie pod nazwą -0,02%.448
.Nr 47/11 z dnia 13 czerwca 2011r.- powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie0,01%.353
.Nr IX/38/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek0,02%.408
.Nr IX/39/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok0,02%.474
.Nr IX/46/2011 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/11 z dnia 30 marca 2011 roku dotyczącej trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego0,02%.460
.Nr IX/48/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicnzych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brozstek0,02%.435
.Nr 45/11 z dnia 8 czerwca 2011r.- zmiany w budżecie gminy na 2011 rok0,02%.416
.Nr 46/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.- określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 20110,02%.508
.Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż środka trwałego –stanowiącego własność Gminy Brzostek0,04%.924
.Nr 48/11 z dnia 14 czerwca 2011 r. - sprzedaży autobusu marki AUTOSAN S.A o numerze rejestracyjnym TNC 5158 - stanowiącego własność Gminy Brzostek0,02%.539
.Nr 50/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. - ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna na rok szkolny 2011/20120,02%.419
.Nr 49/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. - powołania członków komisji przetargowej0,02%.488
.OGŁOSZENIE Burmistrza Brzostku w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brzostek0,02%.453
.Oświadczenia majątkowe pracowników/kierowników jednostek podległych0,16%.3865
.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół0,18%.4359
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny (licytacja) na dierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.721
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brzostek z wykorzystaniem komunikacji publicznej w roku szkolnym 2011/20120,05%.1323
.Nr 56/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. -powołania członków komisji przetargowej0,02%.488
.Nr 55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.- zmainy WPF0,01%.351
.Nr 53/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. -0,02%.427
.Nr 52/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. - zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,02%.395
.Nr 51/11 z dnia 16 czerwca 2011r. - zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,01%.311
.Nr 57/11 z dnia 6 lipca 2011r. -powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.381
.Nr 58/11 z dnia 6 lipca 2011 r. - powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mainowanego0,01%.289
.Nr 59/11 z dnia 6 lipca 2011r.- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.352
.Nr 60/11 z dnia 6 lipca 2011 r.- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.419
.Nr 54/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. - zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,01%.354
.Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Skurowa - Przeczyca w miejscowości Skurowa - Gmina Brzostek0,03%.683
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.477
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie0,02%.451
.Owieszczenie Burmistrza Brzostku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie0,02%.448
.Nr 61/11 z dnia 22 lipca 2011r.-przeznaczenia do najmulokalu uzytkowego w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej0,02%.384
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów – Krosn0,02%.569
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 lipca 2011 roku0,02%.531
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 lipca 2011 roku0,03%.617
.Nr X/55/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre swaidczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek0,02%.480
.Nr X/50/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brzostek na 2011 rok0,02%.487
.Nr X/51/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej0,02%.514
.Nr X/52/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brzostek0,02%.517
.Nr X/53/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników0,02%.444
.Nr X/54/11 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnikówi0,02%.457
.Nr X/58/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka 755/1, położonej Kamienicy Dolnej0,02%.442
.Nr X/57/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągniecia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku i 2013 roku, na zadanie pod nazwą "Bu0,02%.522
.Nr X/56/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu0,02%.488
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku dot. „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzostek”0,03%.799
.Program usuwania azbestu oraz wyrobów azbestowych dla Gminy Brzostek0,17%.4057
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek „obszaru Kamienica Górna­ –cmentarz”0,02%.499
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg - Odbudowa drogi w m. Kamienica Górna Na Nogę, odbudowa drogi w m. Siedliska Bogusz - Gorzejowa k/Nowaczki0,02%.567
.Nr 63/11 z dnia 27 lipca 2011r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok0,01%.324
.65/11 z dnia 01 sierpnia 2011 r.-0,02%.484
.Nr 62/11 z dnia 26 lipca 2011r.- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,01%.348
.Nr 66/11 z dnia 03 sierpnia 2011r. - powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpił0,02%.394
.Nr 64/11 z dnia 29 lipca 2011r. - zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,02%.372
.Nr 67/11 z dnia 8 sierpnia 2011r. - przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2011 roku.0,01%.335
.Nr 68/11 z dnia 8 sierpnia 2011r.- umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych0,02%.373
.Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej –stanowiącego własność Gminy Brzostek0,02%.588
.Nr 69/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r.- zatwierdzenie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie0,01%.331
.Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie0,02%.436
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.483
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 sierpnia o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.480
.Wykaz tablic na terenie Gminy Brzostek przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych zarejestrowanych w zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wyborach do Sej0,02%.401
.Nr XI/59/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok0,02%.512
.Nr XI/60/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych0,02%.532
.Nr 61/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Burmistrza brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku i 2013 r0,02%.535
.Nr XI/62/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia \0,02%.463
.Nr XI/63/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie nabycia działki położonej w Brzostku na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod urządzenie rowu przy ulicy Stara Droga0,02%.536
.Nr XI/64/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/305/10 RM w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka0,02%.493
.Nr XI/65/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XLIII/306/10 RM w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedliska - Bogusz0,02%.500
.Nr XI/66/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem na utworzenie drogi wewnętrznej na osiedlu Gryglewskiego0,02%.459
.Nr XI/67/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Kamienicy Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej0,02%.394
.Nr XI/68/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 145/2 i 147 położonych w Kleciach0,02%.470
.Nr XI/69/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/11 RM w Brzostku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmina Brzostek w sprawie powierzen0,02%.551
.Nr 69/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. -0,00%.8
.Nr 70/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.- przeznaczenie do najmu w drodze przetargu lokalu uzytkowego połozonego w budynku Domu Ludowego w Bukowej0,01%.298
.Nr 75/11 z dnia31 sierpnia 2011r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego polozonego w budynku Domu Ludowego w Bączałce0,01%.353
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 wrześmia 2011 roku.0,02%.430
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnai 5 września 2011 roku.0,02%.497
.Burmistrz Brzostku ogłasza rokowania na wynajem lokalu użytkowego w Kamienicy Górnej0,04%.923
.Nr 76/11 z dnia 7 września 2011r.- przeznaczenei do najmu w drodze rokowań lokalu użytkowego połozonego w budynku Domu Ludowego w Kamienicy Górnej0,02%.374
.Nr 74/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na "Finansowania zadań inwestycyjnych"0,01%.311
.Nr 71/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok0,02%.469
.Nr 77/11 z dnia 9 września 2011r.-umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych0,03%.627
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 września 2011 roku0,04%.897
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: 1) budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Brzostku 2)dot0,03%.715
.Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wiejskich w latach 2011/2013 w Gminie Brzostek rejon I, II, III, IV0,02%.543
.Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych0,02%.369
.Nr 78/11 z dnia 12 września 2011r-0,02%.512
.Zarządzenie Burmistrza Brzostku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,06%.1367
.Nr 80/11 z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,08%.2035
.Nr 79/11 z dnia 14 września 2011r.0,01%.326
.Nr 81/11 z dnia 19 września 2011r. - powołania członków komisji przetargowej0,01%.332
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Bukowej0,02%.461
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Bączałce0,03%.625
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach w gminie Brzostek0,04%.861
.Nr 72/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,02%.488
.Nr 73/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,01%.367
.Kolektory słoneczne dla mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki0,00%.8
.Kolektory słoneczne dla mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki0,16%.3926
.Informacja o wyborach dla osób niepełnosprawnych0,02%.446
. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej0,02%.418
.Nr XII/75/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych0,02%.526
.Nr XII/74/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku0,02%.612
.Nr XII/73/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/11 Rady Miejskeij w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bączałka0,02%.542
.Nr XII/72/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok0,03%.667
.Nr XII/71/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek obszaru Kamienica Górna - cmentarz0,02%.567
.Nr XII/70/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów - Krosno w Gminie Brzostek0,02%.576
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na dierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.736
.Nr 82/11 z dnia 27 września 2011r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok0,01%.338
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 6 października 2011r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,03%.634
.Poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury poprzez zakup wyposażenia i remont Domu Kultury w Brzostku0,04%.1012
.84/11 z dnia 30 września 2011r.-ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości połozonych w Brzostku oraz powołania komisji do przeprowadzenia czynności zwiazanych z przetargiem0,00%.37
.Nr 85/11 z dnia 03 października 2011r.-0,00%.15
.Nr 83/11 z dnia 30 września 2011r.- zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,02%.392
.Nr 86/11 z dnia 07 października 2011r.- zmian w budżecie gminy na 2011 rok0,01%.359
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek w miejscowościach Kamienica Dolna i Gorzejowa0,03%.811
.Nr 88/11 z dnia 27 października 2011r.-w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi0,02%.449
.Nr XIII/77/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2012 - 20150,02%.498
.Nr XIII/81/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 roku z przeznaczeniem na pomoc fi0,02%.568
.Nr XIII/83/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 261 położonej w Bączałce0,02%.458
.Nr XIII/84/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie nabycia działki połozonej w Siedliskach - Bogusz na rzecz Gminy Brzostek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/14, przeznaczonej pod budowę budynku0,02%.460
.Nr XIII/85/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Siedliskach - Bogusz na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie0,03%.632
.Nr XIII/79/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu0,02%.496
.Nr XIII/76/11 z dnia 28 października 2011r.w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzostek" wraz z inwentaryzacją obiektów w terenie0,02%.612
.Nr XIII/80/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego powiatu0,02%.536
.Nr XIII/82/11 z dnia 28 października 2011r w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Domu Ludowym w Kamienicy Górnej stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat0,02%.443
.Nr XIII/78/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok0,02%.467
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 2 listopada 20111 roku0,03%.759
.Nr 89/11 z dnia 28 października 2011 r.-zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok0,02%.384
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Brzostku i Przeczycy0,03%.628
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Bączałce0,03%.624
.Nr XIV/94/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg0,02%.545
.Nr XIV/91/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach0,02%.445
.Nr XIV/95/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2012 rok0,02%.500
.Nr XIV/90/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości0,02%.573
.Nr XIV/93/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek n0,02%.534
.Nr XIV/92/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat.0,03%.656
.Nr XIV/96/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2012 rok0,03%.638
.Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Brzostku w sprawie ogłoszenia otwartego kursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.0,06%.1368
.Informacja z przebiegu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”0,03%.687
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,02%.384
.Nr XIV/89/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach0,03%.620
.Nr XIV/88/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Brzostek0,02%.599
.Nr XIV/87/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.603
.Nr XIV/86/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2012 roku0,02%.601
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 listopada 2011 roku0,04%.880
.Nr 91/11 z dnia 2 listopada 2011r.-przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Bączałce0,01%.362
.Nr 95/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.391
.Nr 94/11 z dnia 14 listopada 2011r.- umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych0,02%.393
.Nr 96/11 z dnia 14 listopada 2011r. -opracowania projektu budżetu gminy Brzostek na 2012 rok0,01%.357
.Nr 90/11 z dnia 31 października 2011r. -zmiany w budżecie gminy na 2011 rok0,01%.334
.Nr 98/11 z dnia 16 listopada 2011 r.- zmiany w budżecie gminy na 2011 rok0,02%.491
.Nr 92/11 z dnia 02 listopada 2011r.-sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Brzostku i Przeczycy0,02%.399
.Nr 84/11 z dnia 30 września 2011 r.- ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku0,02%.422
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Bączałce stanowiącej własność Gminy Brzostek0,04%.885
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.611
.Nr 93/11 z dnia 7 listopada 2011r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działki leśnej położonej w Bączałce0,01%.361
.Nr 100/11 z dnia 30 listopada 2011r. - ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku i Przeczycy0,02%.470
.Nr 85/11 z dnia 3 października 2011 r. -wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Kleciach0,01%.341
.Nr 101/11 z dnia 30 listopada 2011r. - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki leśnej położonej w Bączałce0,02%.457
.Nr 87/11 z dnia 12 października 2011r. w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania0,02%.479
.Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych0,03%.795
.Nr 105/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie0,02%.447
.Nr 104/11 z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie0,03%.742
.Nr 109/11 z dnia 19 grudnia 2011r.- ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek w 2012 roku0,02%.493
.Nr 108/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.- powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 20120,02%.429
.Nr 110/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. - przekazania środków trwałych oraz pozostałych śrdoków trwałych w używaniu0,02%.487
.Nr 112/11 z dnia 21 grudnia 2011r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej0,02%.486
.Ogłoszenie Burmistrza o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego0,03%.654
.Nr 111/11 z dnia 20 grudnia - w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku0,05%.1182
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,03%.624
.Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od0,02%.523
.Nr XV/101/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości0,03%.678
.Nr XV/103/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Skurowej - stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat0,02%.600
.Nr XV/97/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 r.0,03%.701
.Nr XV/105/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok0,03%.641
.Nr XV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2012 rok0,03%.626
.Nr XV/104/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością0,02%.592
.Nr XV/99/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,03%.651
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 3 stycznia 20120,04%.1068
.Nr 117/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przeznaczenie do dzierżawy gruntu pod garażem w obrębie budynku byłej szkoły w Skurowej0,01%.364
.Nr 116/11 z dnia 30 grudnia 2011r.-0,02%.600
.Nr 118/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Kleciach0,02%.499
.Nr 115/11 z dnia 30 grudnia 2011r.0,01%.361
.Nr 114/11 z dnia 29 grudnia 2011r.-0,02%.466
.Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011r.-0,02%.543
.Nr XV/98/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszo0,02%.545
.Nr 107/11 z dnia 12 grudnia 2011r.-0,02%.563
.Nr 106/11 z dnia 12 grudnia 2011r.-0,02%.592
.Nr 102/11 z dnia 30 listopada 2011r.-0,02%.409
.Nr 103/11 z dnia 30 listopada 2011r.-0,00%.11
.Nr 99/11 z dnia 23 listopada 2011r. -0,02%.442
.Nr 1/12 z dnia 3 stycznia 2012r. - powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego w roku 2012 w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek0,03%.758
.Nr 119/11 z dnia 30 grudnia 2011r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.474
.Nr 2/12 z dnia 04 stycznia 2012 r. - zatwierdzenia wyboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek w 2012 roku0,02%.568
.Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzostek0,04%.929
.Nr 3/12 z dnia 12 stycznia 2012 roku - powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udizelenie zamówień publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy0,02%.551
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,04%.891
.Nr 5/12 z dnia 23 stycznia 2012 r.- przeznaczenie do najmu lokalu użytkowego połozonego w Domu Ludowym w Siedliskach- Bogusz0,02%.598
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego stanowiącego własność Gminy Brzostek0,04%.891
.Nr 7/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 20120,02%.572
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach0,04%.871
.Wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych i wiejskich w roku 20120,03%.767
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu0,04%.931
.Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową z otaczarki oraz wykonanie naprawy przełomów nawierzchni bitumicznych dróg w Gminie Brzostek0,04%.871
.Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wiejskich o nawierzchniach żwirowych - transport i transport wraz z materiałami na rok 20120,04%.1027
.Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Brzostek0,06%.1497
.Nr 122/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przekazania tarcicy iglastej0,02%.612
.Nr 103/11 z dnia 12 grudnia 2011r.- likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Brzostek0,02%.375
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę gruntów - stanowiących własność gminy Brzostek0,03%.731
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Bączałce stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.756
.Burmistrz Brzostku ogłasza III publiczny przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę gruntów - stanowiących własność gminy Brzostek0,03%.765
.Nr 8/12 z dnia 25 stycznia 2012r.-przeznmaczenie do sprzedaży w drodze przetargu przyczepy ciężarowej (lawety) - stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.537
.Nr 4/12 z dnia 19 stycznia 2012r.-opracowanie zestawienia zbiorcvzego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,03%.624
.Nr 6/12 z dnia 24 stycznia 2012 r.- umorzenai należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych0,02%.584
.Nr 121/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- okreslenia dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego0,02%.441
.Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku0,12%.2986
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz - stanowiacego własnośc Gminy Brzostek0,03%.750
.Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny (licytacja) środka trwałego (przyczepa ciężarowa laweta) w drodze przetargu0,03%.739
.Nr 13/12 z dnia 10 lutego 2012 r. - upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień wydatków w rocznych planach finansowych na 2012 rok.0,02%.379
.Nr 12/12 z dnia 10 lutego 2012 r. - zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.429
.Nr 14/12 z dnia 21 lutego 2012r. - powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowsezechniania kultury fizycznej w roku 2012 pt. \0,02%.416
.Nr 15/12 z dnia 22 lutego 2012 r.- udzielania nauczycielom płatnego urlopu dla poratowania zdrowia0,03%.649
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,04%.880
.Nr 16/12 z dnia 29 lutego 2012r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu budynku gospodarczego położonego na działce Nr 122/4 w Bukowej0,02%.432
.Nr 17/12 z dnia 29 lutego 2012r.- zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku0,02%.428
.18/12 z dnia 6 marca 2012r.- umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych0,02%.451
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2012 roku0,03%.672
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Remont Domu Ludowego w Bączałce oraz zagospodarowanie centrum wsi w Siedliskach-Bogusz0,07%.1704
.Nr 9/12 z dnia 02 lutego 2012r.ogłoszenie II Publicznego Przetargu na sprzedaż działki leśnej położonej w Bączałce, stanowiącej własność Gminy Brzostek oraz powołania składu komisji do przeprowadzeni0,02%.372
.Nr 11/12 z dnia 02 lutego 2012r- ogłoszenie II Publicznego Przetargu na dzierżawę nieruchomości połozonych w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek oraz powołania składu komisji do przeprowdzen0,01%.354
.Nr 10/12 z dnia 02 lutego 2012r.-ogłoszenie II Publicznego Przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Przeczycy, stanowiących własność Gminy Brzostek oraz powołania składu komisji do przeprowad0,02%.384
.Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny na wynajem lokalu położonego w Domu Ludowym w Kleciach0,04%.908
.Nr 21/12 z dnia 15 marca 2012r. przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Kleciach0,02%.403
.Nr 20/12 z dnia 12 marca 2012r- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,01%.335
.Nr 19/12 z dnia 9 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok0,02%.520
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.658
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Opacionce.0,03%.663
.Nr XVI/115/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Brzostku przy ul. Szkolnej 7 zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługow0,03%.757
.Nr XVI/106/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XV/100/11 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku0,02%.539
.Nr XVI/114/12 z dnia 28 marca 2012r w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek0,03%.660
.Nr XVI/113/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 'Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku" w ramach konkursu nr0,02%.390
.Nr XVI/112/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek0,02%.478
.Nr XVI/111/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/09 RM w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 - 20130,02%.507
.Nr XVI/107/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.547
.Nr XVI/108/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku0,02%.522
.Nr XVI/109/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów0,02%.437
.Nr XVI/110/12 z dniz 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości śrdoków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek0,03%.633
.Nr 25/12 z dnia 28 marca 2012r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Opacionce0,02%.428
.Nr 28/12 z dnia 28 marca 2012r.- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. dra Józefa Jałowego w Przeczycy0,02%.528
.Nr 26/12 z dnia 28 marca 2012r. - udzielenia pełnomocnictwa na okres realizacji projektu \0,02%.428
.Nr 24/12 z dnia 28 marca 2012r.- zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,01%.250
.Nr 33/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r.- powolania członków komisji przetargowej0,02%.434
.Nr 30/12 z dnia 30 marca 2012r. - zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok0,01%.340
.Nr 27/12 z dnia 30 marca 2012 r.- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku0,02%.437
.Nr 29/12 z dnia 30 marca 2012 r. - wydzierżawiania gruntu pod garażem dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynków Nr 4 i 6 w Brzostku0,01%.326
.Nr 32/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r.- przeznaczenia do najmu w drodze II publicznego przetargu lokalu użytkowego połozonego w Domu Ludowym w Siedliskach - Bogusz0,02%.404
.Nr 31/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r.- ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2012 roku0,02%.444
.Nr 22/12 z dnia 22 marca 2012 r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu budynku sklepu położonego na działce Nr 120/1 w Głobikówce0,02%.439
.Nr 23/12 z dnia 28 marca 2012 r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na "spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.0,01%.356
.Nr 35/12 z dnia 5 kwietnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym0,02%.384
.Burmistrz Brzostk ogłasza II publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz0,03%.704
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzostek0,03%.625
.Nr 34/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r.- zmiany terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym0,02%.454
.Remont drogi w miejscowości Siedliska - Bogusz i w Brzostku ul. Ostafińskiego0,04%.963
.Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego0,03%.750
.Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.0,03%.724
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem budynku sklepu połozonego w Głobikówce - stanowiącego własność Gminy Brzostek0,03%.828
.Nr 40/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.- zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku0,01%.339
.39/12 z dnia 18 kwietnia 2012r.- zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza dra Józefa Jałowego w Przeczycy0,02%.425
.Nr 37/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,01%.357
.Nr 38/12 z dnia 17 kwietnia 2012r. - powołania członków komisji przetargowej0,01%.354
.Nr 36/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.433
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z nia 19 kwietnia 2012 roku0,05%.1178
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 kwietnia 2012 roku0,04%.1022
.Pomoc tłumacza języka migowego0,10%.2511
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi0,02%.471
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 kwietnia 2012 roku0,03%.645
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.0,03%.666
.5. Wymeldowanie z pobytu stałego0,02%.385
.Nr 46/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.- powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym0,02%.467
.Nr 45/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.- zatwierdzenia wyboru wniosku na realizacje zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek w 2012 roku0,02%.472
.Burmistrz Brzostku ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem budynku gospodarczego położonego w Bukowej0,01%.352
.Nr XVII/119/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2011 rok0,02%.486
.Nr XVII/116/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.484
.Nr XVII/117/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,03%.616
.Nr XVII/118/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.533
.Nr XVII/120/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2011 rok0,02%.471
.Nr XVII/121/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek0,02%.458
.Nr XVII/122/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki leśnej połozonej w Woli Brzosteckiej0,02%.488
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 maja 2012 roku0,03%.820
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 maja 2012 roku.0,03%.845
.Nr 49/12 z dnia 30 kwietnia 2012r.- wydzierżawienia gruntu pod garażem dla Współnoty Mieszkaniowej "Na Gryglewskiego" w Brzostku0,01%.338
.Nr 41/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.- odwołanie publicnzego przetargu na lokal użytkowy w Domu Ludowym w Opacionce0,02%.376
.Nr 47/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.458
.Nr 44/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Opacionce0,02%.371
.Nr 42/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.- powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego w roku 2012 w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek0,02%.409
.Nr 43/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. - zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,01%.363
.Nr 50/12 z dnia 09 maja 2012 r. -0,00%.8
.Nr 50/12 z dnia 9 maja 2012r. - unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 roku0,02%.411
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na " Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscow0,04%.932
.Nr 48/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. -zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,02%.501
.Nr 52/12 z dnia 14 maja 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.463
.Nr 51/12 z dnia 10 maja 2012 r.- podania do publicznej wiadomości infromacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.0,02%.476
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Kleciach.0,00%.7
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o zbiórce zużytych opon.0,05%.1149
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Opacionce.0,03%.716
.Nr 53/12 z dnia 14 maja 2012 r.-0,02%.420
.Nr 56/12 z dnia 15 maja 2012 r. - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzejowej0,02%.425
.Nr 54/12 z dnia 15 maja 2012r. - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza dra Józefa Jałowego w Przeczycy0,01%.346
.Nr 57/12 z dnia 15 maja 2012r. - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Smarżowej0,02%.391
.Nr 55/12 z dnia 15 maja 2012r. - powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku0,02%.386
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek wraz z prognozą oddziaływania na środ0,00%.8
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek wraz z prognozą oddziaływania na środ0,02%.484
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 maja 2012 roku0,03%.661
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek wraz z prognozą oddziaływania na środ0,03%.769
.Nr 61/12 z dnia 22 maja 2012r. -zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.381
.Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach0,03%.707
.Nr 59/12 z dnia 22 maja 2012r.- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2012 roku0,02%.433
.Burmistrz Brzostku ogłasza IV publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.640
.Oświadczenia majątkowe radnych0,16%.3949
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na remont drogi w Brzostku ul. Okrągła0,03%.690
.Ogłoszenie z dnia 31 maja 2012 roku dot. Nagrody Burmistrza Brzostku0,07%.1706
.Nr 63/12 z dnia 25 maja 2012 r. - ogłoszenie IV Publicznego Przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku, stanowiących własnośc Gminy Brzostek oraz powiłania składu komisji do przeprowad0,02%.399
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.578
.Nr 65/12 z dnia 04 czerwca 2012r. - przeznaczenia do dziarżawy w drodze przetargu gruntu połozonego w sąsiedztwie budynku usługowo - mieszkalnego w Brzostku przy ulicy Szkolnej 7 z przeznaczeneiniem p0,02%.457
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 czerwca 2012 roku0,02%.603
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 czarwca 2012 roku0,03%.764
.Nr 60/12 z dnia 22 maja 2012r. -przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach0,02%.407
.Oświadczenia majątkowe pracowników/kierowników jednostek podległych0,17%.4098
.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół0,16%.3877
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 czerwca 2012 roku.0,02%.475
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 6 czerwca 20120,04%.1081
.Nr 66/12 z dnia 5 czerwca 2012r.- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej0,02%.474
.Obwieszczenie Starosty z dnia 11 czerwca 2012 roku0,03%.737
.Nr 58/12 z dnia 15 maja 2012 r.- wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Brzostku regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro0,02%.403
.Dowóz uczniów nieopełnosprawnych do szkół i placówek szkolno wychwawczych0,06%.1464
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek w miejscowościach Kamienica Dolna i Gorzejowa0,02%.516
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o przetargu nieograniczonym na sprzedaż 12 szt. drzew.0,03%.843
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaż stanowiącego własność Gminy Brzostek0,03%.761
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej stanowiącej własność Gminy Brzostek0,04%.920
.Nr XVIII/125/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.499
.Nr XVIII/128/12 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr IX/45/11 z dnia 8 czerwca 2011 r w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania0,02%.420
.Nr XVIII/126/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.491
.Nr XVIII/127/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych0,02%.568
.Nr XVIII/124/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 20110,02%.535
.Nr XVIII/123/12 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykoanaia budżetu za rok 20110,02%.438
.Nr XVIII/132/12 z dnia 26 czerrwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej przekształcenia Zakładu gospodarki komunalnej w Brzostku w jednoos0,02%.473
.Nr XVIII/133/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia p0,02%.560
.Nr XVIII/130/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotniej w Brzostku0,02%.402
.Nr XVIII/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku0,02%.602
.Nr XVIII/129/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Domu Lidowym w Siedlsikach - Bogusz, stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat.0,02%.448
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 lipca 2012 roku0,03%.825
.Nr 67/12 z dnia 18 czerwca 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.461
.Nr 64/12 z dnia 31 maja 2012r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.454
.Nr 70/12 z dnia 26 czerwca 2012r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,01%.329
.Nr 69/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,02%.430
.Nr 71/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. - zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.382
.Nr 68/12 z dnia 20 czerwca 2012r.- ogłoszenie przetargu na sprzedaż drzew0,01%.331
.Nr 62/12 z dnia 22 maja 2012r. - przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Brzostek0,02%.445
.Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 02 lipca 2012 roku0,02%.404
.Nr 75/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.- przeznaczenia do najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym połozonym w Skurowej0,02%.460
.Nr 72/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. - ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Brzostek0,02%.438
.Nr 76/12 z dnia 9 lipca 2012 r. - obniżenia ceny wywoławczej do II Przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drzew0,02%.500
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 lipca 2012 r. - przetarg na sprzedaż drzew0,03%.710
.Nr 77/12 z dnia 9 lipca 2012r- wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. -"Wyprawka sz0,01%.365
.Dowóz uczniów do szkół0,05%.1216
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na udzielenie kredytu długotermionowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.0,04%.974
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 18 lipca 2012 roku0,02%.528
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 lipca 2012 roku0,02%.422
.Nr 74/12 z dnia 28 czerwca 2012r.- zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy0,03%.772
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na remont dróg w Gminie Brzostek - wykonanie nawierzchni bitumicznych0,03%.758
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Budowę i modernizację drug dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Siedliska-Bogusz i Smarżowa0,03%.771
.Nr 80/12 z dnia 30 lipca 2012 r.- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.402
.Nr 78/12 z dnia 20 lipca 2012r.- powołania członków komisji przetargowej0,01%.290
.Nr 79/12 z dnia 24 lipca 2012r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.430
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 sierpnia 2012 roku.0,03%.759
.Złoże Kłodawa 70,03%.754
.Złoże Kłodawa 80,03%.669
.Nr 82/12 z dnia 8 sierpnia 2012r.- przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budzetu i kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2012 roku0,01%.344
.Nr 81/12 z dnia 31 lipca 2012 r. - zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.391
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,02%.468
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.556
.Nr XIX/134/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brzostek0,02%.477
.Nr XIX/135/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek"0,03%.807
.Nr XIX/138/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzostek wraz ze sprzedażą udziału w gruncie0,02%.570
.Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej stanowiącej własność Gminy Brzostek0,03%.624
.Nr XIX/136/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzostek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym0,00%.7
.Nr XIX/137/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego w miejscowości Januszkowice g0,02%.475
.Nr XIX/139/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie praz pop0,02%.438
.Nr XIX/140/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Gorzejowej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod utworzenie drogi dojazdowej do gospodarstw0,02%.480
.Nr XIX/141/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej do korzystania ze studni położonej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.470
.Nr XIX/142/12 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zatwiedzenia do realizacji projektu pt. "Induwidualizacja nauczania w kl. I-III w Gminie Brzostek....0,02%.422
.Nr XIX/143/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Kompetencje kluczowe w szkołach w Gminie Brzostek ....0,02%.468
.Nr XIX/144/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89 położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.465
.Nr XIX/145/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 642 położonej w Gorzejowej0,02%.472
.Nr XIX/136/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gmina Brzostek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym0,02%.569
.Nr 88/12 z dnia 6 września 2012 r.- ogłoszenie konkursu na Kierownika projektu o nazwie \0,00%.20
.Nr 88/12 z dnia 6 września 2012 r.- ogłoszenie konkursu na Kierownika projektu o nazwie \0,02%.392
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzostek0,03%.729
.Nr 90/12 z dnia 13 września 2012r. - umorzenia należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych0,01%.360
.Nr 91/12 z dnia 13 września 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.459
.Nr 83/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r. ogłoszenie V Publicznego Przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku0,01%.310
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,03%.761
.Informacja Burmistrza Brzostku0,01%.362
.Nr 86/12 z dnia 3 września 2012r. - ogłoszenie II Publicznego Przetargu na sprzedaż działki leśnej położonej w Woli Brzosteckiej, stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.451
.Nr 85/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. - zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.393
.Nr 84/12 z dnia 28 sierpnia 2012r. -przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w Brzostku stanowiącychg własność Gminy Brzostek0,02%.431
.Nr 89/12 z dnia 12 września 2012r. zmiany zarządzenia Nr 77/12 z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w0,02%.485
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.0,03%.618
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 września 20120,04%.895
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 września 2012 roku0,02%.563
.97/12 z dnia 24 września 2012 r.-0,01%.344
.Nr 96/12 z dnia 21 września 2012 r.- powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na Kierownika projektu o nazwie "Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie Brzostek" realizwoanego w ramac0,02%.402
.Nr XX/146/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r Nr XV/100/11 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 r.0,02%.418
.Nr 93/12 z dniaq 19 września 2012 r. - opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek0,02%.557
.Nr 95/12 z dnia 20 września 2012 r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,02%.414
.Nr XX/147/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.504
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych (kiosków) położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.699
.Nr 98/12 z dnia 25 września 2012 r. - przeprowadzenia konsultacji projektu \0,02%.451
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na przebudowę grogi gminnej na ulicy Aleksandra Gryglewskiego0,02%.585
.Konsultacje programu współpracy na 2013 r.0,02%.448
.Nr 92/12 z dnia 18 września 2012 r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Bączałce stanowiącego własność Gminy Brzostek0,01%.359
.Nr 94/12 z dnia 20 września 2012r.- wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Brzostek, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu0,02%.437
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 02 pażdziernika 2012 roku0,03%.733
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule \0,03%.675
.Nr 101/12 z dnia 8 października 2012 r. - powołania członków komisji przetargowej0,02%.396
.Nr 99/12 z dnia 27 września 2012 r. - zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.380
.Nr 100/12 z dnia 27 września 2012r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,01%.332
.Nr 102/12 z dnia 9 października 2012r.- przejęcia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu0,01%.343
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Bączałce0,04%.924
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów0,03%.749
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,03%.772
.Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi0,02%.409
.Obwieszczenie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zawieszenia postępowania0,04%.912
.Ogłoszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku0,02%.434
.Obwieszczenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii0,02%.546
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Brzostek0,04%.980
.Nr 104/12 z dnia 16 października 2012 r. - sporządzenie wykazu nieruchomości położonej w Brzostku przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,01%.358
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika jako rozbudowę istniejącego budynku szkoły wraz z zapleczem socjalno -szatniowym przy Gimnazium w Brzostku.0,10%.2541
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego0,02%.558
.Opinia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko0,02%.537
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2012 roku0,03%.669
.Wykaz pracowników Nadleśnictwa pełniących nadzór nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa0,15%.3582
.Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej.0,03%.746
.Obwieszenie Burmistrza Brzostku z dnia 05 listopada 2012 roku0,02%.405
.Nr 109/12 z dnia 30 października 2012 r.- Powołania członków komisji przetargowej0,02%.503
.Nr 103/12 z dnia 10 października 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,01%.278
.Nr 106/12 z dnia 23 października 2012 r. - zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.520
.Nr 111/12 z dnia 05 listopada 2012 r.- powołania Komisji do weryfikacji wniosków o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicnzej o0,02%.520
.Nr 105/12 z dnia 16 października 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.374
.Nr 112/12 z dnia 7 listopada 2012 r.- ogłoszenie konkursu na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery w projekcie o nazwie \0,02%.455
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.347
.Nr 113/12 z dnia 7 listopada 2012 r. - ogłoszenie wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Brzostek przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców0,02%.412
.Nr 107/12 z dnia 23 października 2012r.- unieważnienie przetargu na sprzedaż działki leśnej położonej w Woli Brzosteckiej0,01%.335
.Nr 110/12 z dnia 5 listopada 2012 r- ponowne ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki leśnej położonej w Woli Brzosteckiej0,01%.323
.Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu0,03%.633
.Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych0,02%.496
.Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego0,02%.412
.Zawiadomienie Starosty Dębickiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miejscowości Nawsie Brzosteckie i Klecie0,03%.739
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przezanaczonych do najmu w drodze przetargu0,01%.353
.Nr 114/12 z dnia 07 listopada 2012r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej0,02%.470
.Nr 116/12 z dnia 12 listopada 2012 r. - powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery w projekcie o nazwie "Kompetencje Kluczowe w szkołach w Gmin0,02%.412
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego stanowiącego własność Gminy Brzostek0,02%.446
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : budowa oświetlenia drogowego na działkach ozn. nr ewid. 300 i 301 w miejscowo0,02%.482
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : budowa oświetlenia drogowego na działkach ozn. nr ewid. 75/1, 250/1, 251/3 w mie0,02%.419
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ewid. 233 w miejscowości Bukowa0,02%.443
.Nr 119/12 z dnia 20 listopada 2012r. - wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego0,02%.419
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,03%.614
.Nr 120/12 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.0,04%.865
.Nr XXI/148/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek w miejscowości Kamienica Dolna - Gorzejowa - Etap I0,02%.504
.Nr XXI/149/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania0,02%.482
.Nr XXI/150/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok0,02%.568
.Nr XXI/151/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.426
.Nr XXI/163/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz p0,02%.487
.Nr XXI/155/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2013 roku0,02%.530
.Nr XXI/165/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dziełalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku0,02%.551
.Nr XXI/160/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczn0,02%.578
.Nr XXI/154/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w R0,02%.540
.Nr XXI/158/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/263/2005 Rady Gminy Brzostek z dnia 29 grudnia 2005 r. ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho0,02%.423
.Nr XXI/156/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości0,03%.711
.Nr XXI/164/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 487/1 położonej w Smarżowej0,02%.451
.Nr XXI/162/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2013 rok0,02%.559
.Nr XXI/153/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatyowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.452
.Nr XXI/161/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2013 rok0,02%.464
.Nr XXI/157/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat0,02%.404
.Nr XXI/152/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet budżetu gminy w 2013 roku0,02%.488
.Nr XXI/159/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek0,02%.444
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej.0,04%.878
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 3 grudnia 2012 r.0,03%.765
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,05%.1155
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika jako rozbudowę instniejącego bud0,03%.836
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 grudnia 2012 roku0,03%.821
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Siedliska-Bogusz0,02%.581
.Nr 125/12 z dnia 30 listopada 2012 roku - zmiany zarządzenia Nr 36/2004 Wójta Gminy Brzostek z dnia 17 maja 2004 r w spawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przeds0,02%.374
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 grudnia 2012 r.0,03%.628
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 grudnia 2012 r.0,03%.673
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 18 grudnia 2012 roku0,03%.842
.Nr XXII/167/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,03%.623
.Nr XXII/166/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok0,02%.503
.Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2012 roku0,03%.656
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 grudnia 2012 r.0,04%.1067
.Nr XXII/168/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wniesienia aportu do jednoosobowej spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o.0,02%.528
.Nr 126/12 z dnia 10 grudnia 2012 r.: przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach- Bogusz0,02%.379
.Nr 124/12 z dnia 30 listopada 2012 r.:przeznaczenie do najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym w obrębie byłej szkoły w Skurowej0,02%.387
.Nr 129/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.: zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,02%.431
.Nr 127/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.: zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.467
.Nr 115/12 z dnia 12 listopada 2012r.:umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych0,02%.397
.Nr 117/12 z dnia 15 listopada 2012r.- przyjęcia projektu zminy uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.463
.Nr 121/12 z dnia 28 listopada 2012 r. - zmian zestawienia zbuirczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,01%.311
.Nr 118/12 z dnia 15 listopada 2012 r. - opracowania projektu budżetu gminy Brzostek na 2013 rok0,02%.408
.Nr 123/12 z dnia 30 listopada 2012r.: zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.540
.Nr 108/12 z dnia 30 października 2012 r.: zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,01%.326
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych.0,02%.450
.Nr 130/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2013.0,02%.425
.Nr 134/12 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.0,02%.511
.Nr 135/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w różnych dyscyplinach sportowych w 2013 roku0,02%.535
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających0,04%.1001
.Nr XXIII/178/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek0,03%.709
.Nr XXIII/183/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek ozn. Nr ewid. 475/3 i 475/4 położonych w Nawsiu Brzosteckim0,02%.475
.Nr XXIII/169/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/11 RM w Brzostku z dnia 11 maja 2011 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętyc0,02%.546
.Nr XXIII/170/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,03%.688
.Nr XXIII/171/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 roku0,02%.494
.Nr XXIII/172/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne0,02%.594
.Nr XXIII/173/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty0,03%.773
.Nr XXIII/177/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,03%.822
.Nr XXIII/184/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania0,02%.545
.Nr XXIII/185/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działek położonych w Brzostku oznaczonych numerem ewidencyjnym 111/1, 111/2, 112/1, 112/2 na okr0,02%.550
.Nr XXIII/181/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku" .....0,02%.503
.Nr XXIII/179/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania0,02%.504
.Nr XXIII/180/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok0,02%.596
.Nr XX/182/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej Nr ewid 662 położonej w Brzostku0,02%.589
.Nr XXIII/175/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,02%.429
.Nr XXIII/176/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan0,02%.587
.Nr XXIII/174/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklatacji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie G0,02%.536
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 stycznia 2013 r.0,04%.1039
.Burmistrz Brzostku ogłasza III publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej0,04%.972
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz0,04%.884
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze0,01%.175
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 8 stycznia 2013 roku0,03%.777
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 listopada0,02%.465
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 stycznia 2013 r.0,06%.1445
.Nr2/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego w roku 2013 w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek0,02%.477
.Nr 7/2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Brzostek w 2013 roku.0,02%.403
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu0,02%.588
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 stycznia o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,03%.814
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-stanowiących własność Gminy0,04%.955
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości podatkowej i egzekucji0,02%.398
.Nr XXIV/186/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku0,02%.591
.Nr XXIV/187/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku0,02%.534
.Nr XXIV/189/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek0,03%.681
.Nr XXIV/188/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów0,02%.603
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnai 1 lutego 2013 roku0,06%.1382
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 lutego 2013 r.0,05%.1225
.Nr 138/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. - przejęcia dokumentacji projektu pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku"0,02%.457
.Komunikaty - w zwiazku z nasileniem opadów śniegu0,02%.433
.Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek0,04%.1030
.Nr 139/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. - zmainy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku0,03%.751
.Nr 9/13 z dnia 11 lutego 2013 r. - regulaminu udostępniania świetlic wiejskich w gminie Brzostek0,02%.469
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lutego 2013 roku0,03%.701
.Nr 137/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.- określenia dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego0,02%.370
.Nr 133/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok0,02%.458
.Nr 136/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.- zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.427
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lutego 2013 roku0,03%.722
.Nr 132/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmian w budżecie gminy na 2012 rok0,02%.507
.Nr 3/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki położonej w Brzostku0,02%.438
.Nr 1/13 z dnia 7 stycznia 2013 r. ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki leśnej położonej w Woli Brzosteckiej0,02%.426
.Nr 4/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Nawsiu Brzosteckim0,02%.467
.Nr 7/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. - opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok0,02%.374
.Nr 8/13 z dnia 4 lutego 2013 r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu w banku komerycjnym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów0,02%.425
.Udzielenei kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów0,04%.998
.Nr 11/13 z dnia 14 lutego 2013r. - powołanie członków komisji przetargowej0,02%.421
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 lutego 2013 r.0,04%.968
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.379
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych w wiejskich w roku 20130,05%.1332
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wiejskich o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych.0,02%.498
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku.0,06%.1412
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim.0,05%.1175
.Nr 122/12 z dnia 29 listopada 2012 r.- przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości oraz sprzętu ruchomego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku0,02%.411
.Nr 131/12 z dnia 27 grudnia 2012r. - powołania organów Spółki o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.0,03%.738
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonegow budynku Domu Ludowego w Kleciach0,04%.1079
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Brzostku0,01%.166
.Informacja Wojewody Podkarpackiego0,02%.488
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości podatkowej i egzekucji0,01%.178
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów - stanowiących własność gminy Brzostek0,05%.1195
.Nr 140/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.- wycofania zadań inwestycyjnych0,02%.430
.Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego0,01%.365
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,03%.843
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 marca 2013 r.0,03%.645
.Nr XXV/190/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,00%.118
.Nr XXV/192/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle0,02%.570
.Nr XXV/193/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek0,03%.709
.Nr XXV/191/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 r.0,00%.37
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie możliwości zawarcia umowy na montaż solarów0,03%.621
.Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego0,00%.20
.Nr XXV/194/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek0,02%.505
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 marca 2013 roku0,02%.490
.Nr XXV/195/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia \0,02%.597
.Nr XXV/197/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawiezmiany Uchwały Nr XXIII/185/12 z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawioe przeznaczenia do dziarżawy w trybie bezprzetargowym działek położonych w Brzostku0,02%.548
.Nr XXVI/202/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie wynagrodzenia za inkaso0,03%.700
.Nr XXVI/201/13 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści0,02%.549
.Nr XXVI/198/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/12 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty0,02%.537
.Nr XXV/196/13 z dnia 28 lutego 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr ewid. 372 położonej w Smarżowej0,02%.425
.Nr XXVI/199/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania dek0,03%.724
.Nr XXV/190/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.472
.Nr XXV/191/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 r.0,02%.523
.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,05%.1120
.Nr XXVI/200/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,02%.591
.Nr XXVI/203/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.490
.Nr XXVI/204/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 2014 roku0,02%.578
.Ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy0,02%.558
.Posiedzenia Komisji działających przy Radzie Miejskiej0,12%.3059
.Burmistrz Brzostku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej0,01%.182
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 marca 2013 roku0,03%.798
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 marca 2013 roku0,03%.638
.Nr 20/13 z dnia 18 marca 2013 r. - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok0,02%.543
.Nr 16/13 z dnia 27 lutego 2013 r. zmiana regulaminu udostępniania śwetlic wiejskich w gminie Brzostek0,02%.584
.Nr 19/13 z dnia 7 marca 2013 r. - zmain w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.527
.Nr 17/13 z dnia 27 lutego 2013 r. -zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,03%.650
.Nr 21/13 z dnia 19 marca 2013r. zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,04%.876
.Nr 18/13 z dnia 28 lutego 2013r. zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok0,02%.514
.Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Ropczycach0,03%.677
.Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku0,07%.1615
.Postanowienie Burmistrza Ropczyc0,03%.666
.Nr 23/13 z dnia 28 marca 2013 r.- powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej0,03%.632
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjnych0,02%.420
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy0,03%.646
.Nr 24/13 z dnia 02 kwietnia 2013 r. -powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach Januszko0,02%.589
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 kwietnia 2013 roku0,04%.977
.Ogłoszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie0,03%.741
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym0,04%.1091
.Skład osobowy Gmnnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego0,00%.7
.Skład Osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego0,04%.1016
.Wykaz osób doraźnie włączonych do prac w w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego w zalężności od zaistniałej sytuacji kryzysowej0,04%.992
.Nr 31/13 z dnia 16 kwietnia 2013r.- powierzenia stanowiskaq dyrektora Przedszkola w Brzostku0,02%.532
.Nr 30/13 z dnia 16 kwietnia 2013r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej0,02%.525
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie ogłoszonego naboru na stanowisko do spraw organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Brzostku.0,01%.340
.Informacja o powszechnej samoobronie ludności0,02%.524
.Poradnik dla powodzian0,03%.653
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.0,02%.586
.Nr 6/13 z dnia 23 stycznia 2013r.-przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytowego położonego w budynku Domu Ludowego w Kleciach0,02%.502
.Nr 28/13 z dnia 16 kwietnia 2013r. - sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej działki zabudowanej połozonej w Smarżowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.451
.Nr 29/13 z 16 kwietnia 2013r.-ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców0,02%.537
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 kwietnia 2013 roku.0,03%.756
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 kwietnia 2013 roku.0,02%.609
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,03%.694
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie naboru na stanowisko ds. organizacyjnych0,02%.391
.Nr 14/13 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży działki położonej w Brzostku0,02%.545
.Nr 32/13 z dnia 16 kwietnia 2013r- zmian w budżecie gmina na 2013 rok0,02%.575
.Nr 13/13 z dnia 19 lutego 2013 r- ogloszenie przetargu na sprzedaż działek położonych w Nawsiu Brzosteckim0,02%.468
.Nr 15/13 z dnia 25 lutego 2013 r.- ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku, Januszkowicach, Grudnej Dolnej, Kamienicy Górnej0,02%.551
.Nr 12/13 z dnia 15 lutego 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.571
.Nr 22/13 z dnia 28 marca 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.488
.Remont drogi w miejscowości Grudna Górna "Kujawy"0,04%.993
.Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Siedliskach - Bogusz0,03%.770
.Nr XXVII/209/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzostek nieruchomości Skarbu Państwa - Brzostek0,02%.550
.Nr XXVII/210/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzostek nieruchomości Skarbu Państwa - Bukowa0,03%.686
.Nr XXVII/208/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków0,03%.694
.Nr XXVII/205/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest poch0,04%.1039
.Nr 34/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.- powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej0,02%.571
.Nr 34/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.- powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Januszkowicach0,02%.596
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 kwietnia 2013 roku0,04%.1100
.Nr 25/13 z dnia 2 kwietnia 2013r.- wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku0,02%.592
.Nr 33/13 z dnia 23 kwietnia 2013r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2013rok0,02%.548
.Nr XXVII/207/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok0,03%.637
.Nr XXVII/206/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,03%.695
.Nr 37/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.- zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.577
.Nr 38/13 z dnia 7 maja 2013 r.- podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,02%.601
.Nr 35/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.- zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,03%.651
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 maja 2013 r.0,02%.506
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 13 maja 20130,02%.471
.Nr 40/13 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzostku0,02%.512
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 maja 2013 roku0,02%.606
.Oświadczenia majątkowe pracowników/kierowników jednostek podległych0,14%.3408
.Burmistrz Brzostku ogłasza IPubliczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek0,03%.623
.Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim0,03%.832
.Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.487
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek.0,04%.989
.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół0,14%.3542
.Nr45/13 z dnia 20 maja 2013 r. - zasad przyznawania nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek0,02%.461
.Nr 44/13 z dnia 20 maja 2013 roku - powołanie członków komisji przetargowej0,02%.511
.Nr 43/13 z dnia 16 maja 2013r. ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku i Przeczycy0,02%.403
.Nr 42/13 z dnia 16 maja 2013 r.- ogloszenie porzetargu na sprzedaż działek połozonych w Nawsiu Brzosteckim0,02%.468
.Nr 41/13 z dnia 16 maja 2013r.- ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Smarżowej0,02%.438
.Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego0,02%.417
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.458
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Brzostek z organizacjami pozarzadowymi za 2012 rok0,01%.366
.Nr XXVIII/213/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instutucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2012 rok0,02%.525
.Nr XXVIII/211/13 z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2015 projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki0,02%.509
.Nr XXVIII/2012/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok0,02%.578
.Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.672
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 3 czerwca 2013 roku0,02%.495
.Nr 46/13 z dnia 22 maja 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,01%.346
.Nr 47/13 z dnia 27 maja 2013r.- zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.525
.Nr 39/13 z dnia 14 maja 2013r. zmiany w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.389
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 czerwca 2013 roku0,02%.370
.Nr 49/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.0,05%.1176
.Oświadczenia majątkowe radnych0,11%.2655
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 czerwca 2013 roku0,02%.466
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 czerwca 2013 r.0,02%.535
.Nr 52/13 z dnia 20 czerwca 2013r.- dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2013 roku0,02%.429
.Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP0,03%.743
.Nr 56/13 z dnia 24 czerwca 2013r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.439
.Nr 55/13 z dnia 21 czerwca 2013r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.373
.Nr 54/13 z dnia 21 czerwca 2013r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.560
.Nr 53/13 z dnia 21 czerwca 2013 r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.469
.Nr 58/13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 pt. "Upowszechnianie jeździectwa kon0,01%.364
.Nr XXIX/219/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz pop0,02%.597
.Nr XXIX/220/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/16 położonej w Siedliskach - Bogusz0,02%.468
.Nr XXIX/218/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i tr0,02%.506
.Nr XXIX/221/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Brzostek a Powiatem Dębickim0,02%.503
.Nr XXIX/216/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostekj0,03%.653
.Ne XXIX/217/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok0,02%.610
.Nr XXIX/214/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok0,02%.510
.Nr XXIX/215/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 20120,02%.520
.Nr 59/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.364
.Nr 51/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.379
.Nr 60/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.- udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji0,02%.502
.Nr 50/13 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.427
.Nr 57/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. -zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok0,02%.407
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych0,03%.720
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 lipca 2013 roku0,02%.474
.Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2013 roku0,03%.617
.Nr 64/2013 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013 roku.0,05%.1173
.Nr 61/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.429
.Zawiadomienie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.455
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 lipca 2013 roku0,02%.410
.Nr 65/13 z dnia 19 lipca 2013r. - wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "wyprawka0,02%.400
.Nr 139/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. - zmainy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku0,03%.685
.Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,02%.434
.Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,02%.468
.Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim0,03%.680
.Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej0,03%.637
.Nr 70/13 z dnia 25 lipca 2013 roku0,02%.393
.Nr 63/13 z dnia 9 lipca 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.385
.Nr 67/13 z dnia 24 lipca 2013 r.- sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Siedlisakch - Bogusz, stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.425
.Nr 68/13 z dnia 24 lipca 2013 r. - ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Nawsiu Brzosteckim, stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.460
.Nr 69/13 z dnia 24 lipca 2013 r.- ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Smarżowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek0,02%.427
.Nr 66/13 z dnia 24 lipca 2013 r.- ogłoszenie wykazu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Brzostek przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców0,02%.432
.Nr 48/13 z dnia 27 maja 2013 r. - ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku, Januszkowicach, Grudnej Dolnej i Kamienicy Górnej0,02%.384
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Brzostek do szkół i placówek szkolno-wychowawczych0,02%.568
.Obwieszczenie w sprawie budowy lini kablowej w miejscowości Siedliska-Bogusz0,02%.382
.Nr 71/13 z dnia 31 lipca 2013r. -z mian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.484
.Obwieszczenie Burmistrza Brzosteku o numerach, granicach obwodów głosowania0,02%.412
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Januszkowice i Opacionka - Gmina Brzostek0,07%.1597
.Nr 73/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. -powołania członków komisji przetargowej0,02%.420
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia0,02%.408
.Nr72/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. - przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2013 roku0,02%.484
.Nr 74/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.480
.Nr 128/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.- powołania Zespołu do wypracowania sposobu, organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy0,02%.409
.Nr 26/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r.- ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Brzostek w 2013 roku0,02%.401
.Nr 75 z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.317
.Aktualizacja - Programu Ochrony Środowiska na lata 2013 -20160,10%.2441
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzostek na lata 2013-2016 z perspektywą do 2024 roku0,02%.386
.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2013 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej0,01%.330
.Zarządzenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.0,02%.473
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 sierpnia 2013 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniają0,02%.413
.Informacja - Rejestr Wyborców0,02%.532
.Nr 77/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Głobikówce stanowiącego własność Gminy Brzostek0,02%.420
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.448
.Nr 76/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r.- zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,01%.347
.Kalendarz wyborczy - załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskie 4 lipca 2013 r.0,02%.395
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 2 września 2013 r.0,02%.403
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wiejskich w latach 2013/20150,02%.521
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na remont drogi gminnej Grudna Dolna - Głobikówka na Stawarza.0,03%.759
.Nr 79/13 z dnia 5 września 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.506
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 wrześnie 2013 roku0,02%.406
.Nr 78/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,01%.352
.Nr 80/13 - z dnia 13 września 2013 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu: Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi ...0,02%.485
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw utrzymania czystości i porządku w gminie0,02%.469
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Głobikówce0,02%.494
.Ogloszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy0,02%.416
.Nr 83/13 z dnia 25 września 2013 r.- sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Siedliskach - Bogusz, Pr5zeczycy, Kamienicy Górnej i Januszkowicach0,01%.331
.Nr 83/13 z dnia 25 września 2013 r. -0,00%.7
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów0,04%.875
.Burmistrz Brzostku ogłasza IV publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów0,02%.390
.Nr XXX/224/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok0,02%.542
.Nr XXX/229/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek0,03%.635
.Nr XXX/226/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania0,02%.470
.Nr XXX/228/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku0,02%.478
.Nr XXX/223/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.393
.Nr XXX/225/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego0,02%.547
.Nr XXX/230/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzostek porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko - Ropczycki Obszar Funkcjonalny w zakresie op0,02%.597
.Nr XXX/227/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprzwie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2014 roku z przeznaczeniem na realizację0,02%.572
.Nr XXX/222/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek - g0,02%.488
.Nr 81/13 z dnia 16 września 2013 r. - zmiany w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.400
.Nr 84/13 z dnia 25 września 2013 r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok0,02%.407
.Nr 82/13 z dnia 17 września 2013 r.- opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek0,02%.573
.Nr 85/13 z dnia 25 września 2013 r.- wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie zad0,01%.329
.Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w 2013r.0,02%.465
.Wyniki naboru0,01%.262
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 października 2013 roku0,02%.400
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 października 2013 roku0,01%.317
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 października 2013 roku0,02%.439
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnych0,02%.376
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Brzostku0,02%.488
.Nr 92/13 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej0,02%.410
.Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.0,02%.605
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu0,02%.560
.Burmistrrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej0,02%.533
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim0,02%.557
.Nr 94/13 z dnia 25 października 2013 r.- przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego /sklepu/ w Skurowej0,02%.453
.Nr 89/13 z dnia 30 września 2013 r.- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.434
.Nr 88/13 z dnia 30 września 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.415
.Nr 90/13 z dnia 16 października 2013 r. -zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.416
.Nr 87/13 z dnia 25 września 2013r. - ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku, Januszkowicach i Grudnej Dolnej0,02%.388
.Nr 96/13 z dnia 29 października 2013 r. - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Smarżowej0,02%.469
.Nr 93/13 z dnia 24 października 2013r.-zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.429
.Nr 86/13 z dnia 25 września 2013r.- ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku i Przeczycy0,01%.358
.Nr 97/13 z dnia 29 października 2013 r.- ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek położonych w Nawsiu Brzosteckim0,02%.426
.Nr 95/13 z dnia 25 października 2013 r. - zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.544
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek – gazociąg DN7000,02%.495
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 05-11-2013 roku0,01%.365
.Informacja o zrealizowanym projekcie0,03%.809
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 13 listopada 2013 roku0,02%.405
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 listopada 2013 roku0,02%.539
.Burmistrz Brzostku ogłasza Publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Skurowej0,01%.232
.Nr XXXI/233/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/11 RM w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycy0,02%.417
.Nr XXXI/234/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w R0,02%.481
.Nr XXXI/232/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku0,02%.560
.Nr XXXI/235/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2014 roku0,02%.522
.Nr XXXI/231/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.518
.Nr XXXI/237/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat0,02%.487
.Nr XXXI/236/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości0,02%.584
.Nr XXXI/243/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 261/2 połozonej w Grudnej Górnej0,02%.428
.Nr XXXI/245/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zamiany działek położonych w Brzostku pod budowę parkingu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji0,02%.533
.Nr XXXI/244/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dziełki zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 444/2 położonej w Przeczycy0,02%.465
.Nr XXXI/247/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Smarżowej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod drogę wewnętrzną0,02%.564
.Nr XXXI/248/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Smarżowej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną0,02%.524
.Nr XXXI/249/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki polożonej w Nawsiu Brzosteckim, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie or0,02%.472
.Nr XXXI/241/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2014 rok0,02%.550
.Nr XXXI/246/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek polozonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania0,02%.514
.Nr XXXI/242/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej0,02%.529
.XXXI/240/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2014 rok0,02%.486
.Nr XXXI/238/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek0,02%.574
.Nr XXXI/239/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziełalność pożytku publicz0,03%.648
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie instalacji solarnych0,01%.143
.Nr 105/13 z dnia 25 listopada 2013 r. - w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku0,02%.490
.Nr 91/13 z dnia 16 października 2013r.- w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Brzostku0,02%.501
.Nr 100/13 z dnia 14 listopada 2013 r.- projekt zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brzostrek na lata 2014 - 20180,02%.484
.Nr 102/13 z dnia 18 listopada 2013r w sprawie zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok0,02%.475
.Nr 98/13 z dnia 31 października 2013 r.- zmian w budżecie gminy na 2013 r.0,00%.7
.Nr 101/13 z dnia 14 listopada 2013r.- opracowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2014 rok0,02%.461
.Nr 99/13 z dnia 7 listopada 2013r. - zmian w budżecie gminy na 2013 r.0,02%.385
.Uchwały Rady Miejskiej w sprawie gospodarowanie odpadami komunalnymi0,02%.445
.Nr 103/13 z dnia 20istopada 2013 r.- zmiany w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.571
.Nr 98/13 z dnia 31 października 2013 r. - zmiany w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.525
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Brzostku w dniu 25. 11. 2013 r.roku z zakresu pomocy społecznej0,02%.383
.Obwieszczenie Burmistrza z dnia 29.11.2013 r0,02%.370
.Nr 107/13 z dnia 02.12.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r.0,02%.416
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,02%.485
.Nr 104/13 z dnia 18 listopada 2013r. przeznaczenia do dziarżawy gruntu położonego w Opacionce0,02%.495
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 6 grudnia 2013 roku.0,02%.434
.HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BRZOSTEK0,02%.518
.INFORMACJA BURMISTRZA BRZOSTKU O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI0,02%.506
.Ogłoszenie o upływającym terminie opłaty za gospodarowanie odpadami0,02%.509
.Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12 grudnia 2013 roku.0,02%.578
.Nr 109/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. -powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.586
.Nr 111/13 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku0,02%.506
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż środka trwałego0,02%.602
.NR 112/13 z dnia 13 grudnia 2013r. - przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego, stanowiącego własność Gminy Brzostek w drodze przetargu pisemnego0,02%.416
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego0,02%.471
.Nr 113/13 w sprawie zatwierdzenie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.0,02%.413
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych w wiejskich w roku 20130,04%.890
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych w wiejskich w roku 20130,04%.889
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych w wiejskich w roku 20130,04%.888
.Nr 116/13 sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 roku (piłka nożna, karate kyokushinkai, jeździectwo konne).0,02%.429
.Nr 115/13 sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r. pn. Szkolenie dzieci i młodzieży, org0,02%.490
.Nr 106/13 z dnia 28 listopada 2013r. - zmiany w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.501
.Nr 110/13 z dnia 11 grudnia 2013r. -zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.389
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku0,02%.497
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w Smarżowej0,03%.778
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,02%.511
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Górnej0,02%.580
.Nr 1/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r. pn. Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa0,02%.453
.Nr XXXII/251/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.511
.Nr XXXII/255/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Siedliskach - Bogusz0,02%.600
.Nr XXXII/257/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu wspierania finansowego gmin \0,02%.477
.Nr XXXII/256/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok0,02%.502
.Nr XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2014 rok0,03%.645
.Nr XXXII/250/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013rok Nr XXIII/178/12 z dnia 28 grudnia 2012r.0,03%.656
.Nr XXXII/254/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia aktualizacji \0,02%.603
.Nr 126/13 z dnia 30 grudnia 2013r.-zminy regulaminu udostępniania światlic wiejskich w gminie Brzostek0,02%.538
.Nr 117/13 z dnia 30 grudnia 2013r.- umorzenia należności za odbiór odpadów komunalnych0,02%.575
.Nr 114/13 z dnia 18 grudnia 2013r.- zmian w budżecie gminy na 2013 rok0,02%.429
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 8 stycznia 2014 roku0,02%.436
.Nr 122/13 z dnia 30 grudnia 2013r. - określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własnośc Gminy Brzostek0,02%.591
.Nr XXXII/253/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy0,02%.569
.Nr 118/13 z dnia 30 grudnia 2013r. zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok0,02%.495
.Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych0,02%.535
.Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzostek0,02%.444
.Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości0,02%.507
.Akcja edukacyjno-informacyjna pn Nasze dzieci segregują śmieci0,02%.466
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2014 roku0,02%.434
.Nr 2/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r. (piłka nożna, karate kyokushinkai, je0,02%.413
.Postanowienie dla przedsięwzięcia pn. Zakład Masarski wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 240/1, 246 i 241 w miejscowości Gorzejowa0,02%.515
.Nr 128/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. - przekazania sprzętu przeznaczonego na wyposażenie Centrum Kształcenia na odległość na wsiach0,02%.435
.Nr 5/14 w sprawie rozstrzygnięcia konkurs wniosków na realizacje zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r.0,02%.418
.Nr 121/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. -likwidacji składników majątku trwałego Gminy Brzostek0,02%.566
.Nr 6/14 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok w Gminie Brzostek0,02%.491
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu w Siedliskach-Bogusz0,02%.465
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu w Brzostku0,02%.539
.Nr 11/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 roku (piłka nożna, jeździectwo konne)0,02%.381
.Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach0,02%.446
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Skurowej0,01%.158
.Nr 13/14 z dnia 31 stycznia 2014r. - umorzenia należności za odbiór odpadów komunalnych0,01%.358
.Nr 12/14 z dnia 31 stycznia 2014r. umorzenie należności za odbiór odpadów komunalnych0,02%.396
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.357
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie przedsięwzięcia pn. Kanalizacja sanitarna przy ul. Przedmieście w Brzostku0,02%.500
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Zakład Masarski wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 240/1, 246 i 241 w miejscowości Gorzejowa0,02%.379
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.506
.Nr 4/14 z dnia 17stycznia 2014r.- opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok0,02%.422
.Nr 14/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.380
.Nr 3/14 z dnia 15 stycznia 2014r.-zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.568
.Nr 10/14 z dnia 28 stycznia 2014r. - zmian w budzecvie gminy na 2014 rok0,01%.336
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wiejskich o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych0,00%.7
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług zwiazanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wiejskich w nawierzchni żwirowych i bitumicznych.0,02%.610
.Nr 15/14 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r. (piłka nożna, je0,02%.401
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie.0,01%.340
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych i wiejskich.0,02%.504
.Nr 19/14 z dnia 24 lutego 2014r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach0,02%.524
.Nr XXXIII/258/14 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.569
.Nr XXXIII/259/14 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku0,02%.526
.Nr XXXIII/260/14 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej0,02%.485
.Nr XXXIII/261/14 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku0,02%.515
.Nr XXXIII/262/14 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek0,03%.614
.Nr XXXIII/263/14 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. Kompetencje kluczowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim0,02%.563
.Nr XXXIII/264/14 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie nadania hali sportowej w Brzostku imienia Agaty Mróz - Olszewskiej0,03%.657
.Nr XXXIII/265/14 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc alkoholu ( z wyjatkiem piwa) przeznaczonych0,02%.607
.Nr 24/14 z dnia 25 lutego 2014r. - ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r. pn.\0,02%.430
.Nr 23/14 z dnia 25 lutego 2014r.- rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Brzostek w 2014 roku0,02%.377
.Nr 20/14 z dnia 25 lutego 2014 r. - dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2014 roku0,02%.415
.Nr 21/2014 z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni0,02%.449
.Nr 17/14 z dnia 20 lutego 2014r.- udzielenia pełnomocnictwa na okres realizacji projektu "Kompetencje kluczowe dla uczniów Szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim0,02%.409
.Nr 22/2014 z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Brzostku0,02%.439
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy0,02%.507
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,03%.651
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-Bogusz0,02%.546
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach w miejscowościach: Brzostek, Gorzejowa, Kamienica Dolna, Grudna Górna0,04%.888
.Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny na dzierżawę gruntów w Januszkowicach i Przeczycy0,02%.484
.Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg ustny na dzierżawę gruntów0,02%.530
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na dzierżawę gruntów0,02%.518
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu0,02%.421
.Nr 34/14 z 11 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek.0,02%.391
.Ogłoszenie dla przedsiębiorców0,02%.426
.Nr 33/14 z dnia 10 marca 2014r. -zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,01%.361
.Nr 25/14 z dnia 25 lutego 2014 r. - zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.470
.Nr 31/14 z dnia 28 lutego 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.385
.Nr 32/14 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki z BGK z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego ze środków UE pod nazwą:"budo0,02%.412
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na przebudowę usługowego budynku wielofunkcyjnego w Brzostku0,04%.898
.Nr 7/14 z dnia 27 stycznia 2014r.- sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Siedliskach - Bogusz0,02%.487
.Na 16/14 z dnia 20 lutego 2014r- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.411
.Nr 18/14 z dnia 21 lutego 2014r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok0,02%.460
.Nr 8/14 z dnia 27 stycznia 2014r. -sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Brzostku0,02%.435
.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok”.0,02%.488
.Nr 38/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2014 r. pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa0,02%.433
.Nr XXXIV/266/14 z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku0,03%.702
.Nr XXXIV/267/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 2015 roku0,02%.506
.Nr XXXIV/268/14 z dnia 24 marca 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków0,03%.836
.Nr XXXIV/269/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach - stanowiącego własnośc gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat0,02%.458
.Nr 40/14 z dnia 26 marca w sprawie unieważnienia przetargu na dzierżawę działek w Przeczycy i Januszkowicach0,01%.349
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 marca 2014 roku0,02%.483
.Nr 41/14 z dnia 27 marca 2014r.- udzielenia pełnomocnictwa na okres realizacji projektu "Programy rozwojowe inwestycją w przyszłość" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Siedliskach - Bogu0,02%.479
.Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego w Skurowej0,01%.124
.Nie wyrzucaj śmieci do lasu0,03%.620
.Nr 35/14 z dnia 18 marca 2014r.- umorzenie należności za odbiór odpadów komunalnych0,02%.380
.Nr 40/14 z dnia 26 marca 2014r. - unieważnienia przetargu na dzierżawę działek w Pzeczycy, Januszkowicach0,00%.13
.Nr 43/14 z dnia 28 marca 2014r. - ustanowienia urzędnika wyborczego powołanego do organizacji wyborów i referendów na terenie Gminy Brzostek0,02%.391
.Nr 42/14 z dnia 27 marca 2014 r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego 9sklepu) położonego w Skurowej - stanowiącego własność Gminy Brzostek0,02%.410
.Nr 39/14 z dnia 25 marca 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.574
.Nr 37/14 z dnia 24 marca 2014r. -zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok0,02%.521
.Nr 29/14 z dnia 26 lutego 2014r. - ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeczycy, Brzostku, Januszkowicach i Grudnej Dolnej0,02%.475
.Nr 28/14 z dnia 26 lutego 2014 r. - ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki rolnej położonej w Siedliskach - Bogusz0,02%.521
.Nr 26/14 z dnia 26 lutego 2014r.- przetarg na sprzedaż działki zabudowanej połozonej w Przeczycy0,02%.474
.Nr 27/14 z dnia 26 lutego 2014r.- ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Brzostku0,02%.458
.Nr 36/14 z dnia 20 marca 2014r. - przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok0,02%.460
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym w miejscowości Gorzejowa i Siedliska-Bogusz0,02%.441
.Komunikat Okręgowej Komisji Wybroczej w Rzeszowie0,02%.583
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 kwietnia 2014 roku.0,02%.441
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 kwietnia 2014 roku0,02%.432
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie obwodowych komisji wyborczych0,02%.539
.Nr0,02%.462
.Nr 50/14 z dnia 8 kwietnia 2014r.- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz0,02%.404
.Nr 51/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. - przekazanie środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych0,02%.441
.Nr 44/14 z dnia 31 marca 2014r.0,02%.465
.Nr 56/14 z 25 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia procedury kontroli dotacji celowych.0,02%.423
.Nr 57/14 z dnia 25 kwietnia 2014r.- zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim0,01%.338
.Nr 55/14 z dnia 23 kwietnia 2014r.- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.445
.Nr 58/14 z dnia 25 kwietnia 2014r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz0,02%.452
.Nr 52/14 z dnia 15 kwietnia 2014r- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.466
.Nr 47/14 z dnia 1 kwietnia 2014r.- zmiany regulaminu udostępniania świetlic wiejskich w Gminie Brzostek0,02%.414
.Nr 48/14 z dnia 7 kwietnia 2014r- zmiany w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.418
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 28 kwietnia 2014 roku.0,02%.518
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn: przebudowa usługowego budynku wielofunkcyjnego w Brzostku0,02%.606
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.586
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy0,03%.676
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,02%.571
.Nr 64/14 z dnia 5 maja 2014 r. - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,02%.394
.Nr 65/14 z dnia 6 maja 2014 r. - w sprawie ustalenia cennika za wynajem powierzchni reklamowej na Hlia Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku0,02%.436
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na odbudowę mostu w miejscowości Brzostek na ul. Targowej0,03%.750
.Nr 63/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. -zmian w budzecie gminy na 2014r.0,02%.483
.Nr 67/14 z dnia 07 maja 2014r. podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publiczznych0,02%.460
.Nr 69/14 z dnia 19 maja 2014r. - odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzostek0,02%.487
.Nr 68/14 z dnia 15 maja 2014r.- ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzostek0,02%.507
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 20 maja 2014 roku0,02%.458
.Nr 72/14 z dnia 19 maja 2014r. - zasad przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek0,02%.473
.Nr 70/14 z dnia 19 maja 2014 roku- powołania Gminnej Komisji ds szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpily0,02%.488
.Nr 70a/14 z dnia 19 maja 2014r. - powołania gminnej komisji d. ustalania i szacowania szkód w gospodarstwach domowych, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w maju 2014 roku0,02%.417
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek0,03%.652
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnai 27 maja 2014 roku0,02%.484
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie Nagrody Burmistrza Brzostku0,07%.1603
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 maja 2014 roku0,02%.372
.Nr XXXV/277/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek połozonych w Brzostku z przeznaczeniem pod uregulowanie drogi gminnej0,02%.490
.Nr XXXV/276/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków0,02%.580
.Nr XXXV/270/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek -gazociąg DN 7000,03%.666
.Nr XXXV/271/14 z dnuia 27 maja 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok0,02%.522
.Nr XXXV/274/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzeniasprawozdania finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku0,02%.585
.Nr XXXV/273/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku0,02%.501
.Nr XXXV/275/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. \0,02%.482
.Nr XXXV/278/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Januszkowicach0,02%.557
.Nr XXXV/279/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o.0,02%.430
.Nr XXXV/272/14 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych w Gminie Brzostek0,02%.499
.Obwieszczenie z dnia 30 maja 2014 r.0,02%.541
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.420
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Skurowej0,02%.507
.Nr 74/14 z dnia 22 maja 2014r.- powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz0,02%.398
.Nr 73/14 z dnia 22 maja 2014r. - powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkół w Nawsiu Brzosteckim0,02%.421
.Nr 78/14 z dnia 28 maja 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.471
.Nr 77/14 z dnia 27 maja 2014r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok0,02%.467
.Nr 82/14 z dnia 02 czerwca 2014r. - ustalenia maksymalnej długości przyłącza kanalizacyjnego do wykonania przez osobe ubiegającą sie o mprzyłaczenie do sieci kanalizacyjnej / w m. Januszkowice, Opacio0,02%.464
.Nr 53/14 z dnia 22 kwietrnia 2014r.- przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego0,02%.445
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 czerwca 2014 roku0,00%.7
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 czerwca 2014 roku0,02%.487
.Nr 71/14 z dnia 19 maja 2014r.- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.480
.Nr 66/14 z dnia 06 maja 2014r. - przeznaczenie do najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego /sklepu/ w Domu Strażaka w Januszkowicach0,02%.429
.Nr 61/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Przeczycy0,02%.416
.Nr 76/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego /sklepu/ położonego w Domu Ludowym w Opacionce0,02%.477
.Nr 75/14 z dnia 22 maja 2014r.- przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku warsztatowo - magazynowym w Brzostku0,02%.470
.Nr 54/14 z dnia 22 kwietnia 2014r. - wprowadzenia godziwej wartości początkowej do księgowej ewidencji środków trwałych budynków remizy OSP w Bukowej i Opacionce0,02%.479
.Nr 60/14 z dnia 30 kwietnia 2014r.- ogloszenie przetargu na sprzedaż działki polożonej w Brzostku0,02%.434
.Nr 59/14 z dnia 25 kwietnia 2014r. - wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Brzostku regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro0,02%.493
.Informacja Burmistrza Brzostku o gospodarowaniu odpadami komunalnymi0,02%.456
.Oświadczenia majątkowe pracowników/kierowników jednostek podległych0,09%.2197
.Oswiadczenia majątkowe radnych0,08%.1954
.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół0,09%.2320
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na przebudowę drogi ul. Przedmieście oraz Królowej Jadwigi w miejscowości Brzostek0,04%.974
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 18 czerwca 2014 roku0,02%.557
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 czerwca 2014 r.0,02%.476
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.489
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Opacionce0,02%.587
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowościach Wola Brzostecka, Bukowa i cześć miejscowości Klecie oraz projektu budowl0,03%.782
.Nr 85/14 z dnia 26 czerwca 2014r.- powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.401
.Nr XXXVI/285/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2018/72 położonej w Brzostku0,03%.643
.Nr XXXVI/284/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia dorowizny działek położonych w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod uregulowanie drogi gminnej0,02%.525
.Nr XXXVI/283/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek oraz przebi0,02%.588
.Nr XXXVI/282/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013r.0,02%.481
.Nr XXXVI/281/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 20130,02%.484
.Nr XXXVI/280/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok0,02%.504
.Nr 91/14 z dnia 26 czerwca 2014r.- powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.485
.Nr 90/14 z dnia 26 czerwca 2014r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.505
.Nr 89/14 z dnia 26 czerwca 2014r.- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.519
.Nr 88/14 z dnia 26 czerwca 2014r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.403
.Nr 86/14 z dnia 26 czerwca 2014r.- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.463
.Nr 84/14 z dnia 24 czerwca 2014r. -zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok0,02%.494
.Nr 79/14 z dnia 30 maja 2014r.-zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.479
.Nr 87/14 z dnia 26 czerwca 2014r.-powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.532
.Nr XXXVI/286/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie budowy pomnika upamiętniającego uczestników powstań narodowych XIX wieku oraz księcia Mieczysława Woronieckiego0,02%.577
.Ostrzeżenia, prognozy0,05%.1182
.Nr 92/14 z dnia 26 czerwca 2014r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.486
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Nawsie Brzosteckie)0,02%.456
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży (Januszkowice)0,02%.515
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 lipca 2014 roku0,02%.443
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 1 lipca 2014 roku.0,02%.542
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na przebudowę drogi ul. Przedmieści i Królowej Jadwigi0,05%.1135
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 2 lipca 2014 roku0,00%.7
.Nr 98/14 z dnia 30 czerwca 2014r.- likwidacji środka trwałego oraz przekazania pozostałych środków trwałych0,01%.355
.Nr 82/14 z dnia 18 czerwca 2014r.- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.399
.Nr 80/14 z dnia 30 maja 2014r.- przeznaczenie do najmu lokalu użytkowego położonego w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej0,02%.403
.Nr 101/14 z dnia 14 lipcav 2014r.- odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzostek0,02%.497
.Nr 100/14 z dnia 12 lipca 2014r. - ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzostek0,02%.486
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu w m. Brzostek0,02%.476
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu w m. Brzostek0,02%.476
.Nr XXXVII/287/14 z dnia 15 lipca 2014r. -zmian uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku0,02%.540
.Nr XXXVII/288/14 z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.583
.Nr XXXVII/289/14 z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie0,02%.529
.Nr XXXVII/290/14 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za śwaidczenia udzielane przez pobliczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek0,02%.507
.Nr XXXVII/291/14 z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod uregulowanie dróg gminnych0,02%.494
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu połozonego w Domu Ludowym w Kleciach0,02%.437
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,02%.467
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brzostek z wykorzystaniem komunikacji publicznej.0,03%.738
.Nr 104/14 z dnia 15 lipca 2014r. - zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014rok0,02%.374
.Nr 99/14 z dnia 11 lipca 2014r.- zmiany w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.512
.Nr 95/14 z dnia 30 czerwca 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,01%.340
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim0,03%.681
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy0,02%.594
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach0,03%.793
.Nr 110/14 z dnia 30 lipca 2014r.- ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki rolnej połozonej w Januszkowicach0,02%.457
.Nr 109/14 z dnia 30 lipca 2014r. - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Nawsiu Brzosteckim0,02%.497
.Nr 108/14 z dnia 30 lipca 2014r.- ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Przeczycy0,01%.287
.Nr 106/14 z dnia 17 lipca 2014r. - sporządzenie wykazu nieruchomości nprzeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Brzostku0,02%.435
.Nr 111/14 z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w fornmie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.0,02%.422
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.0,02%.459
.Nr 96/14 z dnia 30 czerwca -zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Brzostek0,02%.498
.Nr 107/14 z dnia 30 lipca 2014 r. - zmiany w budżecie gminy na 2014r.0,02%.466
.Nr 113/14 z dnia 14 sierpnia 2014r.- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej0,02%.500
.Nr 112/14 z dnia 8 sierpnia 2014r. - przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2014r.0,02%.512
.Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014 r.0,02%.487
.Burmistrza Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw sportu i rekreacji0,02%.544
.Nr 115 z dnia 20 sierpnia 2014 r. - w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku0,02%.547
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.558
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku na wolne stanowisko urzędnicze0,02%.535
.Wykaz tablic na terenie Gminy Brzostek przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach Samorządowych0,02%.596
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na remont drogi gminnej Siedliska-Bogusz Zarzecze0,03%.675
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu0,02%.375
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 1 września 2014 roku o wyznaczeniu siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej0,02%.559
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 1 września 2014 roku0,02%.599
.Nr 114/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. - zmiany w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.425
.Nr XXXVIII/295/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowa0,02%.499
.Nr XXXVIII/294/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 662 położonej w Brzostku, przez którą pr0,02%.552
.Nr XXXVIII/293/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015r. z przeznaczeniem na finansowanie0,02%.558
.Nr XXXVIII/292/14 z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013r.0,02%.491
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych0,03%.680
.Nr 121/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na0,02%.448
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Bukowej0,02%.545
.Nr 123/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/14 Burmistrza Brzostku z dnia 25 lutego 2014 roku0,02%.395
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu-stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.466
.Załącznik do uchwały Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 27 września 2014 r.0,02%.408
.Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku z dnia 26 września 2014 roku.0,02%.437
.Komunikat Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 25 września 2014 r.0,02%.490
.Nr 116/14 z dnia 22 sierpnia 2014r.- ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości polozonych w Brzostku, Gorzejowej, Kamienicy Dolnej, Siedliskach - Bogusz i Smarżowej0,02%.453
.Nr 118/14 z dnia 29 sierpnia 2014r. -zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.417
.Nr 105/14 z dnia 15 sierpnia 2014r. - sporządzenie wykazu nieruchomości położonych w Brzostku, Gorzejowej0,01%.347
.Nr 119/14 z dnia 5 września 2014r. - zmian zesatwienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok0,02%.438
.Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. \0,02%.392
.Nr 124/14 z dnia 10 września 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.406
.Nr 122/14 z dnia 15 września 2014 r. - opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zmian wieloletniej prognozy fonansowej Gminy Brzostek0,02%.471
.Nr 126/14 z dnia 24 września 2014r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.524
.Nr 120/14 z dnia 9 września 2014r.- zmian w budżecie gmina na 2014 rok0,02%.487
.Nr 117/14 z dnia 27 sierpnia 2014r. - przeznaczenie do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego polozonego w Domu Ludowym w Bukowej0,02%.474
.Nr 83/14 z dnia 23 czerwca 2014r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego połozonego w Domu Ludowym w Kleciach0,02%.393
.Nr 125/14 z dnia 19 września 2014r. -przeznaczenie do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego połozonego w Kamienicy Górnej0,02%.582
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 3 października 2014 roku0,02%.464
.Nr 97/14 z dnia 30 czerwca 2014r. - przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym w Brzostku przy ul. A.Gryglewskiego0,02%.463
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy0,03%.624
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach0,03%.679
.Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku z dnia 8 października 2014 roku.0,02%.593
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 8 października 2014 roku o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.0,02%.401
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu kładki dla pieszych przez rzekę Wisłoka w miejscowości Przeczyca0,02%.584
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu kładki dla pieszych przez rzekę Wisłoka w miejscowości Przeczyca0,00%.9
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych0,04%.897
.Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w 2014 r.0,02%.447
.Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku z dnia 13 października 2014 roku.0,02%.471
.Nr 127/14 z dnia 30 września 2014 r. - z mian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.421
.Nr 128/14 z dnia 30 września 2014r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.490
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Kamienicy Górnej0,03%.616
.Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku z dnia 17 października 2014 roku w sprawie głosowania składów obwodowych komisji wyborczych0,02%.405
.Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych.0,01%.355
.Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzostku z dnai 20 pażdziernika 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,02%.504
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 października 2014 roku0,02%.502
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym0,02%.454
.Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2010-20140,08%.1886
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 października 2014 roku w sprawie dofinansowania kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest0,02%.499
.Nr XXXIX/300/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej0,03%.626
.Nr XXXIX/299/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na stałe w Gminie Brzostek0,04%.939
.Nr XXXIX/297/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku0,02%.578
.Nr XXXIX/305/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/280/06 z dnia 27.02.2006r w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku0,02%.509
.Nr XXXIX/306/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod budowe drogi w Nawsiu Brzosteckim0,02%.590
.Nr XXXIX/307/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki zabudowanej położonej w Brzostku0,02%.498
.Nr XXXIX/296/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.495
.Nr XXXIX/298/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego0,02%.448
.Nr XXXIX/308/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.545
.Nr XXXIX/303/14 z dnia 21 psździernika 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Przeczycy0,02%.611
.Nr XXXIX/302/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Brzostku0,02%.532
.Nr XXXIX/301/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przes0,02%.603
.Nr XXXIX/304/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Januszkowicach0,03%.613
.Nr 135/14 z dnia 21 października 2014r. -zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok0,01%.336
.Nr 137/14 z dnia 23 paźdzkiernika 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014r.0,01%.320
.Nr 133/14 z dnia 13 października 2014r. -zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.452
.Nr 134/14 z dnia 17 października 2014r. -zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.483
.Obwieszczenie Miejskiej Komisji wyborczej z dnia 27 października o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza0,02%.392
.Nr 132/14 z dnia 9 października 2014r.- zmian w budzecie gminy na 2014r.0,02%.435
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w Januszkowicach0,02%.398
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w Brzostku0,02%.488
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w Przeczycy0,02%.409
.Nr 141/14 z dnia 29 października 2014r. - przekazania srodków trwałych0,02%.508
.Nr 140/14 z dnia 29 października 2014r. - wycofanie zadania inwestycyjnego.0,03%.638
.Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.0,00%.7
.Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.0,00%.7
.Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.0,02%.484
.Nr 146/14 z dnia 5 listopada w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.0,02%.544
.Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy0,02%.389
.Ogloszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,02%.464
.Nr XL/323/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie0,02%.561
.Nr XL/322/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/298/14 z dnia 21 października 2014r.0,03%.723
.Nr XL/315/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,03%.697
.Nr XL/320/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/293/14 z dnia 5 września 2014 roku0,02%.505
.Nr 150/14 z dnia 14 listopadfa 2014r. - opracowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2015 rok0,02%.491
.Nr XL/316/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2015rok0,02%.504
.Nr 149/14 z dnia 14 listopada 2014r.- przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.427
.Nr XL/321/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/295/14 z dnia 5 września 2014r.0,02%.536
.Nr XL/319/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowe drogi wewnętrznej w Siedliskach - Bogusz "Huta"0,02%.511
.Nr XL/318/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizaji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do izby Wytrzeźwień w Rzes0,02%.537
.Nr XL/317/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2015 rok0,03%.613
.Nr Xl/314/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek0,02%.484
.Nr XL/311/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2015 roku0,02%.583
.Nr XL/313/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat0,02%.528
.Nr XL/312/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,03%.674
.Nr XL/310/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 r. Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013r.0,03%.624
.Nr XL/309/14 z dnia 12 listopada 2014r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.594
.Ołoszenie Burmistrza Brzstku o sporządzeniu wykz nieruchomości przezaczonych do najmu w drodze przetargu w miescowości Kamienica Dolna0,02%.467
.Nr 152/14 z dnia 18 listopada 2014r.- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.508
.Nr 145/14 z dnia 30 października 2014r. -zmian w budżecie gminy na 2014rok0,02%.413
.Nr 151/14 z dnia 14 listopada 2014r- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej0,02%.482
.Nr 148/14 z dnia 12 listopada 2014r- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.469
.Nr 147/14 z dnia 12 listopada 2014r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok0,02%.492
.Nr 139/14 z dnia 29 października 2014r.-przydziału komunalnego lokalu socjalnego0,02%.420
.Nr 154/14 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku0,02%.458
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o naborze kandydatów do komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej0,02%.396
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu.0,02%.396
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.423
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek przy ul. Stara Droga w budynku magazynowo-warsztatowym0,01%.330
.Nr 46/14 z dnia 31 marca 2014r. - utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Brzostek0,02%.463
.Nr 45/14 z dnia 31 marca 2014r. - ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Brzostek w 2014r.0,02%.371
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Brzostku i Przeczycy0,02%.449
.Nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku0,03%.733
.Nr I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku0,03%.710
.Nr 155/14 z dnia 25 listopada 2014r.- przekazania środków trwałych0,02%.467
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku0,02%.445
.Nr 161/14 z dnia 8 grudnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2015 roku0,02%.518
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Kamienicy Górnej0,02%.487
.Nr 158/14 z dnia 28 listopada 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.447
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie usuwania sopli lodu i śniegu0,00%.70
.Nr 163/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2015 roku0,02%.409
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie usuwania sopli lodu i śniegu0,02%.390
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,03%.708
.Nr 153/14 z dnia 24 listopada 2014r.- zmian w budżecie gminy na 2014 rok0,02%.425
.Nr II/3/14 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej0,03%.703
.Nr II/4/14 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brzostku0,03%.668
.Nr II/5/14 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzostku0,03%.723
.Nr II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Brzostku0,03%.844
.Nr II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. Nr XXXII/252/13 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013r.0,03%.658
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu0,02%.368
.Nr 166/14 z dnia 12 grudnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku pod nazwą Prowadzenie P0,02%.410
.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej0,02%.519
.Nr 167/2014 z dnia 12 grudnia w sprawie zarządzenia wyborów: Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Miasta Brzostek0,02%.599
.Obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2014r.0,02%.550
.Nr 169/14 z dnia 17 grudnia 2014r.- ustalenia cen za wynajem stołu do tenisa stołowego w Hali Widowiskowo -Sportowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Brzostku0,02%.489
.Informacja o wynikach naboru na Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku0,02%.573
.Nr 170/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku0,02%.579
.Nr 172/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2015 r. (piłka nożna0,02%.488
.I Publiczny Przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku0,03%.686
.I Publiczny Przetarg na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Domu Ludowym w Bączałce0,03%.647
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 grudnia 2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu w budynku magazynowo-warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara0,02%.531
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 grudnia 2014 roku0,02%.600
.Wykaz stosownych załączników do wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzostek0,04%.911
.Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.601
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetargu ustny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Brzostek0,03%.651
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej0,03%.743
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grudna Górna. Grudna Dolna, Bączałka0,03%.635
.Nr 179/14 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek0,02%.553
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 stycznia 2015 roku0,02%.444
.Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2015 rok0,02%.611
.Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/14 RM w Brzostku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoh0,03%.676
.Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013r.0,03%.701
.Nr III/ 9/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2015 rok0,03%.741
.Nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015 r. - powołanie zespołu zadaniowego ds ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Brzostek0,02%.605
.Nr 4/15 z dnia 8 stycznia 2015r.- ustalenie cen za wynajem maty sportowej w Hali Widowiskowo Sportowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Brzostku0,02%.438
.NrIII/ 8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.546
.Nr 5/15 Burmistrza Brzostku w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek pn: Szkolenie Dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.0,02%.423
.Nr 3/15 z dnia 5 stycznia 2015r. - powołanie Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn.\0,02%.517
.Nr 6/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek pn. Szkolenie dzieci i młodzieży, organizo0,02%.479
.Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Brzostku przy ulicy Stara Droga0,03%.622
.Burmistrz Brzostku na wynajem lokali użytkowych położonych przy ulicy Stara Droga0,01%.160
.Nr 9/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek pn Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.0,02%.411
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości do najmu w drodze przetargu przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego0,02%.497
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu przy ulicy Stara Droga0,02%.482
.Nr 10/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie rejestracji kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzostek0,03%.846
.Nr 10/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie rejestracji kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzostek0,06%.1382
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej w Bukowej0,02%.414
.Pomoc dla pogorzelców w miejscowości Klecie0,02%.562
.Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, do Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzostek.0,02%.558
.Nr 13/2015 z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Brzostek0,04%.910
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o zarejestrowanych kandydatach na Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, do Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzostek.0,03%.708
.Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich na terenie Gmin0,03%.657
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 20 stycznia 2015 roku0,03%.637
.Nr 14/15 Burmistrza Brzostku z dnia 22 stycznia w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu wniosków pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce nożne0,02%.509
.Nr 15/15 z dnia 23 stycznia 2015r.- powołanie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych0,02%.605
.Nr 17/15 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w tenisie stołowym0,02%.524
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i lokalnych w Gminie Brzostek0,04%.991
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i lokalnych w Gminie Brzostek0,00%.7
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 2 lutego 2015r. - Informacja dotycząca wyboru Przewodniczącego Zarządu Miasta, Sołtysów wsi, Zarządu Miasta i Rad Sołeckich w Gminie Brzostek0,05%.1102
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.481
.Nr 18/15 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek pn. Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współz0,02%.459
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o udostepnieniu informacji i jego ochronie dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa gróg gminnych w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna, Bączałka w gminie Brzostek0,02%.456
.Nr 180/14 z dnia 31 grudnia 2014r. - zmiany zarządzenia Nr 51/14 z 08.04.2014 dotyczącego przekazania środka trwałego0,02%.418
.Nr 168/14 z dnia 15 grudnia 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014r.0,02%.472
.Nr 181/14 z dnia 31 grudnia 2014r.-wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego0,02%.488
.Nr 176/14 z dnia 30 grudnia 2014r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2014r.0,02%.506
.Nr 11/15 z dnia 19 stycznia 2015r. - opracowanie zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015r.0,02%.491
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lutego o sporządzeniu wykazu nieruchomości do najmu w drodze bezprzetargowej lokalu połozonego w budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej0,02%.500
.Nr 21/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków z zakresu rozwoju sportu w gminie Brzostek w piłce nożnej.0,02%.597
.Nr 16/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2015 rok w Gminie Brzostek0,02%.522
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego (garażu) połozonego w Brzostku przy ulicy Aleksandra Gryglewsiego0,02%.489
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 lutego 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu powierzchni użytkowej w obiekcie sportowym w celu zainstalo0,02%.538
.Nr 173/14 z dnia 22 grudnia 2014r.- zmian w budżecie gminy na 2014r.0,01%.358
.Nr IV/14/15 z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek0,02%.600
.Nr IV/13/15 z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014r.0,02%.604
.Nr 7/15 z dnia 13 stycznia 2015r. -przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym w Brzostku przy ul. A. Gryglewskiego0,02%.551
.Nr 8/15 z dnia 14 stycznia 2015r.- przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej placu manewrowego położonego na działce oznaczonej nr 302 w Brzostku przy ul. Stara Droga0,02%.446
.Nr IV/15/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Domu Ludowym w Woli Brzosteckiej w trybie bezprzetargowym, stanowiącego własność Gminy Brzostek,0,02%.583
.Nr 2/15 z dnia 2 stycznia 2015r.- ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i za grunt pod garażami, stanowiące własność Gminy Brzostek0,02%.520
.Nr 20/15 z dnia 12 lutego 2015r.- przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w budynku domu ludowego w Woli Brzosteckiej0,02%.548
.Nr 19/15 z dnia 11 lutego 2015r. przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu powierzchni użytkowej w obiekcie sportowym w celu zainstalowania automatów samosprzedających na napoje zimne, gorące i pr0,02%.474
.Nr 22/15 z dnia 12 lutego 2015r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015r.0,02%.478
.Nr 23/15 z dnia 12 lutego 2015r.- udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla stowarzyszenia - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku0,02%.417
.Nr 97/14 z dnia 30 czerwca 2014r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego (garażu) w budynku wielorodzinnym w Brzostku przy ul Gryglewskiego0,02%.516
.Nr 156/14 z dnia 25 listopada 2014r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego w domu ludowym w Bączałce0,02%.435
.Nr 177/14 z dnia 30 grudnia 2014r.-zmain w budżecie gminy na 2014r.0,02%.404
.Nr 157/14 z dnia 27 listopada 2014r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego w budynku warsztatowo - magazynowym w Brzostku0,02%.465
.Nr 178/14 z dnia 30 grudnia 2014r. -zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej0,02%.491
.Nr 162/14 z dnia 9 grudnia 2014r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego w budynku domu ludowego w Woli Brzosteckiej0,02%.511
.Nr 160/14 z dnia 8 grudnia 2014r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w Brzostku0,02%.529
.Nr 25/15 z dnia 23 lutego 2015r.- określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Brzostek0,02%.536
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,02%.415
.Nr 26/15 z dnia 26 lutego 2015r.- sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Brzostku0,02%.479
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych0,03%.655
.Nr 29/15 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Brzostek pn. Szkolenie dzieci i młodzieży organizowanie0,02%.510
.Nr 27/15 z dnia 27 lutego 2015r.- odwołania Zastępcy Burmistrza0,02%.507
.Nr 28/15 z dnia 27 lutego 2015r. - powołania Zastępcy Burmistrza0,02%.537
.Nr 24/15 z dnia 20 lutego 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015rok0,02%.455
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.515
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych0,02%.536
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego0,02%.440
.Nr 62/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku0,02%.477
.Nr 138/14 z dnia 28 października 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku0,02%.529
.Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,03%.695
.Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg pisemny na dzierżawę powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów samosprzedających napoje zimne, gorące i przekąski0,02%.525
.Nr 171/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku0,02%.471
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w budynku Domu Ludowego w Bączałce0,02%.421
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 o sporządzeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy0,02%.609
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej0,02%.466
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej0,02%.435
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w Domu Ludowym w Opacionce0,02%.371
.Nr 12/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzostku0,02%.377
.Nr 34/15 z dnia 13 marca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Brzostek0,02%.520
.Nr 35/15 z dnia 18 marca w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek0,02%.437
.Szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę leśną0,02%.452
.Burmistrz Brzostku ogłaszakonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej0,02%.397
.Nr V/17/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2016r.0,03%.623
.Nr V/16/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014r.0,03%.632
.Nr V/18/15 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki oznaczone numerem ewidencyjnym 601/6 położonej w Skurowej, zabudowanej budynkiem remizy OSP przed upływem0,03%.673
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.542
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 marca 2015 w sprawie wydania opini pn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka0,02%.419
.Nr 36/15 z dnia 19 marca 2015r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015rok0,02%.422
.Nr 37/15 z dnia 20 marca 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.476
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie remontu cząstkowego masą mineralno-asfaltową z otaczarki, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami nawierzchni bitumicznych oraz wykonan0,03%.750
.Nr 31/15 z dnia 9 marca 2015r. - przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej gruntu pod garaż i budynek gospodarczy w Brzostku i Kamienicy Dolnej0,02%.483
.Nr 33/15 z dnia 10 marca 2015r. -przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w Domu Ludowym w Opacionce i Bączałce0,02%.414
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wodociągu w miejscowościach Nawie Brzosteckie i Wola Brzostecka0,02%.414
.WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BRZOSTEK NA DZIEŃ 31.12.2014r.0,01%.344
.Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na dzień 31.12.2014r.0,02%.407
.INFORMACJA BURMISTRZA BRZOSTKU O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI0,02%.566
.Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza0,05%.1257
.Nr 41/15 z dnia 1 kwietnia 2015r.- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej0,03%.647
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 kwietnia 2015 roku.0,02%.542
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej0,03%.712
.Nr 42/15 z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2015 roku0,02%.475
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,02%.430
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenckich w dniu 10 maja 2015 roku.0,02%.532
.Sprawozdanie z programu ochrony środowiska dla Gminy Brzostek0,02%.415
.Nr 44/15 z dnia 13 kwietnia 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015r.0,00%.116
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,03%.624
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 kwietnia 2015 roku.0,02%.441
.Nr 45/15 z dnia 13 kwietnia 2015r. - ogloszenie I publicznego przetargu na sprzedaż działki położonej w Brzostku0,02%.536
.Nr 44/15 z dnia 13 kwietnia 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.540
.Nr 38/15 z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za 2014r.0,02%.470
.Nr43/15 z dnia 31 marca 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.530
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie usług przy robotach zwiazanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych i wewnetrzych w roku 20150,03%.797
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 lutego 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,00%.7
.Nr 40/15 z dnia 31 marca 2015r. - zmiany w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.512
.ZAWIADOMIENIE o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych0,02%.549
.ZAWIADOMIENIE o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych0,02%.543
.ZAWIADOMIENIE o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych0,02%.536
.Zarządzenie nr 47 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,02%.434
.Składy obwodowych komisji wyborczych0,02%.474
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 kwietnia 2015 roku.0,02%.508
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 kwietnia 2015 roku0,03%.616
.Nr 46/15 z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze II publicznego przetargu ustniego lokalu użytkowego położonego w budynku warsztatowo - magazynowym w Brzostku0,02%.475
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Stara Droga0,02%.457
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Bączałce0,02%.571
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na lokal użytkowy położonego wb Domu Ludowym w Opacionce0,03%.796
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Siedliskach-Bogusz0,02%.500
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 kwietnia 2015 roku0,03%.661
.Nr VI/25/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowe drogi gminnej i parkingu przy Gimnazjum w Brzostku0,02%.460
.Nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działki na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej w Siedliskach - Bogusz "Huta0,02%.548
.Nr VI/23/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2014 r.0,02%.481
.Znr VI/22/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozadania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2014 rok0,02%.562
.Nr VI/21/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych0,02%.528
.Nr VI/20/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,03%.716
.Nr VI/19/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejksiej w Brzostrku z dnia 30 grudnia 2014r.0,02%.527
.Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.574
.Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,02%.611
.Informacja o wynikach naboru na stanowiskodo spraw księgowości budżetowej0,03%.643
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na odbudowę mostu w miejscowości Klecie0,04%.869
.Nr 51/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego0,02%.559
.Nr 48/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. - podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych połozonych w Sziedliskach - Bogusz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,02%.476
.52/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,02%.560
.Nr 49/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok0,02%.479
.Nr 50/15 z dnia 24 kwietnia 2015r. zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.539
.Nr 55/15 z dnia 7 maja 2015r.- przeznaczenie do najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w budynku byłewj szkoły w Kamienicy Dolnej0,02%.518
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej0,02%.498
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów - stanowiących własność gminy Brzostek0,03%.616
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów - stanowiących własność gminy Brzostek0,03%.615
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów - stanowiących własność gminy Brzostek0,03%.615
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów - stanowiących własność gminy Brzostek0,03%.615
.Obwieszczenie z dnia 14 maja 2015r.0,02%.504
.Nr 56/15 z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej0,02%.516
.Nr 54/15 z dnia 7 maja 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015r.0,02%.416
.Nr 53/15 z dnia 30 kwietnia 2015r- zmiany w budżecie gminy na 2015r.0,02%.484
.Nr 57/15 z dnia 20 maja 2015r. -zasad przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek0,01%.342
.Nr 39/2015 z dnia 23 marca 2015r. -ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Brzostek w 2015r.0,02%.508
.Nr 30/2015 z dnia 2 marca 2015r. -określenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego0,02%.464
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 maja 2015 roku0,02%.577
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 maja 20150,02%.488
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 maja 20150,02%.481
.Obwieszczenie Burmistrza z dnia 26 maja 2015 roku0,03%.618
.Zapytanie cenowe - Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej fragmentu rynku w Brzostku”0,03%.753
.Nr VII/30/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Brzostku0,03%.628
.Nr VII/31/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek0,02%.514
.Nr VII/27/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 20140,02%.531
.Nr VII/26/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 204r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 204 rok0,03%.620
.Nr VII/29/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.570
.Nr VII/28/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2015 r Nr III/9/14 RM z dnia 30 grudnia 2014r.0,02%.524
.Zarządzenie Nr 61/15 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Brzostku0,02%.419
.Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim - Gmina Brzostek0,02%.436
.Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim - Gmina Brzostek0,02%.435
.Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim - Gmina Brzostek0,02%.435
.Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim - Gmina Brzostek0,02%.435
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014r.0,02%.534
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 czerwca o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej0,02%.524
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 czerwca o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu0,02%.437
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 czerwca 20150,02%.465
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 czerwca 2015 roku0,02%.514
.Oświadczenia majątkowe pracowników/kierowników jednostek podległych0,04%.1100
.Nr 60/15 z dnia 29 maja 2015r. - zmain w budżecie gminy na 2015r.0,02%.386
.Nr 59/15 z dnia 28 maja 2015r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015r.0,02%.425
.Nr 58/15 z dnia 21 maja 2015r.- zmiany w budżecie gminy na 2015r.0,02%.404
.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół0,05%.1192
.Nr 64/15 z dnia 9 czerwca 2015r. - przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych w budynku warsztatowo - magazynowym w Brzostku0,02%.474
.Nr 63/15 z dnia 9 czerwca 2015r. - przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Opacionce0,02%.519
.Nr 65/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. - zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.563
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek do szkół i placówek szkolno-wychowawczych .0,03%.781
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.0,02%.380
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.0,02%.379
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.0,02%.379
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.0,02%.379
.Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów ) ze złoża &0,02%.506
.Dotyczy Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie gmina Brzostek0,02%.425
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 czerwca 2015 roku0,02%.455
.Nr 67/15 z dnia 26 czerwca 2015r. - powołania członków komisji przetargowej0,02%.475
.Nr 67/15 z dnia 26 czerwca 2015r. - powołania komisji przetargowej0,00%.70
.Nr 72/15 z dnia 06 lipca 2015r. - wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. -"Wyprawka0,02%.432
.Komunikat Wojewodty podkarpackiego dotyczący prognozowanych wysokich stężeń ozonu w dniu 6 lipca 2015 r.0,04%.947
.Obwieszcdzenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 lipca 2015 roku0,02%.408
.Oświadczenia majątkowe radnych0,04%.1029
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 lipca 2015 roku.0,02%.388
.Nr 73/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie stypendiów naukowych0,02%.504
.Nr 74/15 z dnia 10 lipca 2015r.- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.467
.Nr 75/15 z dnia 10 lipca 2015r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,03%.621
.Nr 69/15 z dnia 30 czerwca 2015r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej0,02%.440
.Nr 71/15 z dnia 29 czerwca 2015r. - umorzenia należności za odbiór odpadów komunalnych0,02%.510
.Nr 70/15 z dnia 29 czerwca 2015r.- umorzenia należności za odbiór odpadów komunalnych0,02%.486
.Nr 68/15 z dnia 29 czerwca 2015r.- zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.505
.Nr VIII/32/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014roku0,03%.688
.Nr 66/15 z dnia 18 czerwca 2015r. - zmiany regulaminu udostępniania śweitlic wiejskich w gminie Brzostek0,02%.378
.Nr VIII/34/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników0,02%.551
.Nr VIII/35/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników0,02%.534
.Nr VIII/36/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej0,03%.674
.Nr VIII/33/15 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki0,02%.550
.Nr 78/15 z dnia 16 lipca 2015r. - zmiany składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.461
.Nr 77/15 z dnia 15 lipca 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.446
.Nr 79/15 z dnia 16 lipca 2015r.- zmiany składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.474
.Nr 76/15 z dnia 14 lipca 2015r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok0,02%.522
.Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 590,01%.285
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 lipca 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym0,02%.588
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i lokalnych w Gminie Brzostek0,03%.795
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 lipca 2015 roku o o numerach, granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,02%.502
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 lipca 3015 r.0,02%.552
.Postanowienie w sprawie oczywistej pomyłki (błąd pisarski) w załączniku nr.1, w punkcie 4 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: MKOŚ.6220.8.20150,01%.124
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. urbanistycznych0,03%.674
.Burmistrz Brzostku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i rolnictwa0,03%.820
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie budowy drogi publicznej w Nawsiu Brzosteckim0,02%.582
.Nr 82 z 03 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży0,02%.555
.Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2015 roku w celu przyznania stypendiów naukowych0,02%.386
.Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji do spraw referendum0,02%.411
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 sierpnia 2015 roku0,03%.633
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Wola Brzostecka oraz części m. Nawsie Brzosteckie0,03%.710
.Nr 87/2015 z dnia 11 sierpnia w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum0,04%.1044
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 sierpnia 2015 roku0,02%.506
.Informacja o składach obwodowych Komisji Wyborczych na referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 roku0,03%.689
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 sierpnia 2015 roku0,02%.438
.Nr 89/15 z dnia 18 sierpnia 2015r. - przejęcia środków trwałych0,02%.445
.Nr 90/15 z dnia 20 sierpnia 2015r. - przeznaczenia do najmu garażu koło byłaj szkoły w Bukowej.0,02%.385
.Nr IX/39/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.544
.Nr IX/38/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014r.0,02%.535
.Nr IX/37/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek0,02%.555
.Informacja o dofinansowaniu zadania na zakup sprzętu ratowniczego.0,02%.410
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach w Gminie Brzostek0,02%.562
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 28 sierpnia 2015 roku0,02%.462
.Nr 88/15 z dnia 12 sierpnia 2015r.- przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2015r.0,02%.450
.Nr 92/15 z dnia 25.08.2015r. zmiany zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015r.0,02%.517
.Nr 86/15 z dnia 10 sierpnia 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015 r.0,01%.350
.Nr 95/15 z dnia 1 września 2015r- zmiana zasad korzystania z hali sportowej im. Agaty Mróz Olszewskiej0,02%.474
.Nr 81/15 z dnia 31 lipca 2015r. - zmiany w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.493
.WYKONANIE USŁUG PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG I ROWÓW PRZY DROGACH GMINNYCH I WIEJSKICH.0,01%.265
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,02%.584
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 8 września 2015 roku.0,02%.389
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 8 września 2015 roku0,02%.422
.Nr 97 /2015 z dnia 9 września w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu0,02%.516
.Zaproszenie na konsultacje z organizacjami pozarządowymi0,02%.551
.Nr 94/15 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmianyw budżecie gminy na 2015r.0,02%.376
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 września 2015 roku0,02%.382
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 września 2015 roku0,03%.617
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Reszowie0,02%.409
.Nr 99/15 z dnia 21 września 2015r. - opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016r. oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek0,02%.562
.Nr 98/15 z dnia 16 września 2015r.- zmian w budżecie gminy na 2015r.0,02%.493
.Nr 96/15 z dnia 9 września 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015r.0,02%.499
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 września 2015 roku.0,02%.462
.Brzostek - Budowa sali gimnastycznej (..) - I ETAP FUNDAMENTY0,02%.370
.Brzostek - Budowa sali gimnastycznej (..) - I ETAP FUNDAMENTY0,02%.369
.Brzostek - Budowa sali gimnastycznej (..) - I ETAP FUNDAMENTY0,02%.369
.Brzostek - Budowa sali gimnastycznej (..) - I ETAP FUNDAMENTY0,02%.369
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 września 2015 roku o numerach, granicach obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r0,02%.549
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 września 2015 roku o numerach, granicach obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r0,02%.490
.Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej0,02%.452
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w latach 2015-2017 w Gminie Brzostek0,03%.700
.Nr 93/15 z dnia 26 sierpnia 2015r.- powołania Gminnej Komisji d/s szacowania szkód0,02%.560
.Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,02%.462
.Informacja Burmistrza Brzostku w sprawie zadania: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzostek - etap czwarty.0,02%.415
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 września 2015 roku0,02%.400
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 1 poździernika 2015 roku0,01%.350
.Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska0,02%.407
.Obwieszczenie Burmistrza z dnia 2 października 2015 roku0,01%.345
.Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,03%.631
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,02%.392
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 października 20150,02%.556
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 października 2015 roku.0,02%.487
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 października 2015 roku0,02%.531
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 października 20150,02%.461
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 października 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,02%.433
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0,03%.650
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 6 października 2015 roku0,02%.379
.Zarządzenie Burmistrza Brzostku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na wybory zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku0,02%.470
.Zarządzenie Burmistrza Brzostku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na wybory zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku0,02%.496
.Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 – materiały multimedialne”.0,02%.471
.Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu RP0,02%.547
.Komunikat Burmistrza Brzostku w sprawie przeprowadzenia próby uruchomienia systemów alarmowych0,00%.50
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.427
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika jako rozbudowę instniejącego bud0,02%.459
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 października 2015 roku0,02%.420
.Obwieszczene Burmistrza Brzostku z dnia 19 października 2015 roku0,02%.372
.Nr 110 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej0,02%.433
.Nr X/49/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/137/04 z dnia 27kwiatnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstaw0,02%.514
.Nr X/47/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-20190,02%.554
.X/52/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek0,03%.614
.Nr X/51/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne0,02%.535
.Nr X/48/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku0,02%.551
.Nr X/50/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktów trwałych Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brz0,02%.578
.Nr X/57/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym w Brzostku0,02%.600
.Nr X/58/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakre0,03%.616
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.432
.Nr X/44/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc finan0,02%.545
.Nr X/43/15 z dnia 20 psździernika 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu0,02%.456
.Nr X/54/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powi0,03%.675
.Nr X/56/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Siedliskach - Bogusz zabudowanej pomnikiem grunwaldzkim0,02%.556
.Nr X/55/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości0,03%.688
.Nr X/59/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/193/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi0,02%.498
.Nr X/53/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem mieszkalnym0,02%.533
.Nr X/41/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku0,02%.489
.Nr X/40/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki0,02%.573
.Nr X/46/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwyxh dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rz0,02%.550
.Nr X/45/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2016roku z przeznaczeniem na finansowanie0,02%.488
.Nr X/42/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,02%.597
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 października 20150,02%.477
.Nr 112/15 z dnia 21 października 2015r. - zmian w budżecie na 2015 rok0,02%.532
.Nr 113/15 z dnia 23 października 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.481
.Informacja dla mieszkańców0,02%.446
.Petycja mieszkańców Januszkowic0,03%.694
.Nr 100/15 z dnia 28 września 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015r.0,02%.402
.Nr 102/15 z dnia 30 września 2015r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.427
.Nr 101/15 z dnia 30 września 2015r.- zmian w budżecie gminy na 2015r0,02%.420
.Nr 111/15 z dnia 20 października 2015r. -zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015r.0,02%.467
.Nr 109/15 z dnia 15 października 2015r. - zmian w budżecie gminy na 2015r.0,02%.415
.Komunikaty Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Dębicy0,02%.494
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 3 listopada 2015 roku.0,02%.577
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 listopada 2015 roku0,02%.488
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 listopada 2015 roku.0,02%.464
.Fdvd0,02%.445
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 listopada 2015 roku0,02%.541
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek0,03%.682
.Wdwd0,00%.14
.Rok 20080,00%.16
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 17 listopada 2015 roku.0,02%.492
.Informacja Burmistrza Brzostku0,02%.523
.Nr 114/15 z dnia 30 października 2015r.- zmi9an w budżecie gminy na 2015r.0,02%.426
.Nr 116/15 z dnia 12 listopada 2015r. - opracowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2016 rok0,02%.444
.Nr 117/15 z dnia 12 listopada 2015r.- przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,01%.362
.Nr 118/15 z dnia 17 listopada 2015r.- zmian w budżecie gminy na 2015r.0,02%.497
.Nr 115/15 z dnia 6 listopada 2015r.- zmian w budżecie gminy na 2015r.0,02%.440
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 listopada 2015 roku0,02%.488
.Postanowienie Burmistrza Brzostku z dnia 19 listopada 2015 roku0,03%.620
.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu0,02%.420
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 listopada 2015 roku0,02%.430
.Postanowienie Burmistrza Brzostku z dnia 23 listopada 2015 roku.0,02%.609
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 listopada 2015 roku.0,02%.445
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy.0,02%.561
.Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach0,02%.563
.Ogłoszenie Burmistrza Brzozstku z dnai 17 listopada 2015 r.0,03%.664
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie0,02%.450
.Nr XI/64/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości0,03%.684
.Nr XI/63/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek0,03%.619
.Nr XI/60/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014r.y na 2015r.0,02%.456
.Nr XI/65/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzostek0,02%.555
.Nr XI/67/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na0,02%.542
.Nr XI/66/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat0,03%.647
.Nr XI/71/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie0,02%.477
.Nr XI/74/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek0,03%.717
.Nr XI/69/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości0,03%.709
.Nr XI/72/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Brzostku0,02%.484
.Nr 124/15 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej0,02%.533
.Nr XI/76/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2016 rok0,02%.471
.Nr XI/75/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2016 rok0,03%.624
.Nr XI/73/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościw Brzostku0,02%.612
.Nr XI/70/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach0,02%.490
.Nr XI/61/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek0,00%.8
.Nr XI/62/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2016 roku0,02%.478
.Nr XI/61/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek0,02%.591
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 listopada 2015 roku0,01%.365
.Nr XI/682/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach0,02%.533
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 listopada 2015 roku o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Brzostku z zakresu pomocy społecznej0,02%.397
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 listopada 2015 roku0,02%.479
.Nr 126/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy0,02%.385
.Nr 123/15 z dnia 26 listopada 2015r. -zmian w budżecie gminy na 2015 rok0,02%.402
.Nr 125/15 z dnia 26 listopada 2015r. -sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych w budynku wielorodzinnym w brzostku0,01%.359
.Nr 121/15 z dnia 17 listopada 2015r. -ogłoszenia I Publicznego Przetargu na sprzedaż działki położonej w Januszkowicach0,02%.440
.Nr 128/15 z dnia 30 listopada 2015r. - zmiany zarządzenia Nr 30/15 dotyczacego określenia składu, organizacji, siedziby oraz pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego0,02%.400
.Nr 129/15 z dnia 4 grudnia 2015r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.476
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 08 grudnia 2015 r.0,02%.387
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 grudnia 2015 roku.0,03%.662
.Nr 130/15 z dnia 7 grudnia 2015r. - umorzenie należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych0,02%.417
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 grudnia 2015 roku.0,02%.442
.Nr 137/15 z dnia 10 grudnia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek0,02%.370
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 grudnia 2015 roku.0,02%.489
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 grudnia 2015 r.0,02%.504
.Nr 132/15 z dnia 9 grudnia 2015r. - dzierżawy działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Brzostku0,01%.340
.Nr 135/15 z dnia 9 grudnia 2015r.- dzierżawy działki położonej w Zawadce Brzosteckiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym0,02%.422
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 grudnia 2015 roku.0,03%.780
.Nr 80/15 z dnia 16 lipca 2015r - sporażdenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brzostku0,02%.418
.Nr 91/15 z dnia 21 sierpnia 2015r.- ogłoszenia Przetargu na sprzedaż kompleksu działek położonych w Brzostku0,02%.458
.Nr 103/15 z dnia 1 października 2015r.- ogloszenie przetargu na sprzedaż działki rolnej połozonej w Brzostku0,01%.363
.Nr 104/15 z dnia 1 października 2015r.- sporządzenie wykazu nieruchomości położonej w Januszkowicach0,02%.409
.Nr 105/15 z dnia 1 października 2015r.- sporządzenie wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Przeczycy0,02%.459
.Nr 119/15 z dnia 17 listopada 2015r. - dzierżawy gruntów wraz z budynkiem położonych w Kleciachynku0,02%.445
.Nr 120/15 z dnia 17 listopada 2015r. sprzedaży działki połozonej w Przeczycy0,01%.326
.Nr 122/15 z dnia 25 listopada 2015r. - zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok0,02%.402
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek0,02%.419
.Nr 138/15 z dnia 10 grudnia 2015r.- sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku, Bukowej, Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy i Woli Brz0,02%.409
.Nr 139/15 Burmistrza Brzostku z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek0,02%.433
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 grudnia 2015 roku0,02%.520
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku0,03%.728
.Nr 142 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie opiniowania ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej0,02%.395
.Nr XII/78/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujacych na terenie Gminy Brzostek0,03%.649
.Nr XII/79/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, okreslenia ninkasentów noraz wynag0,02%.508
.Nr XII/821/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 z dnia 08.05.2008r w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa działania pn. LIWO0,02%.454
.Nr XII/77/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 RM z dnia 30 grudnia 2014r.0,02%.563
.Burmistrz Brzostku ogłasza III Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku.0,03%.728
.Nr 144 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.0,02%.599
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokali użytkowych położonych w Brzostku0,03%.752
.Nr XII/81/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej0,02%.456
.Nr XII/80/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Przeczycy i Skurowej0,02%.588
.Nr 148/15 z dnia 28 grudnia 2015r. - powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2016 roku 9piłka0,02%.437
.Nr 147/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza0,03%.678
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. Kanalizacja sanitarna dla ulic Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku0,03%.676
.Nr XIII/90/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzostkuyjęcia0,02%.559
.Nr XIII/89/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek0,02%.572
.Nr XIII/83/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku0,03%.618
.Nr XIII/84/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek0,02%.603
.Nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2016 rok0,03%.660
.Nr XIII/85/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-20200,03%.724
.Nr XIII/91/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok0,02%.608
.Nr XIII/88/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Nawsiu Brzosteckim z przez0,02%.498
.Nr XIII/87/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku0,02%.543
.Nr 1/2016 w sprawie roztrzygnięcia konkursu z zakresu rozwoju sportu w Gmine Brzostek0,02%.409
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 7 styczna 2016 roku.0,02%.570
.Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na dzierżawę gruntów0,03%.817
.Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 grudnai 2015 roku0,02%.563
.Nr 2/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. - ogłoszenia I Publicznego przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Gminie Brzostek0,02%.522
.Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 stycznia 2016 roku.0,03%