Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2017
A A A

Uchwały 2017:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Nr XXIX/204/17 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2016r.
wytworzono: 30 Maja 2017 | zmodyfikowano: 2017-06-01 13:51:37
Nr XXVIII/203/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 27 Kwietnia 2017
Nr XXVIII/202/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Siedliska - Bogusz
wytworzono: 27 Kwietnia 2017
Nr XXVIII/201/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi.
wytworzono: 27 Kwietnia 2017
Nr XXVIII/200/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2016 rok
wytworzono: 27 Kwietnia 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-04 09:34:04
Nr XXVIII/199/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
wytworzono: 27 Kwietnia 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-04 09:37:13
Nr XXVIII/198/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 27 Kwietnia 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-17 07:47:50
Nr XXVIII/197/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu
wytworzono: 27 Kwietnia 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-17 07:47:07
Nr XXVIII/196/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku
wytworzono: 27 Kwietnia 2017
Nr XXVIII/195/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 27 Kwietnia 2017
Nr XXVIII/194/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 2016-2020
wytworzono: 27 Kwietnia 2017 | zmodyfikowano: 2017-05-04 09:38:57
Nr XXVII/193/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Marca 2017
Nr XXVII/192/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat
wytworzono: 28 Marca 2017
Nr XXVII/191/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty do uchwały Nr XXVI/179/17 RM w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie projektu dostoso
wytworzono: 28 Marca 2017
Nr XXVII/190/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska dotyczącego negatywnie zaopiniowanego załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 uchwały Nr XXVI/179/17 RM w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci
wytworzono: 28 Marca 2017
Nr XXVII/189/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
wytworzono: 28 Marca 2017 | zmodyfikowano: 2017-03-29 13:24:22
Nr XXVII/188/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2018 roku
wytworzono: 28 Marca 2017 | zmodyfikowano: 2017-04-04 13:43:15
Nr XXVII/187/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
wytworzono: 28 Marca 2017 | zmodyfikowano: 2017-04-04 13:41:17
Nr XXVII/186/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Marca 2017 | zmodyfikowano: 2017-04-04 13:37:29
Nr XXVII/185/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
wytworzono: 28 Marca 2017 | zmodyfikowano: 2017-04-04 13:31:08

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »