Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2016
A A A

Uchwały 2016:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »
Nr XXII/154/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie odpłatnej dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni
wytworzono: 29 Września 2016
Nr XXII/153/16 z dnia 20 września 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 29 Września 2016
Nr XXII/152/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
wytworzono: 29 Września 2016
Nr XXII/151/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/15 z 20.10.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu
wytworzono: 29 Września 2016 | zmodyfikowano: 2016-09-30 11:18:17
Nr XXII/150/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015r.
wytworzono: 29 Września 2016 | zmodyfikowano: 2016-09-30 11:15:03
Nr XXI/149/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 30 Sierpnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-30 14:16:06
Nr XXI/148/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym budynku sklepu połozonego w Głobikówce, stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat
wytworzono: 30 Sierpnia 2016
Nr XXI/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gm
wytworzono: 30 Sierpnia 2016
Nr XXI/146/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Sierpnia 2016
Nr XXI/145/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Sierpnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-31 14:17:18
Nr XXI/144/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 z dnia 30.12.2015r.gminy na 2016 rok
wytworzono: 30 Sierpnia 2016 | zmodyfikowano: 2016-08-31 14:11:59
Nr XX/143/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 -2019 dla Gminy Brzostek
wytworzono: 14 Lipca 2016
Nr XX/142/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/299/14 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 14 Lipca 2016
Nr XX/141/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziannymi opiekinami działającymi na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 14 Lipca 2016 | zmodyfikowano: 2016-07-14 15:19:58
Nr XX/140/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
wytworzono: 14 Lipca 2016
Nr XX/139/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 14 Lipca 2016
Nr XX/138/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wytworzono: 14 Lipca 2016
Nr XX/137/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
wytworzono: 14 Lipca 2016
Nr XX/136/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek
wytworzono: 14 Lipca 2016
Nr XX/135/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
wytworzono: 14 Lipca 2016 | zmodyfikowano: 2016-07-15 11:19:38

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »