Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2010
A A A

Uchwały 2010:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XLII/295/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Brzostek i jej jednostkom podległym oraz warunki
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-20 12:35:22
Nr XLII/294/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakladu
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-20 12:27:46
Nr XLII/293/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady miejskiej w brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-20 14:07:21
Nr XLII/292/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2011 i 2012 roku z przeznaczeniem na finansowanie Projektu \\
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-09-10 12:46:52
Nr XLII/291/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gmina Brzostek, a Województwem Podkarpackim w sprawie okreslenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu \
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-20 12:22:24
Nr XLII/290/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów - Krosno w Gminie Brzostek
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-20 08:50:42
Nr XLII/289/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek
wytworzono: 14 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-07-20 08:41:26
Nr XLI/288/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości materiałów infromacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
wytworzono: 22 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-22 13:52:20
Nr XLI/287/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 r.
wytworzono: 22 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-22 13:46:27
Nr XLI/286/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 18 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-22 13:14:43
Nr XL/285/10 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej oznaczonej Nr 227/6 położonej w Brzostku
wytworzono: 21 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-25 11:35:24
Nr XL/284/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/263/05 RG w Brzostku z dnia 29 grudnia 2005 r. ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz o
wytworzono: 21 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-25 11:33:22
XL/283/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający si
wytworzono: 21 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-25 11:31:23
Nr XL/282/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbio
wytworzono: 21 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-25 11:26:19
Nr XL/280/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2009 rok.
wytworzono: 21 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-25 11:23:40
Nr XL/281/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie okreslenia zakresu i formy infromacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakładu opie
wytworzono: 21 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-25 12:23:39
Nr XL/279/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmainy uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 r.
wytworzono: 21 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-25 12:56:43
Nr XXXIX/278/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiaiu
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-04-02 12:23:53
Nr XXXIX/277/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-04-07 15:04:33
Nr XXXIX/276/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 2 Kwietnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-04-08 13:00:19

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »