Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2019
A A A

Uchwały 2019:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Nr XIII/138/19 z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku
wytworzono: 20 Listopada 2019 | zmodyfikowano: 2019-11-20 15:05:52
Nr XII/137/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Brzostek do porozumienia z Powiatem Dębickim dla realizacji zadania pn.: \
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:36:37
Nr XII/136/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:35:44
Nr XII/135/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:34:30
Nr XII/134/19 w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o.
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:33:41
Nr XII/133/19 w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:32:29
Nr XII/132/19 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:29:42
Nr XII/131/19 w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:28:35
Nr XII/130/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:27:32
Nr XII/129/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-31 13:25:50
Nr XI/128/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:50:04
Nr XI/127/19 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:49:10
Nr XI/126/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:48:08
Nr XI/125/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:47:01
Nr XI/124/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:46:09
Nr XI/123/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzostek
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:45:10
Nr XI/122/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:43:58
Nr XI/121/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 – 0+745
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:42:45
Nr XI/120/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:37:15
Nr XI/119/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
wytworzono: 30 Września 2019 | zmodyfikowano: 2019-09-30 14:36:49

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »