Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia 2016
A A A

Zarządzenia 2016:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Nr 88/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
wytworzono: 25 Sierpnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-29 09:12:38
Nr 86/16 z dnia 22 sierpnia 2016r. - zmian w budżecie gminy na 2016 rok
wytworzono: 22 Sierpnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-25 08:44:12
Nr 85/16 z dnia 19 sierpnia 2016r. -powołania członków komisji przetargowej
wytworzono: 19 Sierpnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-19 13:02:22
Nr 84/16 z dnia 16 sierpnia 2016r.- przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za I połrocze 2016 r.
wytworzono: 16 Sierpnia 2016
Nr 83/16 z dnia 16 sierpnia 2016r. - zmian w budżecie gminy na 2016 rok
wytworzono: 16 Sierpnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-25 08:43:37
Nr 81/16 z dnia 8 sierpnia 2016r. - zmian w budżecie gminy na 2016 rok
wytworzono: 8 Sierpnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-24 14:20:09
Nr 82/16 z dnia 8 sierpnia 2016r. - powołania stałej Komisji przetargowej d9o przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych
wytworzono: 8 Sierpnia 2016
Nr 80/16 z dnia 1 sierpnia 2016r. - zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
wytworzono: 1 Sierpnia 2016
Nr 79/16 z dnia 29 lipca 2016r. - zmian w budżecie gminy na 2016 rok
wytworzono: 29 Lipca 2016
Nr 73/16 z dnia 15 lipca 2016r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego na wyprzedzające finansowanie dziełań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej
wytworzono: 15 Lipca 2016
Nr 72/16 z dnia 15 lipca 2016r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego na wcześniej zaciągnięte kredyty
wytworzono: 15 Lipca 2016
Nr 70/16 z dnia 14 lipca 2016r.- zmian zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowycha 2016 rok
wytworzono: 14 Lipca 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-03 09:13:08
Nr 78/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
wytworzono: 29 Lipca 2016
NR 77/16 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
wytworzono: 28 Lipca 2016
Nr 71/16 z dnia 15 lipca 2016r.- zmian w budżecie gminy na 2016 rok
wytworzono: 15 Lipca 2016
Nr 75/16 z dnia 22 lipca 2016r. - wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"
wytworzono: 22 Lipca 2016
Nr 68/16 z dnia 8 lipca 2016 r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
wytworzono: 8 Lipca 2016 | zmodyfikowano: 2016-07-11 08:36:59
Nr 67/16 z dnia 8 lipca 2016r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
wytworzono: 8 Lipca 2016
Nr 69/16 z dnia 8 lipca 2016r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
wytworzono: 8 Lipca 2016 | zmodyfikowano: 2016-07-11 08:28:00
Nr 66/16 z dnia 8 lipca 2016r. - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
wytworzono: 8 Lipca 2016

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »