Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2018
A A A

Uchwały 2018:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr II/6/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i spraw Społeczno - Oświatowych Rady Miejskiej w Brzostku
wytworzono: 5 Grudnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-12-06 13:34:32
Nr XLV/349/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 13:33:58
Nr XLV/348/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzostek od 65 roku życia
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 13:03:49
Nr XLV/347/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 12:03:55
Nr XLV/346/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 12:01:11
Nr XLV/345/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 11:57:44
Nr XLV/344/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Głobikówce z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 11:56:01
Nr XLV/343/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kleciach z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej wewnętrznej
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 11:54:20
Nr XLV/342/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 11:49:07
Nr XLV/341/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brzostek
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 13:30:50
Nr XLV/340/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 11:38:59
Nr XLV/339/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-09 11:22:27
Nr XLV/338/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2019 roku
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-16 09:50:58
Nr XLV/337/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-16 09:54:46
Nr XLV/336/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.. Nr XXXVII/276/17 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 r.
wytworzono: 8 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-16 10:08:03
Nr XLIV/335/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania pomocy de minimis uczastnikom projektu pn. \
wytworzono: 30 Sierpnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-09-03 08:49:13
Nr XLIV/334/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brzostek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów
wytworzono: 30 Sierpnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-31 15:08:50
Nr XLIV/333/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmi
wytworzono: 30 Sierpnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-31 15:04:20
Nr XLIV/332/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
wytworzono: 30 Sierpnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-30 15:19:07
Nr XLIV/331/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzostek
wytworzono: 30 Sierpnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-08-30 15:09:08

« poprzednia 1 2 3 4  następna »