Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały 2013
A A A

Uchwały 2013:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »
Ne XXIX/217/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
udostępniono: 24 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-02 11:38:41
Nr XXIX/216/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostekj
udostępniono: 24 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-07-02 11:44:44
Nr XXIX/215/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2012
wytworzono: 24 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-28 13:48:17
Nr XXIX/214/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
wytworzono: 24 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-28 13:42:42
Nr XXVIII/213/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instutucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2012 rok
wytworzono: 27 Maja 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-04 13:27:09
Nr XXVIII/2012/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok
wytworzono: 27 Maja 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-12 12:50:09
Nr XXVIII/211/13 z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2015 projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wytworzono: 27 Maja 2013 | zmodyfikowano: 2013-05-29 12:57:23
Nr XXVII/206/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 23 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-29 12:44:56
Nr XXVII/207/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
wytworzono: 23 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-29 12:29:00
Nr XXVII/210/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzostek nieruchomości Skarbu Państwa - Bukowa
wytworzono: 23 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-26 14:37:43
Nr XXVII/209/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzostek nieruchomości Skarbu Państwa - Brzostek
wytworzono: 23 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-26 14:34:00
Nr XXVII/208/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
wytworzono: 23 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-26 14:29:23
Nr XXVII/205/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych
wytworzono: 23 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-26 14:16:35
Nr XXVI/204/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 2014 roku
wytworzono: 6 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 11:48:26
Nr XXVI/203/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 6 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 11:45:21
Nr XXV/191/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 r.
wytworzono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 11:31:26
Nr XXV/190/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
wytworzono: 28 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 11:16:23
Nr XXVI/202/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie wynagrodzenia za inkaso
wytworzono: 6 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-11 09:27:15
Nr XXVI/201/13 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadó
wytworzono: 6 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 09:22:13
Nr XXVI/200/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wytworzono: 6 Marca 2013 | zmodyfikowano: 2013-03-08 09:15:40

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4  następna »