Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2012
A A A

Uchwały 2012:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XXI/165/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dziełalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-07 11:21:46
Nr XXI/164/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 487/1 położonej w Smarżowej
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 13:02:15
Nr XXI/163/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:59:03
Nr XXI/162/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2013 rok
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:55:37
Nr XXI/161/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2013 rok
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:51:05
Nr XXI/160/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:46:59
Nr XXI/159/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2013 rok
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:19:17
Nr XXI/158/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/263/2005 Rady Gminy Brzostek z dnia 29 grudnia 2005 r. ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komu
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:15:21
Nr XXI/157/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:08:32
Nr XXI/156/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
udostępniono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:26:02
Nr XXI/155/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2013 roku
udostępniono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:22:23
Nr XXI/154/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
udostępniono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:34:34
Nr XXI/153/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatyowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
udostępniono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:32:37
Nr XXI/152/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet budżetu gminy w 2013 roku
udostępniono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-11-30 12:29:40
Nr XXI/151/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
udostępniono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-06 13:50:53
Nr XXI/150/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
udostępniono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-06 13:01:18
Nr XXI/149/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania
wytworzono: 28 Listopada 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-17 15:39:00
Nr XXI/148/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek w miejscowości Kamienica Dolna - Gorzejowa - Etap I
udostępniono: 7 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-07 13:52:16
Nr XX/147/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 20 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-25 10:16:51
Nr XX/146/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r Nr XV/100/11 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011 r.
wytworzono: 20 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-25 09:56:15

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »