Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2019
A A A

Uchwały 2019:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Nr VIII/98/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Kamienica Górna
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 11:44:52
Nr VIII/97/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Kamienica Dolna
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 11:40:58
Nr VIII/96/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Januszkowice
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 11:38:27
Nr VIII/95/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Grudna Górna
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 11:17:32
Nr VIII/94/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Grudna Dolna
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 11:15:15
Nr VIII/93/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Gorzejowa
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 11:11:13
Nr VIII/92/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Głobikówka
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 10:57:15
Nr VIII/91/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Bukowa
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 10:53:25
Nr VIII/90/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - sołectwa Bączałka
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 10:47:15
Nr VIII/89/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - Miasta Brzostek
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 10:45:21
Nr VIII/88/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/298/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkoln
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 10:42:32
Nr VIII/87/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola/oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 10:37:53
Nr VIII/86/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo o
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 10:31:38
Nr VIII/85/19 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku
wytworzono: 24 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-24 10:29:39
Nr VII/84/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2018 rok.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 13:19:34
Nr VII/83/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Bukowej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod projektowaną kontenerową hydrofonię strefową wodociągową.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 13:16:18
Nr VII/82/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Bukowej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod projektowaną przepompownię kanalizacji sanitarnej.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 13:05:18
Nr VII/81/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Bukowej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod projektowaną przepompownię kanalizacji sanitarnej.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 13:01:54
Nr VII/80/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie odplatnego nabycia nieruchomości położonej w Bukowej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod projektowaną przepompownie kanalizacji sanitarnej.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 12:58:32
Nr VII/79/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej.
wytworzono: 3 Lipca 2019 | zmodyfikowano: 2019-07-03 12:51:31

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »