Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2014
A A A

Uchwały 2014:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Nr XXXVI/283/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytuc
wytworzono: 24 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-27 10:27:22
Nr XXXVI/282/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013r.
wytworzono: 24 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-27 10:46:59
Nr XXXVI/281/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2013
wytworzono: 24 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-27 09:27:59
Nr XXXVI/280/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
wytworzono: 24 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-27 09:22:45
Nr XXXV/279/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o.
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-30 10:25:57
Nr XXXV/278/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Januszkowicach
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-29 14:48:12
Nr XXXV/277/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny działek połozonych w Brzostku z przeznaczeniem pod uregulowanie drogi gminnej
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-29 14:43:33
Nr XXXV/276/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-30 10:18:16
Nr XXXV/275/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. \
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-29 14:16:16
Nr XXXV/274/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzeniasprawozdania finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-29 13:54:18
Nr XXXV/273/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-29 13:47:56
Nr XXXV/272/14 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych w Gminie Brzostek
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-30 10:30:49
Nr XXXV/271/14 z dnuia 27 maja 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-30 10:45:06
Nr XXXV/270/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek -gazociąg DN 700
wytworzono: 27 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-05-29 13:35:19
Nr XXXIV/269/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach - stanowiącego własnośc gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat
wytworzono: 24 Marca 2014 | zmodyfikowano: 2014-03-26 08:23:04
Nr XXXIV/268/14 z dnia 24 marca 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
wytworzono: 24 Marca 2014 | zmodyfikowano: 2014-03-26 08:16:17
Nr XXXIV/267/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 2015 roku
udostępniono: 24 Marca 2014 | zmodyfikowano: 2014-03-26 09:58:05
Nr XXXIV/266/14 z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 RM w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku
udostępniono: 24 Marca 2014 | zmodyfikowano: 2014-03-26 10:00:59
Nr XXXIII/265/14 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc alkoholu ( z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
wytworzono: 21 Lutego 2014 | zmodyfikowano: 2014-02-24 15:59:32
Nr XXXIII/264/14 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie nadania hali sportowej w Brzostku imienia Agaty Mróz - Olszewskiej
wytworzono: 21 Lutego 2014 | zmodyfikowano: 2014-02-24 15:53:31

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »