Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2018
A A A

Uchwały 2018:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XL/310/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2017 rok
wytworzono: 26 Kwietnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-26 12:58:44
Nr XL/309/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku i objęcie udziałów
wytworzono: 26 Kwietnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-30 10:32:00
Nr XL/308/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności o charakterze czywilnoprawnym przypadających Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym oraz okreslenia warunków dopu
wytworzono: 26 Kwietnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-30 10:36:02
Nr XL/307/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu
wytworzono: 26 Kwietnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-30 10:29:45
Nr XL/306/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokNr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017r.
wytworzono: 26 Kwietnia 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-30 10:43:46
Nr XXXIX/305/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2018 roku
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-06 10:35:58
Nr XXXIX/304/18 z dnia 20 marca 2018r w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Kleciach z przeznaczeniam pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej Klecie - Stawiska
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-06 10:36:25
Nr XXXIX/303/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-03-21 13:52:05
Nr XXXIX/302/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-06 10:44:04
Nr XXXIX/301/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatkówstanowiących dochody budżetu Gminy Brzostek za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-06 10:35:20
Nr XXXIX/300/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie uchwalenia statutu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-03-21 12:52:34
Nr XXXIX/299/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-03-21 12:39:24
Nr XXXIX/298/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla których Gmina Brz
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-03-21 12:37:04
Nr XXXIX/297/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/17 RM w Brzostku z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-06 12:58:34
Nr XXXIX/296/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017r.
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-04-06 10:49:04
Nr XXXIX/295/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie podziełu Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
wytworzono: 20 Marca 2018 | zmodyfikowano: 2018-03-21 12:21:44
Nr XXXVIII/294/18 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek na rzecz Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni
wytworzono: 22 Lutego 2018 | zmodyfikowano: 2018-02-26 13:24:12
Nr XXXVIII/293/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim stanowiącej własność Gminy Brzostek
wytworzono: 22 Lutego 2018 | zmodyfikowano: 2018-02-26 13:21:59
Nr XXXVIII/292/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 22 Lutego 2018 | zmodyfikowano: 2018-02-26 13:18:37
Nr XXXVIII/291/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia drowizny działki położonej w Januszkowicach, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej
wytworzono: 22 Lutego 2018 | zmodyfikowano: 2018-02-26 13:16:16

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »